Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML

18.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Do nowej ustawy zaimplementowane zostały wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF. 

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych zmian i obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
 • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska,
 • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer,
 • Zajęcia poprowadzi ekspert (praktyk) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
 • Procedury AML – co powinny zawierać,
 • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny,
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych,
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
 • Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
 • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
 • Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.

Program:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

 • zmiany legislacyjno – prawne,
 • wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).

2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

 • obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
 • zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.

3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

 • jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
 • wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka

 • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone),
 • monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
 • archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.

5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP)

 • obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
 • jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
 • proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję?

6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji?
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.

7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

 • nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
 • obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.

8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

 • cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
 • zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków  pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy
  o    tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
  o    jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
 • odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Szkolenie skierowane do:

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
  -    przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  -    przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  -    compliance,
  -    prawnych,
  -    nadzoru i kontroli,
  -    bezpieczeństwa,
  -    oceny ryzyka,
  -    analiz i audytu wewnętrznego.
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer.

Eksperci:

Tomasz Wojtaszczyk


  • Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
  • Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,
  • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.
  • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
  • Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT (uzyskałcertyfikat PRINCE 2 Foundation).
  • Posiada doświadczenie trenerskie - ukończył certyfikowane szkolenie „Train the trainer”.


    

 

Cena:

zgłoszenie do 28.10.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.10.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Cena szkolenia dla uczestników szkolenia AML I i AML II oraz Członków Stowarzyszenia Compliance:

 • przy zgłoszeniu do 28 października 2019 - 970 pln netto
 • przy zgłoszeniu od 29 października 2019 - 1170 pln netto

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone