Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieCompliance/Finanse

Certyfikowany Menedżer Budżetowania i Controllingu

Jak optymalizować zasoby i utrzymać wysoką płynność w organizacji?

06-07.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo! 

Budżetowanie jest kluczowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych a controlling jako główne narzędzie wspomagające zarządzanie strategiczne i operacyjne, jest ważną częścią tego procesu. Skutki wielu decyzji Menedżerskich są często widoczne dopiero w przyszłości a umiejętność właściwej oceny efektów tych decyzji niezwykle przydatne. Proponowane przez nas warsztaty zostały przygotowane z myślą o Menedżerach, Właścicielach których zadaniem jest wspieranie procesu planowania, analizy i świadomej kontroli wyników firmy. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na praktyczne przyswojenie wiedzy i zdobycie praktycznych rozwiązań. Każdy z uczestników będzie miał możliwość opracowania i wdrożenia budżetu ,,krok po kroku”

Podczas szkolenia dowiesz się: 

 • Jak wykorzystać budżetowanie do zarządzania operacyjnego i strategicznego?
 • Jak przygotować budżet i system controllingu, aby wspomagał osiąganie celów biznesowych na poziomie komórki lub organu zarządczego?
 • Liczenie pokrycia finansowego jako system informacji w zarządzaniu
 • Opracowanie budżetu przedsiębiorstwa w oparciu o pokrycie finansowe na jednostkę wąskiego gardła
 • Jak przygotować scenariusze budżetowe zapewniające rentowność i płynność finansową?
 • Podział przedsiębiorstwa na ośrodki kosztów i ośrodki zysku
 • Opracowanie planu kosztów i opisu funkcji, przekształcenie planu kosztów w płynny/elastyczny plan kosztów
 • Jak przygotować rachunek przychodów?
 • Opracowanie wielostopniowego i wielkoblokowego rachunku przychodów, kosztów i pokryć finansowych
 • Projekt budżetu - planowanie operacyjne
 • Jak sprawdzić realność założeń budżetowych?
 • Jak interpretować odchylenia między planem a realizacją?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.tworzyńska@langas.pl

Program:

JAK WYKORZYSTAĆ BUDŻETOWANIE I CONTROLLING DO ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I WSPIERANIA ORGANIZACJI W REALIZACJI CELÓW
Skuteczny system informacji wspierającej

 • Sytuacja firmy, cele strategiczne, a budżetowanie
 • Cel powstania budżetu i sprawnego systemu controllingu
 • Ustalenie kluczowych miar i informacji budżetu, które będą podlegały procesowi controllingu w pierwszej kolejności
 • Dostosowanie budowanego systemu informacji do kluczowych decyzji menedżerskich
 • Budżet, a controlling operacyjny i strategiczny
 • Kluczowe różnice w podejściu i wykorzystaniu budżetu w zależności od celu jego wykorzystania

JAK PRZYGOTOWAĆ BUDŻET, ABY WSPOMAGAŁ OSIĄGANIE CELÓW BIZNESOWYCH NA POZIOMIE KOMÓRKI LUB ORGANU ZARZĄDCZEGO
Jak budżetowanie wspomaga osiąganie celów?

 • Założenia do budżetu w zależności od celu jego tworzenia
 • Warunki sprawnego wdrażania systemu budżetowego
 • Miary i wskaźniki określające  skuteczność działań
 • Jak przygotować system monitorowania kluczowych wskaźników i miar?

ELEMENTY KONIECZNE DO KONSTRUKCJI BUDŻETU
System budżetowania wspomagający zarządzani

 • Przejrzystość wyników, finansów, procesów
 • Sprawozdawczość i budżet zorientowany na przyszłość
 • Ustawienie procesów w sposób umożliwiający podejmowanie decyzji zorientowanych na cele
 • Budżet wspomagający zarządzanie

LICZENIE POKRYCIA FINANSOWEGO JAKO SYSTEM INFORMACJI W ZARZĄDZANIU
Pokrycie finansowe w budżetowaniu

 • Bezużyteczność zysku jako system informacji w zarządzaniu
 • Pokrycie finansowe jako różnica między ceną netto, a kosztami produktu
 • Dlaczego wykorzystujemy pokrycia finansowe dla ustalenia priorytetów zysku ?
 • Klasyfikacja produktów na potrzeby zarządzania
 • Commited fixed costs and programmed fixed costs
 • Koło napędowe cen

OPRACOWANIE BUDŻETU PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O POKRYCIE FINANSOWE NA JEDNOSTKĘ WĄSKIEGO GARDŁA – CZYLI BUDŻET JAKO ROZKŁAD JAZDY – PRACA NA PRZYKŁADACH I ĆWICZENIACH
Warsztaty opracowywania budżetu

 • Warsztaty opracowywania budżetu i systemu jego wdrażania krok po kroku

CONTROLLING KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
Jak efektywnie zarządzać kosztami w procesie budżetowania?  

 • Wpływ kosztów na wynik finansowy – zjawisko dźwigni operacyjnej i maczugi finansowej
 • Wpływ przychodów na wynik finansowy – cena i wolumen sprzedaży
 • Klasyfikacja kosztów na potrzeby decyzji zarządczych

ANALIZA RENTOWNOŚCI W CONTROLLINGU – OCENA ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO GENEROWANIA ZYSKÓW
Jak ocenić możliwości osiągania wyników w organizacji?

 • Podstawowe źródła rentowności – zastosowanie modelu Du Ponta
 • Kategorie zysku najbardziej odzwierciedlające efektywność zarządzania
 • Koszt kapitału własnego i obcego – zysk ekonomiczny i zjawisko dźwigni finansowej
 • Dobór i interpretacja wskaźników

ANALIZY OPERACYJNOŚCI W CONTROLLINGU – OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I KAPITAŁEM OBROTOWYM
Zarządzania majątkiem i kapitałem

 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Zarządzanie należnościami - koszt kredytu kupieckiego, koszty windykacji i należności nieściągalne
 • Zarządzanie zapasami – praktyczne metody
 • Dobór i interpretacja wskaźników

BALANCED SCORECARD – INSTRUMENT BUDOWY STRATEGII FIRMY I CONTROLLINGU STRATEGICZNEGO
Wykorzystanie SKW i PM w procesie budżetowania i controllingu

Zakończenie warsztatu

Metody:

  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.  W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

  Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.
  Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Szkolenie skierowane do:

 • Menedżerów i kierowników zespołów
 • Pracowników działu controllingu
 • Pracowników działu finansowego
 • Cost Control Menedżerów
 • Audytorów wewnętrznych
 • Project Menedżerów

Eksperci:

Aleksandra Tarasek • Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 • Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

 

Cena:

zgłoszenie do 23.10.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 24.10.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

  CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone