Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

Organizacja i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych

Praktyczne aspekty prawne przygotowania procesu inwestycji budowlanej oraz nadzoru nad jej realizacją

23-24.10.2017
Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a

Korzyści:

SZANOWNI PAŃSTWO

,,Sprawne przeprowadzenie inwestycji budowlanej wymaga nie tylko świetnej znajomości Ustawy Prawo Budowlane ale również dobrze spisanej umowy pomiędzy inwestorem a zamawiającym”. Niezbędne jest bowiem, aby w toku procesu Inwestor dopełnił wszelkich formalności. Warsztaty, które Państwu proponujemy przygotowaliśmy z myślą o osobach przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także osobach weryfikujących prawidłowość przedstawionej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowań. Krok po kroku zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych, tak aby rozwiać jak najwięcej wątpliwości związanych z tym jakże ciekawym lecz skomplikowanym procesem. Szkolenie, dzięki formie warsztatowej w kameralnej grupie, pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz zastosowanie ich w praktyce.

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

 • Jak przygotować wniosek o pozwolenie na budowę?
 • Co warto wiedzieć występując o pozwolenie na budowę?
 • Czym się różni dokumentacja podwykonawcza od końcowej?
 • Co trzeba wiedzieć zanim przygotujemy projekt budowlany?
 • Jaki jest zakres i konsekwencje wpisów do dzienników budowy?
 • Kiedy mówimy o samowoli budowlanej?
 • Jakie są obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego?
 • Jaki jest zakresu weryfikacji urzędowej projektu budowlanego?
 • Jak egzekwować harmonogram robót i prac wykonanych?
 • Co warto zamieścić w protokole odbioru częściowego i całościowego?
 • Jaki jest zakres obowiązkowej dokumentacji?

Zapraszam do rezerwacji miejsc!
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl
Kierownik Projektu

Program:

I Dzień

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalne kawa i herbata
10.00  Rozpoczęcie zajęć

Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych

 • Podsumowanie kluczowych zmian w ustawach wprowadzonych w latach 2015 – 2017

Kodeks Budowlany – kompleksowa regulacja całego procesu budowlanego

 • Rozwiązania prawne kluczowych instytucji i postępowań.
 • Zakres czasowy wprowadzanych zmian.

Proces budowlany krok po korku – od decyzji środowiskowej do pozwolenia na użytkowanie

 • Jakie są ustawowe terminy na poszczególne decyzje, a jak wygląda praktyka organów?

Rejestry publiczne i zakres ujawnianych danych
Aspekty planistyczne w procesie inwestycyjnym

 • MPZP – WZ – ULICP – kiedy które rozstrzygnięcie ma zastosowanie

Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle
 • Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
 • Jakie obiekty kwalifikujemy jako obiekty liniowe?
 • Co to są urządzenia budowlane?
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Pozwolenie na budowę.
 • Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
 • Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
 • Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
 • Pozwolenia Emisyjne - procedura i wymogi
 • Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie

16.30 Zakończenie pierwszego dnia  szkolenia

II Dzień

8.30 – 09.00 Rejestracja i powitalne kawa i herbata
09.00  Rozpoczęcie zajęć

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.  

Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur

 • Katalog obiektów na zgłoszenie.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

Oddanie obiektu do użytkowania

 • Co zrobić kiedy projekt ma wszystkie uzgodnienia, ale strażak obiektu nie chce odebrać?
 • Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia do użytkowania?
 • Od kiedy można nie narażając się na kary użytkować obiekt?
 • W jakich przypadkach wydanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane?

Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
 • Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?
 • Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • Inwestor.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego.
 • Projektant.
 • Kierownik budowy (robót).
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki).
 • Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna uczestników procesu budowlanego.

Jakie są obowiązki związane z utrzymaniem obiektów?

 • Obowiązkowe kontrole okresowe oraz kontrole robocze – podstawa prawidłowego zarządzania
 • Kto odpowiada za archiwizację dokumentacji budowlanej?
 • Książka Obiektu Budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania
 • Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę
 • Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania

15.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

Metody:

BY ZAPEWNIĆ PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ SZCZEGÓŁOWEGO POZNANIA PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ ZAPLANOWALIŚMY:

 • Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy.
 • Ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu.
 • Ciekawe i inspirujące przykłady
 • Praktyczne rozwiązania problemów.
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta.

Eksperci:

Rafał Dybka

 • Ekspert prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości.
 • Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi.
 • W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu (prawne wsparcie komercjalizacji obiektów). Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego.

Cena:

zgłoszenie do 05.10.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.10.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone