Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieLeadership

nowosć

IMPORT/EKSPORT MENEDŻER

Dobre praktyki - klauzule umowne zabezpieczające eksportera i importera - Cło i inne podatki - ubezpieczenie należności - INCOTERMS - Zabezpieczenia płatności i dostawy - WNT - WDT

16-17.03.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo

Coraz częściej przedsiębiorcy wchodzą na zagraniczne rynki eksportując i importując towary oraz usługi.
Zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną przedstawione najskuteczniejsze praktyki rynkowe w zakresie zakupu i sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy ekspertów, którzy w praktyczny i przydatny sposób omówią kluczowe kwestie tak, aby rozwiać wszelkie pytania bądź wątpliwości w tym zakresie.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak sprzedający i kupujący mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego,
 • w jaki sposób zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu, dopasowując odpowiednie reguły INCOTERMS do transakcji z konkretnym kontrahentem,
 • w jaki sposób zabezpieczyć transakcje międzynarodowe z punktu widzenia eksportera i importera,
 • jakie są najważniejsze aspekty funkcjonowania obrotu towarowego w Unii Europejskiej,
 • jakimi podatkami objęty jest wywóz lub przywóz towarów na terytorium Polski,
 • jak optymalizować koszty przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych,
 • jakie problemy najczęściej występują podczas rozliczania transakcji eksportu i importu i jak im zapobiegać.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu!

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 16 maja 2017

09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie  zajęć

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH IMPORTU I EKSPORTU

 • Jak w praktyce wygląda dobrze sformułowana umowa międzynarodowa?
 • Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta zagranicznego  - metody, koszty
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie z kontrahentem zagranicznym
 • Sposoby zawierania umów z kontrahentem zagranicznym
 • Prawo właściwe i jurysdykcja, jakie ma znaczenie dla kontraktów

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 • Umowa ramowa sprzedaży
 • Umowa sprzedaży jednorazowej
 • Zamówienie – potencjalne ryzyka – na co zwracać uwagę?

KLAUZULE UMOWNE ZABEZPIECZAJĄCE EKSPORTERA I IMPORTERA

 • Jak sprzedający i kupujący mogą wzmocnić warunki kontraktu handlowego?
 • Gwarancja i rękojmia, różnice i zastosowanie, regulacje w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym
 • Umowa gwarancji, co podlega negocjacjom i jak ukształtować uprawnienia stron
 • Pozorna sprzeczność interesów stron umowy gwarancji, a optymalne rozwiązania dla producenta i sprzedawcy
 • Klauzule odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, ograniczenia i wyłączenia
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi, zakres wad rzeczy i terminy ich zgłaszania
 • Klauzule umowne i zakres swobody w uregulowaniu rękojmi
 • W jaki sposób zabezpieczyć odbiór towaru?
 • W jaki sposób zabezpieczyć zapłatę ceny?

INCOTERMS JAKO REGUŁY ZARZĄDZAJĄCE W HANDLU ZAGRANICZNYM

 • Co wybrać, aby zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu ?
 • Czy warto stosować w kontraktach reguły Incoterms?
 • Zasady stosowania Incoterms
 • Obowiązki sprzedającego i kupującego


SPOSOBY ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA EKSPORTERA I IMPORTERA

 • Gwarancje, akredytywy, rachunki depozytowe, rachunki powiernicze escrow, inkaso, forfaiting, factoring i inne

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH

 • Jak zapewnić sobie odzyskanie należności eksportowych?

RYZYKO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

 • Przed czym warto się zabezpieczyć w transakcjach międzynarodowych?
 • Na jakie ryzyko narażony może być eksporter ?
 • Od ryzyka towaru do ryzyka kontrahenta
 • Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczenia

FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM I ICH ZABEZPIECZENIA

 • Przedpłata, zaliczka, płatność z góry, płatność w ratach i inne
 • Jak wyglądają praktyki na różnych rynkach zagranicznych?
 • Odroczona płatność

RYZYKO PŁYNĄCE Z RÓŻNIC KULTUROWYHC I JEGO WPŁYW NA SPOSÓB ZAWIERANIA TRANSAKCJI

16.30 zakończenie I dnia zajęć   


DZIEŃ II – 17 maja 2017


08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć

Ekspert: adw. Piotr Fojtik

IMPORT/ EKSPORT TOWARÓW A PROBLEMY PRAWNO – PODATKOWE

 • Jakie są najważniejsze aspekty funkcjonowania obrotu towarowego w Unii Europejskiej?
 • Unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym  UE i w Polsce
 • Aspekty prawne przywozu/wywozu  i tranzytu towarów  w Unii Europejskiej
 • Jakie są procedury celne wynikające z prawa celnego?
 • Procedury gospodarcze i procedury zawieszające
 • Jakimi podatkami objęty jest wywóz lub przywóz towarów na terytorium Polski?
 • Import/ Eksport a wewnątrzwspólnotowe nabycie/ dostawa towarów

CŁO – PODSTAWOWY INSTRUMENT POLITYKI HANDLOWEJ

 • Rodzaje cła
 • Protekcja celna: średnia stawka celna, nieważona średnia stawka celna oraz efektywna stopa protekcji
 • Taryfy celne w praktyce – jak prawidłowo budować kod taryfy celnej w handlu międzynarodowym?

IMPORT W UJĘCIU PRAWNO PODATKOWYM

 • Importu towarów w świetle norm celnych
 • Miejsce dokonania importu
 • Obowiązek podatkowy w imporcie
 • Podstawa opodatkowania importowanych towarów
 • Rozliczenie podatku VAT od importu

EKSPORT W UJĘCIU PRAWNO PODATKOWYM

 • Termin powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
 • Stawka VAT dla eksportu towarów i wykazanie transakcji
 • w deklaracji VAT
 • Opodatkowanie zaliczek otrzymanych na poczet eksportu
 • Wykazywanie eksportu
 • Rozliczanie podatku VAT od eksportu

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT)

 • WNT – czy nabywca dokonując transakcji zakupu towarów jest zobowiązany do naliczenia VAT?
 • Podstawa opodatkowania WNT – zasady opodatkowania WNT krok po kroku
 • WNT a obowiązek podatkowy – kiedy rodzi się obowiązek podatkowy?
 • Wyłączenia z WNT – kiedy nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 • WNT a odliczanie VAT
 • Rozliczenie WNT – co musi monitorować przedsiębiorca?

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT)

 • Zasady opodatkowania WDT krok po kroku
 • Wyłączenia z WDT – w jakich sytuacjach przemieszczenie towarów nie jest uznawane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?
 • WDT a warunki stosowania obniżonej stawki VAT

16.00 zakończenie zajęć

Metody:

BY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO POZNANIA PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ ZAPLANOWALIŚMY:

 • Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy.
 • Ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu.
 • Ciekawe i inspirujące przykłady
 • Praktyczne rozwiązania problemów.
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

Cena:

zgłoszenie do 29.11.-0001 - 1670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.11.-0001 - 1970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • dwa dni szkolenia
 • obiad
 • poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone