Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

nowosć

Letnia Szkoła Prawa Pracy

Kompendium skutecznych praktyk dla działów HR

03-04.07.2019
Sopot, Hotel Haffner****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo
Na takim szkoleniu jeszcze nie byliście! Dwie prawdziwe pasjonatki szkoleń w roli prowadzących i dwa dni pełne wiedzy przydatnej w pracy każdego HRowca!Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Prawa Pracy -   zaawansowanym seminarium szczególnie dedykowanym pracownikom działów  zajmujących się zasobami ludzkimi. Trenerki zaprezentują na wielu praktycznych przykładach i wzorach dokumentów wszystkie najgorętsze zmiany  w prawie pracy w 2019 roku.

W programie m.in.

 • Jak efektywnie dla spółki i zgodnie z przepisami prawa zatrudniać pracownika?
 • Jak poprawnie i atrakcyjnie dla spółki oraz z poszanowaniem praw pracowników przygotować wszystkie ważne dokumenty?
 • W jaki sposób RODO wpływa na procesy przetwarzania danych osobowych w działach HR?
 • Nowe zasady dokumentacji pracowniczej
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i listy obecności.
 • Zasady prawidłowego planowania rozkładów i harmonogramów czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Zasady udzielania zaległego urlopu.

Zapraszam do rezerwacji miejsc.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I - 3 lipca 2019 (środa)

9.30 Rejestracja
10.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab–Grotowska

WSZYSTKO O PRAWIE PRACY W 2019 R. DLA DZIAŁÓW KADR I PŁAC- OSTATNIE NOWELIZACJE I ZAŁOŻENIA ZMIAN

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

JAK EFEKTYWNIE DLA SPÓŁKI I ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ZATRUDNIAĆ PRACOWNIKA? - PRAKTYCZNY PORADNIK

JAK POPRAWNIE I ATRAKCYJNIE DLA SPÓŁKI ORAZ Z POSZANOWANIEM PRAW PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWAĆ WSZYSTKIE WAŻNE DOKUMENTY?

 • w tym regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania, regulamin udzielania pełnomocnictw,
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy, umowy powierzenia komputera/samochodu/telefonu,
 • instrukcje dotyczącą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wiele innych.

ZASADY EFEKTYWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z PERSPEKTYWY SPÓŁKI I DZIAŁU HR (DZIAŁU KADR I PŁAC) WYTYCZNE ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY

 • Prawidłowy  przebieg  rozmowy  kwalifikacyjnej  - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study).
 • Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej? (case study).
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę do potrzeb pracownika i pracodawcy. Wskazujemy poprawne „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznajemy możliwe konsekwencje (case study).
 • Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania umów, możliwość zastosowania różnych umów w konkretnych przypadkach.
 • Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).

PRAWA PRACOWNIKA I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA

 • Czy można prowadzić monitoring komputerów?
 • Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu i inne zagadnienia (case study).
 • Jak należy kształtować w spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy: pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe, gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu, gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych.  Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków?i inne. zagadnienia (case study).
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji (case study).
 • Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy (case study.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study).
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study).
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study).
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników? Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study).
 • Upomnienie czy nagana? (case study).

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM

 • Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika,  gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań (case study)
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Zo zrobić, gdy: pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie, gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia, gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia,… I inne sytuacje. (case study).
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji (case study).
 • Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).

PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ…

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).

W JAKI SPOSÓB RODO WPŁYWA NA PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH HR?

NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

16.00 – Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II - 4 lipca 2019 (czwartek)

8.30 Rejestracja
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Wacikowska

NOWE ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI CZASU PRACY I LISTY OBECNOŚCI

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE CZASU PRACY DLA PRACOWNIKÓW -RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SPODZIEWAJĄCYCH SIĘ DZIECKA

 • Jakie systemy i rozkłady czasu pracy pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
 • Na podstawie jakich dokumentów pracownik-rodzic oraz pracownik spodziewający się dziecka uzyskuje szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy?
 • W jakich przypadkach nawet po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualny system lub rozkład czasu pracy?

SYSTEMY CZASU PRACY I OKRESY ROZLICZENIOWE

 • Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
 • Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych i jak wprowadzać je do porządku wewnątrzzakładowego?
 • Jakie są przyczyny i skutki stosowania danego okresu rozliczeniowego?

ZASADY PRAWIDŁOWEGO PLANOWANIA ROZKŁADÓW I HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY

 • Ile godzin można zaplanować do przepracowania w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym?
 • Jaki wpływ na planowanie pracy ma doba pracownicza i co zrobić, aby nie musieć jej przestrzegać?
 • Kiedy i na jakich zasadach można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
 • Planowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz okoliczności pozwalające na ich skracanie.
 • Oznaczanie dni wolnych w grafikach oraz prawne konsekwencje takich oznaczeń.
 • Na jaki okres tworzyć, kiedy podawać do wiadomości i w jakich okolicznościach zmieniać harmonogramy czasu pracy?

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową i czy pracownik może się na jej wykonywanie nie zgodzić?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatki za nadgodziny? - Najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty.
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak ustalić limit roczny i limit średniotygodniowy nadgodzin?
 • Jakie nadgodziny wliczamy do limitów?

PRACA W DNIU WOLNYM WYNIKAJĄCYM Z ZASADY PRZECIĘTNIE PIĘCIODNIOWEGO TYGODNIA PRACY

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?

PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto – zasady płacenia dodatków oraz oddawania dnia wolnego?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto i nie będzie stanowić to wykroczenia?

USTALANIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Rodzaje dokumentów oraz moment ich dostarczenia – a wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Sposób ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego – pierwszego i kolejnego (case study).
 • Termin korzystania z urlopu – plany i wnioski urlopowe.

ZASADA NIEPRZERWANEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Kiedy i na jakich zasadach można dzielić urlop wypoczynkowy na części?
 • Na jakich zasadach pracownik może nie wykorzystać 14 kolejnych dni wolnych bez popełnienia przez pracodawcę wykroczenia?
 • Kiedy niewykorzystanie przez pracownika 14-dniowego urlopu jest a kiedy nie jest wykroczeniem pracodawcy?

ALTERNATYWNA I OBLIGATORYJNA ZMIANA TERMINU URLOPU

URLOP NA ŻĄDANIE – ZASADY UDZIELANIA

 • Czy urlop na żądanie to święte prawo pracownika?
 • Z jakim wyprzedzeniem pracownik ma obowiązek poinformować o urlopie na żądanie?
 • W jakich okolicznościach pracodawca nie musi udzielać urlopu na żądanie?

ZASADY UDZIELANIA URLOPU ZALEGŁEGO

 • Urlop zaległy – prawo czy obowiązek pracownika?
 • Pracownik nie może lub nie chce wykorzystać urlopu – jak się przygotować, aby nie popełnić wykroczenia?
 • Pracodawca nie chce ponosić konsekwencji niewykorzystanych przez pracowników zaległych urlopów, co zrobić?

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli.
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

mec. Monika Wacikowska


  • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, właścicielka firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy zajmującej się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym również branżowym – dotyczącym m.in. pracowników szkół i przedszkoli, kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, była ogólnopolskim koordynatorką kontroli dotyczących czasu pracy, w tym również czasu pracy w służbie zdrowia.
  • Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz autorką książek, m. in.: „Czas pracy w podmiotach leczniczych”, „Czas pracy. Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy”, ”Czas pracy – planowanie, rozliczanie, dokumentacja, przykłady”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.
    

 

Cena:

zgłoszenie do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23 % VAT

Uwaga! Przy zgłoszeniu 2 osób w cenie 1 – rabaty się nie sumują.  W promocji „2 za 1” obowiązuje cena  2370 PLN netto*, oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffnera 59
dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:

 • 2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
 • 1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone