Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Certyfikowany Office Manager

Warsztaty kluczowych kompetencji Office Managera

20-21.02.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

 

Szanowni Państwo!

Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera to przede wszystkim umiejętności wspierania w organizowaniu codziennych działań  przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji, które pojawiają się na linii zarządzający - działy firmy. Wieloaspektowy charakter tego stanowiska wymaga zdolności budowania funkcjonalnych rozwiązań wewnętrznych, które ułatwią i uproszczą korzystanie z danych, informacji i dokumentów w firmie.  Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego dowiesz się:

 • Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją w firmie?
 • W jaki sposób przygotować/aktualizować procedury i regulaminy w firmie?
 • Jak koordynować dokumentację kontraktową?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w firmie?
 • Jak komunikować się, aby wspomagać proces współpracy w firmie?
 • Jak podnosić swoją skuteczność i zwiększyć produktywność swoich działań?
 • Jak pokonywać utrudnienia w obsłudze firmy uzyskując przy tym dodatkowe profity?

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 20 lutego 2019 r.
08.30-9.00 rejestracja i  powitalna kawa i herbata
9.00 rozpoczęcie zajęć

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE SPÓŁKI

Ekspert: Arakdiusz Żurek – ekspert, coach i mentor, mówca motywacyjny

ORGANIZACJA PRACY W BIURZE
Jak komunikować się, aby wspomagać proces współpracy w firmie?

 • W jaki sposób pracować z  ludźmi, żeby osiągać zamierzone cele? Dylemat: czas i wymagania vs. zespół i zaufanie?
 • Wyzwania w kontekście zmiany podejścia do działania organizacji
 • Jak będą wyglądać współpraca  przyszłości i jak wyglądają zespoły  w najefektywniejszych organizacjach? Jak wygląda współpraca w  najefektywniejszych spółkach na świecie

EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNA ORGANIZACJA CZASU W PRACY
Jak podnosić swoją skuteczność i zwiększyć produktywność swoich działań?

 • Jakie są Twoje kluczowe obszary działania?
 • W jaki sposób wartościujesz czas?
 • Praktyczne wykorzystanie reguły SMART
 • Skutki koncentracji na jednym zadaniu, a realność wielozadaniowej pracy
 • Kontrola nad realizacją zadania jako czynnik motywujący do działania

ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ
Zwiększenie swojej produktywności poprzez zmianę złych nawyków

 • Jak identyfikować złe nawyki i wprowadzić nowe formy zachowań?
 • Odpowiedzialność za działania a odpowiedzialność za efekty
 • Podstawowe style w zarządzaniu – koncentracja na zasobach, procesach lub rezultatach (celach)

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE FIRMY  JAKO SZANSA NA UZYSKANIE DODATKOWYCH PROFITÓW
Pokonywanie utrudnień w obsłudze firmy

 • Bank trudnych sytuacji z realności zawodowej uczestników. Z czym się spotykam i trudno mi sobie poradzić?
 • Test uwarunkowań i preferencji zachowywania się w sytuacji konfliktowej
 • Style rozwiązywania konfliktów – mini wykład i analiza testów uczestników
 • Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacjach
 • W jaki sposób dzięki trudnym sytuacjom uzyskiwać wyższą marżę w projektach

15.30 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 21 lutego 2019 r.

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie  zajęć


Ekspert: Romana Pietruk - ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH

W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

 • Regulamin wewnętrzny firmy –  konstrukcja
 • Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów
 • Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
 • Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
 • Dokumenty związane z procedurą
 • Zastosowanie procedur
 • CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
 • CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminach

TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

 • Terminy administracyjne i cywilne
 • Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
 • Terminy zwykłe i zawite
 • Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnych

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I  DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE  
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

 • Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
 • Podpisywanie dokumentów
 • Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
 • Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
 • Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
 • CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

PRZYGOTOWANIE  I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Określanie procedur i ich weryfikacja
 • Wzory oświadczeń
 • Formularze, zamówienia czy umowy?
 • Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • Ogólne warunki umów
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
 • CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE NA NOWYCH ZASADACH
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne, Odpowiedzialność prawna i sankcje

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie otwarte ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-wykładów, analiz dokumentów i procedur, ćwiczeń, analizy przypadków oraz dyskusji grupowych.

Do udziału w szkoleniu dla firm zapraszamy:

 • Office menedżerów
 • Kierowników biur
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji
 • Kierowników sekretariatów
 • Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura

Opinie uczestników wcześniejszych edycji szkolenia Certyfikowany Office Manager:

„Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza część związana
z kwestiami prawnymi”. - Izabella Korejwo,  Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
„Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Przeprowadzone zgodnie z programem. Prowadzący doskonale przeprowadzali cały program. Z zaangażowaniem odpowiadali na wszystkie pytania uczestników”. -Katarzyna Mizgalska,  Kanlux S.A.
„Szkolenie bardzo interesujące, rzeczowe, na temat, prezentowane w profesjonalny sposób” - Aleksandra Rosa, Piper Wiater sp.k.
"Szkolenie poprowadzone w sposób profesjonalny przez kompetentne osoby. Ciekawe elementy szkolenia
z odniesieniem do poszczególnych uczestników" - Daria Kulis,
KEGAR Sp. z o.o.

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Cena:

zgłoszenie do 30.01.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.01.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone