Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieZakupyCompliance/Finanse

nowosć

Excel w analizie projektów inwestycyjnych

Jak prawidłowo przeprowadzić analizę finansową projektów inwestycyjnych przy użyciu Excela?

10-11.07.2014
Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59

Korzyści:


,,Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces strategii zarządzania przez wartość jest właściwy dobór realizowanych przedsięwzięć. O ile dobrze dobrany projekt inwestycyjny może pchnąć organizację na nowe tory rozwojowe, o tyle podjęcie błędnych decyzji prowadzi często nie tylko do destrukcji wartości dla właścicieli, ale nawet do upadłości firmy”.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy dwudniowe warsztaty, podczas których każdy uczestnik:

 • Zdobędzie umiejętności budowy spójnego modelu finansowego, który jest niezbędny Przy ocenie projektów inwestycyjnych,
 • Pozna sposoby i kryteria oceny projektu,
 • Pozna zaawansowane narzędzia Excela do wprowadzenia w modelu wieloparametrowej analizy wrażliwości.

Program:

WYKORZYSTANIE W OCENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PODSTAWOWYCH NARZĘDZI VISUAL BASIC
MAKRA I FORMANTY W MODELOWANIU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO.

MODEL ANALIZY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

JAKIE ZNACZENIE MA WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH?

 • Znaczenie wartości pieniądza w czasie.
 • Modele dyskontowe w ocenie efektywności inwestycji.
 • Automatyzacja procesów dyskontowania przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic.

PROJEKT INWESTYCYJNY

 • Sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) – automatyzacja generowania podstawowych sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic.
 • Szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów.
 • Szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych).
 • Modelowanie podstawowych parametrów kosztów z zastosowaniem nakładki „Analiza modelu”.
 • Modelowanie dowolnych zmian w czasie życia projektu i badanie ich wpływu na modeli efektywność projektu inwestycyjnego.
 • Jak oszacować strumienie pieniężne w poszczególnych fazach rozwoju projektu tj. w fazie inwestycji, bieżącej działalności, zamknięcia projektu?
 • Jakie są metody szacowania kosztu kapitału w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu?
 • Jak szacować wartość rezydualną ?
 • Na czym polega modelowanie FCF?

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

 • Jak obliczyć księgową stopę zwrotu - ARR (Accounting Rate of Return)?
 • Jak obliczyć okres zwrotu - Payback Period?
 • Jak oszacować wartość bieżącą netto przy ocenie inwestycji – Net Present Value?
 • Jak określić efektywność ekonomiczną inwestycji przy pomocy wewnętrznej stopy zwrotu – Internal Rate of Return?
 • Jak obliczyć wskaźnik zyskowności projektu inwestycyjnego – Profitability Index?
 • Jak obliczyć zdyskontowany okres zwrotu – Discount Payback Period?
 • Wprowadzenie do obliczania innych wymaganych przepisami wskaźników.

OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • Jak prawidłowo oszacować koszt kapitału (WACC) w tym koszt kapitału własnego i obcego?
 • Profile spłaty kredytu (zastosowanie procedury Cash Sweep – ocena wskaźnika DSCR).
 • Szacowanie wartości rezydualnej projektu wg metodyki banku i innych metod stosowanych w wycenach firm.Jakie są zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego projektu inwestycyjnego?
 • Jak zbudować moduł analizy wrażliwości w aplikacji Excel, który pozwoli dokonać analizy nawet osobie o podstawowych umiejętnościach korzystania z programu Excel?

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

 • Jak przeprowadzić analizę opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych?
 • Analiza wrażliwości – metoda + / - 10%.
 • Analiza wrażliwości ( badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu, przy zachowaniu warunku
  NPV = 0).
 • Wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza Analiza model z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.

POSZCZEGÓLNE ETAPY ANALIZY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO SKŁADAJĄ SIĘ NA SPÓJNY MODEL OCENY, W KTÓRYM STEROWANIE KLUCZOWYMI PARAMETRAMI MODELU ODBYWA SIĘ
PRZY UŻYCIU NARZĘDZI VISUAL BASIC.

Miejsce szkolenia

Aby zapewnić Państwu komfortowe i kamarelne miejsce sprzyjające zdobywaniu wiedzy, zapraszamy do luksusowych i nowoczesnych sal konferencyjnych w samym sercu Warszawy, w Pure Sky Clubie, na 22 piętrze, z panoramicznym widokiem na stolicę. (Adres: ul Złota 59, 00-120 Warszawa)

Metody:

 • wykłady, case study,
 • analiza,  wymiana doświadczeń

Eksperci:

Michał Wolak


  • Ekspert i doradca. Specjalizuje się w podnoszenia jakości i efektywności pracy, a szczególności wdrażania Lean Management w firmach usługowych i biurowych. Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J.Tischnera.
  • Aktywny członek Stowarzyszenia „Spin” zajmującego się wdrażaniem Lean Office w firmach usługowych i biurowych. Prowadził szkolenia oraz programy szkoleniowe dla m.in. TVP S.A., KGHM, Huta Łabędy, Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Prowadził i uczestniczył w projektach wdrożeniowych Lean Management m.in. w: Lufthansa, KGHM, Stolbud Włoszczowa, Capgemini, Dr. Oetker, Kopex, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Rothlehner, Winkelmann, Roboty Przemysłowe i wiele mniej znanych.

 

Cena:

zgłoszenie do 25.06.2014 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 26.06.2014 - 1 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 •  
 • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

 • wynajem sprzętu komputerowego 99 PLN netto za dzień
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone