Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieCompliance/Finanse

nowosć

Lean w Controllingu

Identyfikacja marnotrawstw metodą lean dla kontrolerów i finansistów

19-20.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, Wioślarska 8

Korzyści:


Japońskie metody zarządzania są obecnie wykorzystywane przez najlepsze europejskie i amerykańskie firmy. Dzięki wdrożonym systemom koszty całości firmy obniżają się średnio o 30-50%, czas realizacji danego zamówienia o 90%, przy równoczesnej radykalnej poprawie zadowolenia klienta. To są rzeczywiste, rewolucyjne i sprawdzone wyniki. System Lean Management nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia oraz ograniczenie niegospodarności wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accouting. W trakcie dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału.  Zaprezentowane będą metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym jak i strategicznym.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak przygotować system rachunkowości do procesu optymalizacyjnego?
 • Jak rozliczać koszty pośrednie według Lean Accounting?
 • Jak kalkulować koszty metodą Lean Accounting?
 • Jak umiejętnie diagnozować marnotrawstwa firmy na podstawie wniosków z rachunku wyników?
 • Jak identyfikować w okresach długo i krótkoterminowych koszty niewykorzystanego potencjału?
 • Jak dobrać metody rozliczeń uwzględniające pracochłonność i istotność kosztów?


Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl
Kierownik Projektu

Program:

Dzień I

9.30 – 10.00 powitalna kawa, rejestracja   
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Lean Management, Lean Accounting a Lean Controlling

 • Operacyjny i strategiczny zakres Lean Accounting
 • Reguły Lean Accounting
 • Potencjalne obszary niegospodarności

Controlling w procesach optymalizacyjnych

 • Etapy procesu optymalizacyjnego
 • Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
 • Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
 • Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
 • Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
 • Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
 • Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
 • Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management

Zasobowo procesowy rachunek kosztów na potrzeby Lean Accounting

 • Wady tradycyjnego rachunku kosztów
 • Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
 • Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
 • Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
 • Koszty ogólnowydziałowe
 • Analiza kosztów zasobów i produktów umożliwiająca ich optymalizację

Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting

 • Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
 • Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów

16.00 – zakończenie I dnia szkolenia


Dzień II

9.30 – 10.00 powitalna kawa, rejestracja   
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting

 • Koszty przed i poprodukcyjne
 • Koszty bezpośrednie
 • Koszty gniazd produkcyjnych
 • Koszty ogólnowydziałowe
 • Koszty okresu
 • Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej

Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting

 • Wyznaczenie kosztów niewykorzystanego potencjału dla zasobów osobowych i  maszynowych
 • Rejestracja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Poziomy normalnej zdolności produkcyjnej
 • Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Identyfikowanie w  okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Koszty niewykorzystanego potencjału w obszarze zasobów wspólnych
 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykurzanego potencjału

Strumienie wartości

 • Mapowanie etapów strumienia wartości
 • Ustalanie kosztów i wyników poszczególnych etapów strumienia wartości
 • Prezentacja wyników

Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu

Rachunek kosztów docelowych

Rachunek cyklu życia produktu

16.00 – zakończenie szkolenia

Metody:

Metodologia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.  W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kontrolerów finansowych
 • pracowników odpowiedzialnych za lean management w firmach
 • specjalistów ds. controllingu
 • pracowników pionów finansowych
 • osoby zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do idei controllingu

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Michał Chalastra


  • Ekspert, doradca firm produkcyjnych w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych.
  • Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek komisji w konkursie na Controllera Roku oraz Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.
   Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował wiele wdrożeń systemów budżetowania w firmach produkcyjnych. Przeprowadzał audyt systemu controllingu m.in. dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., Wytwórni Napojów ,,Jurajska”, Commercial Union S.A..
  • Wdrażał systemy budżetowania na zasadach controllingu m.in. dla Canpol Sp. Z o.o., Zakładów Chemicznych Nitrochem S.A. w Bydgoszczy, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA WARSZAWA S.A., Grall S.A. w Wejherowie, Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku, Wytwórni Napojów Jurajska SP Myszków, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,PLAST – BOX” S.A. Słupsk, RUBO Sp. z o.o. Rumia

 

Cena:

zgłoszenie do 05.11.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.11.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone