Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Forum Biura Zarządu i Działów Prawnych

Najnowsze orzecznictwo - najskuteczniejsze praktyki - międzynarodowe standardy

14-15.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Biuro obsługi organów spółki to nie tylko wewnętrzny organ wsparcia, ale jednocześnie ‘system wczesnego ostrzegania’ dla kluczowych menedżerów. Rola osób wspierających zarządy i rady nadzorcze w pełnieniu obowiązków korporacyjnych jest zatem niesamowicie istotna. Mnogość zadań, rozpiętość rozwiązań organizacyjnych i formalnych, dynamicznie zmieniające się przepisy prawne obrazują szerokie spektrum oczekiwanych kompetencji. Skala odpowiedzialności za sprawne i zgodne z literą prawa funkcjonowanie spółki stawia przed biurem zarządu i działaem prawnym coraz to nowe wymagania, czyniąc je strategicznym działem w strukturze organizacyjnej.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Forum Biura Zarządu i Działów Prawnych. Podczas spotkania, które jednoczy środowisko ekspertów ds. procesów prawnych, zaproponujemy najnowsze, ciekawe i skuteczne rozwiązania dotyczące prawno - organizacyjnej obsługi spółki oraz lepszego zabezpieczenia interesów firmy i grupy kapitałowej.

Podczas Forum m.in.

 • Dowiesz się jak digitalizacja i nowe technologie mogą usprawnić pracę BZ i DP .
 • Porozmawiamy o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów w spółce.
 • Poznasz narzędzia służące efektywnej współpracy działu prawnego z biurem zarządu.
 • Dowiesz się jak wyjść z pętli negatywnych nawyków w swojej pracy.
 • Podpowiemy Ci jak wykorzystać zasady compliance, aby uchronić spółkę przed ryzykiem braku zgodności z regulacjami prawnymi.
 • Pokażemy Ci jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy.
 • Dowiesz się jak skutecznie budować długotrwałe relacje w ramach współpracy z zewnętrznymi dostawcami

Zapraszamy do rezerwacji miejsc.

Kierownik Projektu:

Natalia Kołodziej, n.kolodziej@langas.pl
Anna Chmielewska, a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 14 listopada 2019 r.

9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie forum

10.00-10.45 O BIURZE ZARZĄDU INACZEJ – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

 • Czy strategia zrównoważonego rozwoju powinna być częścią działalności biznesowej spółki?
 • Jak CSR wpływa na zaangażowanie pracowników
 • Członkowie Zarządu jako ambasadorowie programów społecznych

Joanna Dymna - Oszek – Dyrektor Biura Zarządu, ING BANK ŚLĄSKI

10.45-11.00 kwadrans towarzyski

11.00-11.45 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA ORAZ KARNA KADRY MENADŻERSKIEJ, A ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE SPÓŁKĘ

Jak zabezpieczać kwestie odpowiedzialności w spółce?

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza kadry menedżerskiej wobec wierzycieli oraz wobec spółki
 • Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne spółki
 • Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • Sposoby zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcia odpowiedzialności majątkowej

mec. Filip Smakowski – ekspert w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej

12.00-13.00 ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH W PRACY DYREKTORA BIURA ZARZĄDU I DZIAŁU PRAWNEGO
„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

 • Zmiany w oczekiwaniach względem kompetencji Dyrektora BZ i DP
 • Lista umiejętności menedżerskich niezbędnych, potrzebnych i przydatnych w pracy
 • Konsekwencje braku kluczowych kompetencji menedżerskich
 • Skuteczny rozwój kompetencji menedżerskich – narzędzia do wyjścia z pętli negatywnych nawyków.
 • Studia przypadków z wnioskami.

Dominika Matczak – ekspert biznesu, praktyk, specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji menedżerskich

13.00-14.00 obiad

14.00-15.00 COMPLIANCE W SPÓŁCE Z PERSPEKTYWY SZEFA BIURA ZARZĄDU I DZIAŁU PRAWNEGO
Kluczowe aspekty w zakresie wykorzystania compliance w codziennej pracy Szefa Biura Zarządu

 • Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej
 • Compliance jako element zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Komórka Compliance w modelu trzech linii obrony

dr Łukasz Cichy – ekspert w zakresie compliance

15.00-15.15 kwadrans towarzyski

15.15-16.00 DIGITALIZACJA I WPROWADZANIE NOWYCH TECHNOLOGII DO DZIAŁÓW PRAWYCH I BIUR ZARZĄDÓW W ORGANIZACJACH

 • Narzędzia informatyczne wspomagające pracę działów prawnych.
 • Zespołowa praca nad projektami dokumentów
 • Zarządzanie wiedzą w dziale prawnym
 • Wykorzystanie aplikacji dedykowanych konkretnym kwestiom merytorycznym

mec. Monika Susałko – ekspert w zakresie zarządzania nowymi technologiami

16.00 Zakończenie I dnia forum


DZIEŃ II – 15 listopada 2019 r.

8.30 Rejestracja uczestników
9.00 Rozpoczęcie forum

9.00-9.45 KSERO DOWODÓW OSOBISTYCH I INNE PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZEZ BIURO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Przestępstwa w codziennej pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Czy kserowanie dowodów osobistych jest przestępstwem w aspekcie ustawy o dokumentach publicznych?
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Poświadczenie nieprawdy lub wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie
 • Faktura jako dokument podlegający szczególnej ochronie
 • Brak prawa do rozporządzania dokumentem
 • Dokumentacja RODO a odpowiedzialność karna

mec. Romana Pietruk – ekspert w zakresie prawa gospodarczego i poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

9.45-10.00 kwadrans towarzyski

10.00-11.00 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZANIU BIUREM ZARZĄDU I DZIAŁU PRAWNEGO
Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Biuro Zarządu i Działy Prawne?

 • Kategorie danych osobowych jakie mogą być przetwarzane w pracy biura zarządu i działach prawnych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Klauzule informacyjne RODO a praca Biura Zarządu
 • Podstawowe obowiązki wynikające z RODO w pracy Biura Zarządu spółki prawa handlowego
 • Ochrona danych osobowych a obowiązki z zakresu prawa pracy i przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów

mec. Anna Żmijewska – ekspert w zakresie ochrony danych osobowych

11.00-11.15 kwadrans towarzyski

11.15-12.15 KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Klauzule  dotyczące zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
 • Klauzule dotyczące  wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych
 • Aneksowanie w umowach
 • Klauzule dotyczące  rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

mec. Monika Drab-Grotowska – ekspert w zakresie prawa gospodarczego

12.15-13.15 obiad

13.15-14.00 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM PRAWNYM PODCZAS TRANSFORMACJI BIZNESOWEJ – CASE STUDY

 • Czy dzisiejszy DP buduje rzeczywistą wartość dodaną dla biznesu?
 • Czy warto budować świadomość prawną na najwyższym poziomie organizacji?
 • Wyjście poza zakresy działania standardowej obsługi prawnej – jakie kompetencje są konieczne i jak się do tego przygotować?
 • Czego oczekuje Zarząd od pionu prawnego z perspektywy biznesu?

14.00-14.15 kwadrans towarzyski

14.15 - 15.30 JAK EFEKTYWNIE BUDOWAĆ RELACJE MIĘDZY BIUREM ZARZĄDU I DEPARTAMENTEM PRAWNYM A ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCĄ USŁUG PRAWNYCH
Zarządzanie projektami w Biurze Zarządu i w Dziale Prawnym

 • Ocena potrzeby zaangażowania zewnętrznego doradcy.
 • Kiedy i jak delegować zadania podmiotom spoza organizacji?
 • Proces doboru doradców do prowadzenia projektu prawnego
 • Jak skutecznie budować długotrwałe relacje w ramach współpracy z zewnętrznymi dostawcami?
 • Departament prawa plus kancelaria zewnętrzna.
 • Modele współpracy biura zarządu, działu prawnego i kancelarii zewnętrznej przy projekcie prawnym.

mec. Patrycja Kozik – ekspert w zakresie zarządzania projektami i relacjami B2B

15.30 Zakończenie II dnia forum

Metody:

Do udziału w Forum zapraszamy:

 • Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Dyrektorów Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Dyrektorów Biur Organizacji i Nadzoru Właścicielskiego
 • Dyrektorów i kierowników działów Compliance
 • Radców prawnych w spółkach
 • Ekspertów i specjalistów ds. obsługi organów spółki
 • Osoby, dla których orientacja w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za działalność spółki kapitałowej jest konieczna w procesie podejmowania decyzji, a także rozumienia ich skutków dla firmy


Cena:

zgłoszenie do 24.10.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 25.10.2019 - 2 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce FORUM:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone