Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

ZakupyProdukcja/Logistyka

nowosć

Strategie generowania oszczędności w zakupach

Optymalizacja kosztowa - łańcuch dostaw - kategoryzacja zakupów - zarządzanie dostawami

04-05.02.2020
Warszawa, Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zaprezentujemy Państwu narzędzia i metodologie pracy proaktywnego działu zakupów. Pokażemy w jaki sposób przejść z funkcji reaktywnej opartej głównie na realizacji zapotrzebowania partnerów wewnętrznych i klientów, do funkcji pro-aktywnej, podejmującej inicjatywy strategiczne tj. zarządzanie bazą dostawców (konsolidacja, dywersyfikacja, TSM etc.), zwiększanie atrakcyjności firmy w oczach dostawców, standaryzacja produktów i procesów, strategiczne zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw, zarządzanie zewnętrznymi zasobami firmy np. zasobami R&D.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • W jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów?
 • Jak podzielić kupowane produkty i usługi?
 • Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych?
 • Jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy?
 • Jak zautomatyzować proces oceny dostawców?

Zapraszamy do rezerwacji miejsc,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
a.tworzynska@langas.pl

Program:

PROGRAM – dzień 1

 

9.30 Rejestracja

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 ROLA I RANGA DZIAŁU ZAKUPÓW I LOGISTYKI W FIRMIE 

 • Rola Działu Zakupów i Logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
 • W jaki sposób Zakupy i Logistyka kontrybuuje do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej.
 • Relacje pomiędzy procesami zakupów a innymi procesami przedsiębiorstwa (KPI zakupowe).
 • Gdzie szukać oszczędności – model Silnika Optymalizacji Kosztowej (SOK).
 • Strategiczne zarządzanie zewnętrznymi zasobami w procesach realizacji oszczędności.
 • Wykorzystanie zasobów dostawców (wiedzy i doświadczenia w swoich branżach) do pracy nad optymalizacją kosztową naszej firmy.
 • Zasady organizacji warsztatów optymalizacyjnych z wykorzystaniem dostawców (model IGW)

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Omówienie modeli logistycznych (Lean oraz Agile) jakie są różnice, kiedy stosować i jak łączyć te dwa różne podejścia.
 • Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja (analiza ABC i XYZ oraz analiza ryzyka).
 • Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw.
 • Model VMI (VendorManaged Inventory) oraz CS - stock konsygnacyjny – zasady tworzenia na wybranym przykładzie
 • Analiza kosztów produkcyjnych oraz kosztów magazynowania
 • Ustalanie dostaw JIT oraz KANBAN we współpracy z dostawcą
 • Zastosowanie Cross Dockingu
 • Porównanie wad i zalet transportu własnego i wynajmowanego
 • Optymalizacja zapasu w łańcuchu dostaw.

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 


PROGRAM – dzień 2

8.30  Rejestracja
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I KATEGORYZACJA ZAKUPÓW

 • Kategoryzacja zakupów jako podstawa organizacji pracy kupców.
 • Zasady tworzenia modelu TCO
 • Analiza modelu ShouldCost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 • Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
 • Wykorzystanie narzędzi finansowych oraz zasady bezpiecznych i elastycznych kontraktów terminowych
 • W jaki sposób połączyć zadania operacyjne Logistyki i Zakupów do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
 • One Pager – od czego zacząć pracę?

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI , WYBÓR, OCENA WSPÓŁPRACY I ROZWÓJ

 • Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
 • Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
 • Zastosowanie macierzy Kraljic oraz „modelu wiatraka” w ocenie strategicznej dostawców.
 • Zarządzanie ryzykiem braku odstaw (dostawcy strategiczni i wąskie gardła)
 • Zarządzanie w sytuacji dużej ilości dostawców (tzw. produkty grupy C)
 • OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
 • Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metodologia zaczerpnięta z VDA
 • Oceny możliwości, ocena kompetencji oraz stabilności finansowej i zagrożenia upadłością.
 • Narzędzia oceny bieżącej współpracy z dostawcą. Modelowanie wskaźników OTIF, OLIP oraz wskaźników jakościowych
 • Model oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, innowacyjności dostawców.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie oceny dostawców.

16.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

Eksperci:

Jacek Jarmuszczak

 


   • Ekspert w dziedzinie „szczupłych” systemów logistycznych, e-systemów zarządzania logistyką w tym przetargów elektronicznych i e-Aukcji.
   • Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania „szczupłych” modeli zarządzania kosztami (VMI, CS, KANBAN, TCO) oraz narzędzi elektronicznych wspierających logistykę firmy (ERP, EDI, Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, …). Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza trzy i pół miliarda Euro i wciąż rośnie.
   • Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził projekty optymalizacji kosztów. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię optymalizacji kosztów, budował bazę dostawców, prowadził kluczowe projekty oszczędnościowe m.in. wdrażał lean supply chain w zakładach Europejskich i Azjatyckich. Później jako kierownik działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group,  zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Grupy Carlsberg na całym świecie.
   • Obecnie jako Global Category Manager w Grupie Danfoss, tworzy strategię zakupową i prowadzi negocjacje z kluczowymi dostawcami.

 

Cena:

zgłoszenie do 14.01.2020 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.01.2020 - 2170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone