Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

nowosć

Jak chronić "KNOW-HOW" w umowach IT

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych w branży IT

09-10.06.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo,
Wzrasta świadomość prawna na rynku IT i niezmiernie ważne staje się dziś posiadanie wiedzy na temat postanowień prawno-autorskich w umowach IT. Tym samym coraz częściej występują spory IT i dochodzenie w ramach realizacji umów IT i roszczeń z tytułu ochrony praw autorskich oraz ochrony know- how.

Nie jest także tajemnicą, że branżę IT cechuje duża płynność personelu, zaś stosowane w tej branży rozwiązania innowacyjne często stanowią cenne „know-how”, nabywane przez pracowników w trakcie współpracy. Umowy o zakazie konkurencji zaś najczęściej zobowiązują jedną ze stron do nie podejmowania zatrudnienia „u rywala” przez określony umową czas. Powstaje pytanie, czy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „know-how” nabywane przez pracowników IT podlega obowiązkowi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, który od dnia 4 września 2018 r. został określony jako bezterminowy?

Dodatkowo RODO zmienia intensywność pracy działu IT, a co za tym idzie zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych, zwiększając ochronę tych danych i nakładając nowe obowiązki na administratorów. Działy IT przetwarzające duże ilości danych są szczególnie narażone na konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zarządzania swoimi zasobami.

Na szkolenie zapraszamy:

 • informatyków zatrudnionych na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w branży informatycznej,
 • programistów,
 • grafików,
 • freelancerów w branży IT.

W programie m in.:

 • Wykorzystywanie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie do tworzenia własnych dzieł – kiedy jest legalne i na co uważać?
 • Wykorzystywanie wizerunku zgodnie z przepisami RODO.
 • Co można opatentować, a co chronić wg prawa autorskiego?
 • Jak definiować dla systemów IT, aby uniknąć kosztownych błędów?
 • Wymagania bezpieczeństwa systemów: szyfrowanie, pseudonimizacja, ochrona nośników i narzędzia cybersecurity.
 • Back-up’y, archiwów, hurtownie danych, o czym należy pamiętać?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Natalia Kołodziej
Kierownik Projektu
n.kolodziej@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – JAK ZROBIĆ AUDYT INFORMATYCZNY?

Rola ASI (Administratora Sieci Informatycznej) w firmie lub jednostce administracji publicznej.

 • Odpowiedzialność administratora danych osobowych za wyciek danych w chmurze a zabezpieczenia tych danych.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna administratora danych osobowych za wpisy użytkowników a odpowiedzialność ASI.
 • Prawne aspekty przetwarzania danych korzystając z chmury obliczeniowej w obszarze Unii i poza jej obszarem.

MODUŁ 2. PRAWA AUTORSKIE I ICH OCHRONA W PRACY GRAFIKA ORAZ TWÓRCY STRON WWW

1.    Pojęcie praw autorskich.

 • Prawa osobiste a prawa majątkowe do dzieła.
 • Zakres ochrony praw autorskich.
 • Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana naruszeniem praw autorskich.

2. Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w Internecie (aspekty współautorstwa, działa zależne).

3. Wykorzystanie wizerunku a ochrona praw cywilnych (RODO).

4. Logotyp jako dzieło – sprzedaż, wada prawna.

5. Tworzenie dzieł a prawo pracy- kto jest właścicielem?

6. Co to jest „dozwolony użytek”?

15.00 ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI I SZKOLENIA – PANEL DYSKUSYJNY


Dzień II

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
10.00 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

MODUŁ 3. JAK CHRONIĆ „KNOW-HOW” W UMOWIE O SWORZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO?

1. Pojęcie „know-how”- aspekt materialny i niematerialny.
 
2. Jak chronić „kod źródłowy” w umowie o stworzenie program komputerowego?

 • Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o Prawie autorskim.
 • Ochrona kodów źródłowych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Obowiązek przeniesienia kodów źródłowych.
 • Depozyt kodów w umowach licencyjnych.

3. Praca zespołowa a praca zbiorowa  - co można opatentować a co chronić wg prawa autorskiego?

4. Pojęcie „wady prawnej” i jej znaczenie dla realizacji umowy.

5. Praktyczne klauzule w umowach przenoszących prawa autorskie.

6.  Pojęcie wady fizycznej programu (gradacja usterek) i odpowiedzialność za ich wystąpienie.

MODUŁ 4. LICENCJA - JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SPRZEDAŻOWY GRY, PROGRAMU KOMPUTEROWEGO, APLIKACJI

1. Rodzaje licencji i ich znaczenie w obrocie gospodarczym.

2.Zasady ustawowe związane z udzielaniem licencji na korzystanie m. in. z programów komputerowych.

3 .Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie do licencji.

4.Sankcje za naruszenie praw autorskich w tym za działania bez licencji.

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PANEL DYSKUSYJNY ZE SPECJALISTĄ

Metody:

ZADBAJ O WPROWADZENIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W TWOIM DZIALE IT!

 • Warsztat przygotowany przez jednego z najlepszych ekspertów z RODO i ochrony praw autorskich.
 • 4 moduły tematyczne oparte na praktycznych przykładach.
 • Kompleksowa wiedza przydatna we wdrażaniu RODO we wszystkich sferach IT Twojej organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie wiedzy prawnej związanej z ochroną własności intelektualnej w aspekcie utworów branży IT,
 • poznanie praktycznych wskazówek, by uniknąć błędów w przetwarzaniu danych osobowych w pracy ASI,
 • zdobycie wiedzy dot. prawnych rozwiązań w sprzedaży „know-how”, jak i konstrukcji umów z zamawiającymi,
 • poznanie prawnych zabezpieczeń praw autorskich i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami w aspekcie prawa


Eksperci:

Barbara Gańcza


  • Certyfikowany trener II stopnia z ponad 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.
  • Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej.
  • Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej, realizująca wykłady z zakresu prawa ochrony danych osobowych i własności intelektualnej, również w zespołach międzynarodowych.
  • Przedsiębiorca i praktyk biznesu, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym
    

 

Cena:

zgłoszenie do 20.05.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

W promocji „2 za 1” obowiązuje cena  1970 PLN netto*, oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone