Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Menedżerskie2 osoby w cenie 1

nowosć

Assessment & Development Center w HR

Narzędzie Badania Kompetencji Pracowniczych

08-09.05.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo, 

Prowadząc rekrutację, wielu rekruterów próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak rzetelnie zmierzyć u kandydata poziom posiadanych przez niego kompetencji, niezbędnych na stanowisku, na które aplikuje? Badając potrzeby szkoleniowe trenerzy zastanawiają się: Jak mamy zmierzyć luki kompetencyjne przyszłych uczestników szkoleń rozwojowych? Jak dopasować ścieżkę rozwoju do posiadanych już kompetencji?

Odpowiedzią mogą być techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje. Jednym z narzędzi diagnostycznych do oceny poziomu kompetencji u kandydatów lub pracowników jest Assessment i Development Center (AC/DC).

Uważa się, że jest to aktualnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału u pracowników już zatrudnionych. Tym samym coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie selekcji kadr oraz programach rozwojowych.

W trakcie naszych warsztatów uczestnicy:

 • zdobędą wyczerpującą wiedzę na temat samodzielnego projektowania i przeprowadzania sesji AC/DC,
 • nauczą się opisywania kompetencji do oceny,
 • poznają tajniki tworzenia zadań behawioralnych,
 • zweryfikują swoje doświadczenie, wiedzę i przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania,
 • poznają narzędzia, procedury, rozwiązania optymalizujące proces oceny AC/DC,
 • wzmocnią swoje umiejętności oceniania, a także wnioskowania na temat oceny kompetencji,
 • poznają szereg praktycznych przykładów stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników.

Program:

DZIEŃ I

9.00 – 9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – ROZPOCZĘCIA WARSZTATÓW

WPROWADZENIE – METODA ASSESMENT CENTER I DEVELOPMENT CENTER

 • Cechy szczególne metody.
 • Cele stosowania metody AC/DC w organizacji.
 • Podobieństwa i różnice w sesjach AC i DC: celu, roli asesora, decyzyjności, aktywności uczestników.
 • Wady i zalety metody.
 • Trafność prognostyczna metody na tle innych dostępnych metod.

KOMPETENCJE JAKO PODSTAWA METODY AC/DC

 • Rola i znaczenie kompetencji dla stosowania metody.
 • Czym są kompetencje?
 • Techniki tworzenia kompetencji użyteczne z punktu widzenia metody AC/DC.
 • Rodzaje kompetencji, jakie kompetencje można weryfikować podczas sesji?
 • Tworzenie kompetencji: definicje oraz poziomy – praktyczne podejście do zagadnienia:
  • definicje kompetencji,
  • opracowanie wskaźników kompetencji,
  • poziomowanie kompetencji,
  • najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.

PRZYGOTOWANIE SESJI AC/DC

 • Przygotowanie profilu kompetencyjnego na potrzeby sesji.
 • Konstruowanie harmonogramu sesji AC/DC.
 • Przygotowanie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC/DC, w tym przykładowe narzędzia (np. arkusze oceny, arkusze obserwacyjne).
 • Przygotowanie zespołu asesorów:
  • role asesora: prowadzenie, obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie,
  • podział ról wśród asesorów,
  • odpowiedzialność asesora.

ZADANIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS SESJI AC/DC

 • Rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji.
 • Tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji.
 • Czym należy się kierować tworząc zadania?
 • Tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i uczestników – zasady i praktyczne wskazówki.
 • Przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.

16.30 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA ZAJĘĆ

DZIEŃ II

9.00 – 9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW

REALIZACJA SESJI AC/DC I OBSERWACJA

 • Model sesji – jaką treścią wypełnić sesję?
 • Metody obserwacji podczas sesji istotne z punktu widzenia rzetelnej oceny – wytyczne.
 • Praktyczne wskazówki związane z pełnieniem roli obserwatora:
  • zasady obserwacji kandydatów podczas sesji AC/DC,
  • prowadzenie notatek,
  • aktywność asesora podczas zadań,
  • odgrywanie ról w zadaniach przez asesora,
  • fakty a interpretacje podczas obserwacji.

PODSUMOWANIE I RAPORTY PO SESJI AC/DC

 • Narada asesorów – rola asesora prowadzącego, przebieg i cele.
 • Konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
  • co powinien zawierać raport?
  • jak dokonywać opisu uczestnika?
  • na co zwracać szczegółową uwagę?
  • przykładowe narzędzia.
 • Skale ocen wykorzystywane na potrzeby AC/DC.
 • Strategie podejmowania decyzji, jako wsparcie przed pułapkami decyzyjnymi.

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ PO SESJI AC/DC

 • Przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas bezpośredniego spotkania – feedback.
 • Praktyczne elementy związane ze spotkaniem feedbackowym – ćwiczenie.
 • Różnice w feedbacku po sesji AC i DC.
 • Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.

15.30 PODSUMOWANIE  I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Metody:

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywywizującymi uczestników, opierającymi się na ich zaangażowaniu.
Istotnym elementem każdego naszego szkolenia jest też poznanie  oczekiwań uczestników i bieżące odpowiadanie na zgłaszane przez nich pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program warsztatu dążyliśmy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie”.

Na warsztat zapraszamy:

 • Specjalistów HR,
 • HR Biznes Partnerów,
 • Pracowników działu HR organizujących diagnozę podległej kadry,
 • Managerów zainteresowanych wnioskami rozwojowymi na temat swoich pracowników i pragnących aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich zespołów.

Eksperci:

Olga Szyszka


 • Ekspert HR i trener biznesu z 12-letnim doświadczeniem pracy z managerami, obszarem HR i zespołami. Wykwalifikowany w zakresie zarządzania, doradztwa HR, psychologii biznesu coachingu kariery, mentoringu managerskiego oraz direct search.
 • Silny profesjonalista w dziedzinie usług rozwojowych dedykowanych dla managerów, HR-u, właścicieli firm. Fascynuje się design thinking i innowacyjnym podejściem do metod rozwoju kompetencji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Entuzjastka w życiu codziennym. Na co dzień niesie pomoc we wspieraniu ścieżek karier i budowania planów rozwoju zawodowego dla klientów indywidualnych i dla firm. Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych koncentrujących się na rozwijaniu dwóch grup kompetencji: managerskich oraz HR.
 • „Ludzie i ich rozwój fascynował mnie od szkoły podstawowej. Lubiłam przekraczać progi edukacji. Udzielałam się aktywnie w zajęciach aktorskich. wystąpieniach publicznych, teatrach ulicznych. Założyłam Talent Power, aby rozwijać talenty ukryte w ludziach. Mój plan zakładał ujawnianie obszarów, których standardowy system edukacji nie odkrywał.”

Cena:

zgłoszenie do 17.04.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 18.04.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

  CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek VAT

W promocji „2 za 1” obowiązuje cena  1 970 PLN netto*, oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone