Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku

Praktyczne warsztaty dla działu HR

25.09.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Czas pracy to gorący temat u każdego pracodawcy. Podczas szkolenia warsztatowego pokażemy na przykładach jak zarządzać czasem pracy, jak go planować i rozliczać, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zarzutów i roszczeń pracowników. Podamy praktyczne wskazówki, które pozwolą na elastyczne i korzystne ich wdrażanie do porządku pracy danej firmy.

W programie m.in.

 • Jakie systemy czasu pracy oraz w jakich okolicznościach można wprowadzać do porządku pracy danej firmy?
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Jaki wpływ na czas pracy mają podróże służbowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i szkolenia bhp?
 • Z jakim wyprzedzeniem oraz w jaki sposób, po zmianie przepisów, należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik ma wpływ na formę rekompensaty za nadgodziny, czy też wynika ona z wolnej decyzji pracodawcy?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.00 - 9.30 - Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30    Rozpoczęcie zajęć


CZAS PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – SESJA WARSZTATOWA

 • Jakie systemy czasu pracy oraz w jakich okolicznościach można wprowadzać do porządku pracy danej firmy?
 • Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy oraz jak w pełni je wykorzystywać?
 • Jak prawidłowo i skutecznie wprowadzać systemy czasu pracy do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają dni świąteczne?
 • Kiedy święta przypadające w dni wolne obniżają wymiar czasu pracy i jakich pracowników to dotyczy?
 • Jaki wpływ na planowanie pracy mają święta przypadające w dniach pracy oraz w dniach wolnych?
 • Jakie okresy rozliczeniowe można wprowadzać w poszczególnych systemach czasu pracy oraz jak z nich korzystać?
 • Jaki wpływ ma długość okresu rozliczeniowego na planowanie harmonogramów czasu pracy, a jakie na rozliczanie czasu pracy?
 • Kiedy korzystanie z długiego okresu rozliczeniowego jest dla pracodawcy nieopłacalne, a nawet szkodliwe?
 • Jakie są różnice w stosowaniu przepisów z zakresu czasu pracy w zakresie miesięcznych oraz dłuższych okresów rozliczeniowych?
 • Czym jest doba pracownicza i jaki ma wpływ na planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej?
 • W jaki sposób pracodawca może wprowadzić w swojej firmie możliwość planowania harmonogramów na różne godziny pracy w poszczególnych dniach?
 • Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy oraz jak pracodawca może ją wprowadzić i stosować dla swoich pracowników?
 • Czym jest tydzień pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w różnych systemach czasu pracy?
 • Czym jest odpoczynek dobowy oraz jak prawidłowo go planować?
 • Kiedy pracodawca może naruszać odpoczynek dobowy oraz na czym polega jego równoważenie?
 • Czy dyżury pracownicze oraz obowiązek posiadania przez pracownika telefonu służbowego może naruszać prawo do odpoczynku dobowego?
 • Czym jest odpoczynek tygodniowy i dlaczego w stosunku do różnych pracowników obejmuje on różną liczbę godzin?
 • W jakich okolicznościach pracodawca może naruszać odpoczynek tygodniowy i czy musi takie naruszenia pracownikowi zrekompensować?
 • Jaki wpływ na czas pracy mają podróże służbowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i szkolenia bhp?

HARMONOGRAMY CZASU PRACY – CASE STUDY

 • Na jaki okres należy planować grafiki?
 • Z jakim wyprzedzeniem oraz w jaki sposób, po zmianie przepisów, należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • W jakich okolicznościach można zmieniać harmonogramy czasu pracy oraz z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób o takiej zmianie należy powiadomić pracownika?
 • Czy można zmieniać grafiki na wniosek pracowników? O jakich zasadach należy pamiętać dokonując zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy na zmianę grafiku wymagana jest zgoda pracownika?
 • Kiedy i przez jaki czas pracodawca powinien przechowywać harmonogramy czasu pracy, a kiedy nie musi tego robić?

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
 • Kiedy za nadgodziny wypłacamy dodatek 50% a kiedy 100% i jak je ustalić?
 • Czym jest normalne wynagrodzenie za nadgodziny?
 • Jak ustalić i kiedy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia za nadgodziny w rożnych okresach rozliczeniowych?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może oddać za nadgodziny czas wolny?
 • Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny na pisemny wniosek pracownika?
 • Czy czas wolny za nadgodziny może być na wniosek pracownika udzielony po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika?
 • Czy pracownik ma wpływ na formę rekompensaty za nadgodziny, czy też wynika ona z wolnej decyzji pracodawcy?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma udzielenie mu czasu wolnego za nadgodziny na jego pisemny wniosek a jaki, bez takiego wniosku?
 • Kiedy oddawanie czasu wolnego za nadgodziny jest dla pracodawcy nieopłacalne i bardzo kosztowne?
 • Jakie są limity godzin nadliczbowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi pracowników niepełnoetatowych oraz pracowników zarządzających i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych?
 • Kiedy i jak należy rekompensować pracę niepełnoetatowców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?

PRACA W DNIU WOLNYM WYNIKAJĄCYM Z ZASADY PRZECIĘTNIE PIĘCIODNIOWEGO TYGODNIA PRACY

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • Czy za pracę w dniu wolnym W5 trzeba oddać dzień wolny czy też można wypłacić dodatki?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy wypłata dodatków za pracę w W5 stanowi wykroczenie, a kiedy takim wykroczeniem nie jest?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma oddanie dnia wolnego za wezwanie w dniu W5?

PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w niedzielę oraz w jakich terminach należy to zrobić?
 • Ile dodatków należy się za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?

ZABEZPIECZAMY FIRMĘ NA WYPADEK PROCESU PRACOWNICZEGO DOT. CZASU PRACY PRACOWNIKA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ HR ZA NARUSZENIE W FIRMIE CZASU PRACY – ZABEZPIECZENIA.


16.30  Zakończenie zajęć

Metody:

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 04.09.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 05.09.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone