Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Zakupy

Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów

Budowa strategii i polityki zakupów / Zarządzanie relacjami z dostawcą

25-26.01.2018
Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Zarządzanie procedurami zakupowymi - najlepsze szkolenie dla działów zakupów

Zapraszamy do udziału w Zimowej Szkole Menedżerów Zakupów w Sopocie,  podczas której dowiedzą się Państwo jak doskonalić i usprawniać organizację oraz wprowadzić zarządzanie procedurami zakupowymi.

Dlaczego warto pogłębiać umiejętności zarządzania procedurami zakupowymi?

 • Racjonalizacja i zwiększenie oszczędności w procedurach i procesach zakupowych
 • Trafniejszy wybór ofert i dostawców
 • Bezpieczniejsze i trwalsze umowy zakupowe
 • Decyzje zakupowe oparte na mierzalnych danych
 • Minimalizacja ryzyka związanego z ponoszeniem strat z tytułu zakupów i utrzymywania zapasów
 • Wykorzystywanie nowych i różnorodnych rozwiązań w zakresie procesu dokonywania zakupów
 • Zwiększenie kontroli realizacji zakupów

Kluczowe zagadniania:

 • Jak prowadzić politykę zakupową?
 • Jak sprawnie organizować dokumentację zakupową?
 • Nowoczesne metody redukcji kosztów zakupowych
 • Zasady konstrukcji łańcuchów dostaw
 • Radzenie sobie z monopolem po stronie dostawcy
 • Zachodnioeuropejskie rozwiązania w zakresie zaopatrzenia
 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
 • Budowanie efektywnej komunikacji z dostawcą
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?
 • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
 • Jak rozwiązywać konflikty z dostawcami?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 20

Program:

Dzień I  - 25 stycznia 2018 r. (czwartek)

BUDOWA STRATEGII I POLITYKI ZAKUPÓW

Ekspert: dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie  procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

PODSTAWOWE DOKUMENTY FORMALIZUJĄCE ZAKUPY– REGULOWANIE WARUNKÓW DOKONYWANIA ZAKUPÓW JAKO METODA OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI

 • Strategia zakupowa
 • Procedura zakupowa
 • Procedura oceny dostawców
 • Instrukcje zakupowe
 • Inne dokumenty warunkujące zakupy

KATEGORYZACJA ZAKUPÓW

 • Wyznaczenie głównych kategorii zakupowych (kategorie funkcjonalne)
 • Drzewo kategorii
 • Kategoryzacja metoda wartości metoda ABC (subkategorie wartościowe)
 • Kategoryzacja metodą Kraljic’a  (subkategorie wartość – ryzyko)

DEFINIOWANIE SPOSOBU PROWADZENIA PODSTAWOWYCH KATEGORII ZAKUPOWYCH

 • Zakup materiałów
 • Zakup opakowań
 • Zakup usług
 • Zakup usług transportowych
 • Zakup pozostałych usług
 • Zakupy Administracyjne
 • Zakupy UR (części zamienne i materiały eksploatacyjne)
 • Inwestycje i remonty (Capex i Opex)
 • Pozostałych zakupów

KONSOLIDACJA ZAKUPÓW W RAMACH KATEGORII I SUBKATEGORII

CELE ZAKUPÓW – ZAKUPOWE KPI

 • Cele operacyjne
 • Cele strategiczne
 • Matryca celów
 • Kontrola i pomiar celów
 • Cele oszczędnościowe – narzędzia konstrukcji celów i metody wyznaczania priorytetów

ROLA DZIAŁU ZAKUPÓW W BUDOWIE SOURCINGU

 • Przypisanie odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej zakupów
 • Rola i odpowiedzialność inicjatorów zakupowych
 • Planowanie przez inicjatorów zakupowych (plan sprzedaży, plany inwestycyjne, plany remontów etc)

ANALIZA OBECNEGO RYNKU - WSKAZANIE DOSTAWCÓW I PRODUKTÓW

 • Sourcing zakupów – sterowanie zakupami w poszczególnych grupach materiałów  i usług
 • Podejście strategic sourcing
 • Ocena możliwych do uzyskania oszczędności
 • Podział na grupy sourcingowe
 • Wyznaczenie dostawców kluczowych i preferowanych
 • Wybór koncepcji dostaw – zakupy spotowe, umowy ramowe, umowy ramowo workowe

PRZEWIDYWANE TENDENCJE ROZWOJOWE NA TYM RYNKU

 • Rynek, a analiza własnej pozycji rynkowej i zakupowej przy pomocy macierzy BCG (analiza siły zakupowej)
 • Kierunki rozwoju rynku
 • Analiza otoczenie bliższego i dalszego

LICZBA I RODZAJ DOSTAWCÓW

 • Konsolidacja i dekonsolidacja zakupów
 • Kwotowanie dostaw
 • Wykorzystanie dostawców alternatywnych

MAGAZYNOWANIE, ZAPASY LUB ICH BRAK

POSZUKIWANIE NOWYCH RYNKÓW ZAOPATRZENIA

SUBSTYTUCJA I JEJ KONSEKWENCJE – ALTERNATYWNE BOMY, WZROST SPADEK KOSZTÓW PRODUKCJI

PRZYKŁADY OPISU SOURCINGU POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II - 26 stycznia 2018 r. (piątek)

MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIAŁU ZAKUPÓW

Ekspert: Arkadiusz Żurek, Ekspert, coach i  mentor, mówca motywacyjny. Jeden z najlepszych  ekspertów na rynku  specjalizujący  się w podnoszeniu efektywności zespołów, osiągający ponadnormatywne wyniki poprzez  konsekwentne stosowanie promowanych przez siebie praktyk.

8.30 – 9.00
Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

STRATEGICZNE KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI - SZKOLENIA DLA DZIAŁU ZAKUPÓW

 • Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować pozytywne relacje z dostawcami?
 • Budowanie otwartości w relacjach z dostawcami
 • Empatia – klucz do zawodowego sukcesu
 • Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
 • Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać na ludzi i kreować potrzeby – z zachowaniem zasady win-win?
 • Jak zwiększyć lojalność dostawców?
 • Jak osiągnąć wzajemną synergię?
 • Nawyki  budowania relacji

ROZMOWA Z DOSTAWCĄ - BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

 • Rola i znaczenie prowadzenia rozmów z dostawcami
 • Struktura spotkania
 • Przezwyciężanie blokad komunikacyjnych - szukanie skutecznego porozumienia
 • Co można zobaczyć bez czekania na słowa?
 • Kto jest odpowiedzialny za proces komunikacji - nadawca czy odbiorca?
 • Praktyczne narzędzia komunikacyjne
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
 • Uważna obserwacja dostawcy i wykorzystywanie zdobytych informacji
 • Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami

PERSWAZJA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW W PROCESIE DOKONYWANIA ZAKUPU

 • Budowanie świadomości oddziaływania w celu zmiany myślenia i zachowania dostawcy
 • Jednorazowa zmiana zachowania – czyli tzw. wyzwalacze uległości
 • Techniki perswazji jako drugi stopień wtajemniczenia
 • Kiedy oddziaływanie jest skuteczne, a kiedy nie jest?
 • Kiedy perswazja staje się manipulacją i dlaczego warto tego unikać?
 • Wzmacnianie sprawności w stosowaniu technik perswazyjnych
 • Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

 • W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
 • Kiedy zaczynają się negocjacje między kupcem, a dostawcą?
 • Kto kieruje rozmową, a kto kieruje negocjacjami?
 • Czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
 • Rodzaje sytuacji negocjacyjnych – strategia matrycy szachowej
 • Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność
 • Jak zarządzać przebiegiem negocjacji i kontrolować ich przebieg?
 • W jaki sposób negocjować warunki finansowe zakupów?
 • Jak domykać proces zakupów?

STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ

 • W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe?
 • Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
 • Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
 • Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
 • Taktyki działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji
 • Trening zastosowania zaprojektowanych algorytmów

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenia dla zakupowców ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych wspierają uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu dla działu zakupów zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Eksperci:

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

dr Marek Kasperek • Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
 • Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
 • Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 09.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      140 PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      230 PLN netto + 23% VAT


Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone