Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieLeadership

nowosć

Kongres Strategii Rodzinnych

Od edukacji, przez decyzje do sukcesji!

12.04.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Kongres Strategii Rodzinnych, to coroczne wydarzenie będące elementem kampanii LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE. Przeznaczone dla członków rodzin, sukcesorów, doradców oraz pełnomocników – dla których decyzje i zarządzanie majątkiem rodzinnym lub jego kapitałem intelektualnym są ważne.  Podstawa programowa bazuje na ponad 25 latach doświadczeń założycieli Fundacji LifeSkills, którzy są prekursorami projektów spod znaku Family Office w Polsce, a także na raportach „New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”, opracowanym przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group oraz “The Future of Jobs Report 2018”, opublikowanym przez World Economic Forum. Kongres Strategii Rodzinnych – LifeSkills, odbywa się raz w roku, na wiosnę. W trakcie jego trwania prezentowane są bariery, dylematy oraz wiedza praktyków z obszaru strategii rodzinnych z różnych dziedzin jak: strategie edukacji, strategie zdrowia, strategie inwestycji,  strategie ryzyka, sukcesji i rozwoju rodzinnego dobrostanu oraz powodzenia w przyszłości. Na kanwie dyskusji i interakcji z publicznością, realizowane są wspólne projekty, publikacje oraz warsztaty, będące pomostem do kolejnych edycji kongresu w dalszych latach. Kampania LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE bazuje na jasnej i precyzyjnej wartości – zdrowej rodzinie. Z tą wartością korespondują m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju, jak również misja Fundacji LifeSkills: przygotowujemy do powodzenia w życiu!

POWODZENIE W ZYCIU:

 • Pozycjonowanie zdrowych wartości rodzinnych, wynikających z nich kryteriów, a podejmowanie decyzji i zobowiązań długoterminowych
 • Zarządzanie ryzykami w kontekście kapitału intelektualnego oraz majątku rodzinnego
 • Role właścicielskie, a role zarządcze – podobieństwa vs. różnice
 • Argumentacja biznesowa – użyteczna i publiczna w zdrowych inwestycjach rodzinnych
 • Rzadki sens zdrowej sukcesji - jej bariery wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Design thinking w strategiach rodzinnych
 • Bezpieczeństwo kapitału rodzinnego – czym jest i jak o nie zadbać
 • Kierunki mecenatu rodzinnego – lokalne i ogólnokrajowe programy społeczne oraz przygotowanie do filantropii
 • Strategie sukcesyjne uwzględniające układ emocjonalny rodziny i jego zdrowie
 • Troska o kapitał intelektualny rodziny – praca z dzieckiem, młodzieżą i dorosłym ku zdrowej rodzinie.
 • NASZE WYDARZENIE ADRESUJEMY DO:
 • Członków rodzin, prowadzących rodzinne przedsięwzięcia
 • Właścicieli nowo tworzonych firm rodzinnych
 • Sukcesorek/ Sukcesorów firm istniejących
 • Managerów pracujących bezpośrednio z Właścicielami
 • Doradców przedsięwzięć rodzinnych
 • Pełnomocników i audytorów stawiających na wzorce zdrowej rodziny

Gospodarzami i prowadzącymi kongres są wyłącznie praktycy ze środowiska Rady Programowo-Naukowej Fundacji LifeSkills oraz specjalnie zaproszeni przez nich Goście ze świata nauki, biznesu i gospodarki. W przygotowaniu są zorganizowane wizyty i narady w firmach rodzinnych (cała Polska) oraz spotkania i warsztaty z ich decydentami. Cały, roczny program wraz z kampanią, ruszają pierwszym Kongresem Strategii Rodzinnych w dniu 12.04.2019!

JAKIE PYTANIA WARTO SOBIE ZADAĆ PRZYCHODZĄC NA KONGRES STRATEGII RODZINNYCH - LIFESKILLS?

 • Czym jest projekt: Moje Życie?
 • Które wartości są kluczowe dla zdrowia rodziny? Jak budować i utrzymać kapitał rodzinny?
 • Jakie kryteria i strategie prowadzą do zdrowej rodziny?
 • Czy znam swoją rolę, kiedy podejmuję kluczowe decyzję?
 • Na czym polega właściwa decyzja i kiedy prowadzi do zdrowej rodziny, a kiedy nie…?

JAKIE KORZYŚCI PRZEWIDZIELIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

 • Pokażemy i przedyskutujemy możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących decyzje rodzinne
 •  
 • Zdefiniujemy nowe drogi, w tym strategie, nie tylko same przykłady rozwiązania dla rodzin
 • Przedstawimy najnowsze osiągnięcia światowych instytucji Family Office oraz szczegóły zdiagnozowanych trendów rozwojowych
 • Zwiększymy świadomość obszaru działań decydentów i konsekwencji dla nich – ustalimy co ma być na wylocie Twoich zmagań zawodowo – rodzinnych…?
 • Zdefiniujemy dobrostan na osi czasu - kiedy wreszcie będziesz mógł być szczęśliwy? I w jakich rolach…?

A TAKŻE…

 • Doprecyzujemy presje, niejasności i bariery - czym dokładnie są w przedsięwzięciach rodzinnych?
 • Poznasz indeks barier wewnętrznych oraz barwną fasadę barier zewnętrznych…?
 • Dowiesz się od czego uciekają decydenci rodzinni? Gdzie się uwodzą? Jakich ról unikają…?
 • Oddzielisz chirurgicznie tzw. „Ja” od „Mojej roli” i bardziej precyzyjnie zdefiniujesz: jaka jest moja właściwa rola?
 • Ustalisz czego jesteś właścicielem, a czego - tylko użytkownikiem?
 • I kto de facto jest właścicielem Twojego szczęścia…?

SPECJALNE WARUNKI I ATMOSFERA KONGRESU:

 • max. 120 uczestników – żadnych przypadkowych osób,
 • ponad 60 uczestników to aktywni beneficjenci i klienci środowiska LifeSkills,
 • przemyślana koncepcja i sensowna interakcja z audytorium,
 • dużo przestrzeni na pytania oraz dyskusje,
 • możliwość pogłębionych konsultacji po Kongresie z wybranymi ekspertami.

Zapraszamy do udziału w kongresie i zachęcamy do rezerwacji miejsc.
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl

Program:

9.00-09.30 powitalna kawa, rejestracja

09.30- 10.15  Projekt „Moje życie” a strategie rodzinne…

 • Powitanie i wprowadzenia do agendy dnia
 • Role właścicielskie, a zarządcze – decydujące różnice i rodzime antyprzykłady.
 • Kampania na rzecz strategii rodzinnych LifeSkills – a raport BCG i WEF/ ramy działań na 3 lata

Prowadzi gospodarz dnia: Robert Krool

10.15 – 11.00 Wartości – kiedy są mistyfikacją?

 • Wprowadzenie do sprawy i organizacji mistyfikacji
 • Od autentycznej życzliwości do poszanowania autonomii 
 • Czym jest konstruktywna konfrontacja?

Prowadzi Gość Specjalny Kongresu

11.00– 11.20 przerwa

11.20– 12.10 Kiedy edukacja pomaga właściwym decyzjom, a kiedy przeszkadza?

 • Decyzje w projekcie „Moje życie” u Młodzieży – kto i kiedy jest decydentem, a kto interesariuszem?
 • Od strategii edukacyjnej do strategii sukcesyjnej – co warto brać pod uwagę?
 • Sprawy fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie – czym się różnią?

Prowadzi: dr. n. med. Jarosław Sikora

12.10 – 12.40  Wartosci pozafinansowe – czy i kiedy maja znaczenie dla właściwych decyzji?

 • Wprowadzenia do zagadnienia okiem biegłego rewidenta i bankiera
 • 3 przykłady i 3 optyki patrzenia na nie
 • Bariery napotkane w praktyce

Prowadzi: Ewa Sowińska ; Krzysztof Czuba

12.40 – 13.00 przerwa

13.00 – 13.45 Strategia rodzinna

 • Przykład strategii rodzinnej
 • Struktura problemów do rozwiązania i uwarunkowań
 • Odpowiedzi na pytania publiczności

Prowadzi: Agnieszka Servaas ; dr. Adam Mokrysz

13.45 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.30 Kobiecy punkt widzenia na strategie rodzinną – bariery i odmienności - PANEL DYSKUSYJNY

40 minut
Moderator panelu: Robert Krool, Jarosław Sikora
Uczestnicy panelu: Ewa Sowińska, Agnieszka Servaas, Sylwia Hałas – Dej, Renata Kinde - Czyż

20 minut
Design Thinking w strategii rodzinnej – kobiecy punkt widzenia
Prowadzi: Renata Kinde - Czyż

15.30-16.30 Męski punkt widzenia na strategię rodzinną – bariery i odmienności - PANEL DYSKUSYJNY

Moderator panelu: Robert Krool, Jarosław Sikora

Uczestnicy panelu: Bertus Servaas, Jacek Walkiewicz, Robert Jakoniuk

16.30 – podsumowanie dnia dr. n. med. Jarosław Sikora
16.35 – 17.30 Rozmowy kuluarowe
17.45 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Metody:

Fundacja LifeSkills prowadzi 4 fundamentalne kierunki działalności o jakich więcej na stronach www.lifeskills.pl

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1
To rodzinne, innowacyjne Liceum w centrum Warszawy przy ul. Hożej 88.
Naszą intencją jest, by Młodzież po ukończeniu Liceum studiowała, zakładała firmy i prowadziła działalność w Polsce.
Jak to robimy?

 • budowanie realnej samooceny i poczucia własnej wartości;
 • konfrontacja z trudnymi sytuacjami; bezradnością; bezsilnością i prowadzenie do właściwych rozwiązań;
 • wdrażanie do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania, w tym nacisk na umiejętność liderowania grupą;
 • wzmacnianie umiejętności argumentowania i uważnego komunikowania się z innymi;
 • rozwój świadomości i efektywności własnej prezentacji (Mowy Użyteczne);
 • wzmacnianie aparatu matematycznego i logicznego – kult matematyki;
 • rozwój kompetencji budowania relacji;
 • kurs pomocy w stanach nagłych

Centrum Mentoratu
Mentorat właściwych barier i decyzji – szyte na miarę programy diagnostyki rozwojowej dla właścicieli, decydentów i ich rodzin. Osią naszych wartości od wielu lat są troska o właściwe kryteria decyzji. 
Nasz mentorat służy pokonaniu: ukrytych barier jak lęki; deficytów w kompetencjach emocjonalnych; oraz zachwianego instynktu w trudnych sytuacjach.

Centrum Family Business
program dla rodzin mający na celu zapewnić bezpieczeństwo sukcesji. To tu zapewniamy międzynarodowe doradztwo strategiczne, edukacyjne, inwestycyjne, prawne oraz zdrowotne dla decydentów, sukcesorów i ich rodzin. Posiadamy ponad 25 lat doświadczeń  w projektach na rynkach UE, i z tego powodu promujemy wyłącznie polskie rozwiązania oraz inwestycje oparte o wyłącznie polskie prawo – jednocześnie będące wyłącznie na polskim gruncie.

Programy Właściwej Argumentacji na scenie, sali sądowej, przed decydentami biznesowymi lub kilkutysięcznym audytorium. Wspieramy tworzenie mów – do rzeczy. Tu powstają sztuki teatralne z kategorii Mentoring Theater, i to tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski,  we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców.
 
Właściwe projekty z wrażliwymi ludźmi.
 
Fundacja LifeSkills wspiera i bierze udział w projektach budujących wartość środowiska według wzorców płynących ze zdrowej rodziny.
Projekty adresowane są do właściciela, decydenta, interesariusza i sukcesora. Wypracowywane przez nas strategie – właściwego wzrostu – wymagają udziału wrażliwych ludzi… Konsekwencje wzrostu mogą być bowiem różne. Właściwy wzrost to równowaga pomiędzy marżami emocjonalnymi, a biznesowymi rodziny.
 
Ważną intencją Mentora i Doradcy Strategicznego – Fundacji Lifeskills jest dzielenie się swoim doświadczeniem, kapitałem społecznym i know - how w zamian za pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej Fundacji związanej z finansowaniem naszego środowiska oraz funkcjonowaniem prywatnego, rodzinnego Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie.

Eksperci:

Ewa Sowińska

 • Biegły rewident, Zastępca Prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
 • Partner zarządzający spółką ESO Audit, członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills.

dr Adam Mokrysz

 • Doktor ekonomii,
 • Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego oraz IMD w Lozannie,
 • Prezes Zarządu MOKATE SA i CEO Grupy MOKATE. 

Jacek Walkiewicz

 • psycholog, mówca motywacyjny, trener i mentor,
 • członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców oraz członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills

Bertus Servaas

 • polski przedsiębiorca narodowości holenderskiej,
 • prezes klubu piłki ręcznej VIVE Kielce,
 • większościowy właściciel spółek wchodzących w skład Grupy VIVE.

Renata Kinde - Czyż

 • Prezes Zarządu METRO PROPERTIES,
 • Współzałożycielka Polskiej Rady Centrów Handlowych, ma znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

Krzysztof Czuba

 • Przedsiębiorca, inwestor, współzałożyciel ALIOR Banku i jego były członek zarządu.
 • Współtwórca Liceum LifeSkills i członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills.

Robert Jakoniuk

 • Członek zarządu, dyrektor finansowy Media Saturn Holding Polska,
 • Członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills.

Agnieszka Servaas

 • Przedsiębiorca, współtwórczyni grupy VIVE i prezes zarządu VIVE Management,
 • Członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills.

Sylwia Hałas-Dej

 • Prezes Fundacji Koźminskich,
 • Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju ALK,
 • Szefowa kierunków MBA,
 • Członek Rady Programowo Naukowej LifeSkills.

dr n. med. Jarosław Sikora

 • Fundator i wiceprezes zarządu Fundacji LifeSkills.
 • Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów.
 • Założyciel Liceum LifeSkills.

Robert Krool

 • Fundator, Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills,
 • Przedsiębiorca i mentor.
 • Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
 • Założyciel Liceum LifeSkills.

Cena:

zgłoszenie do 28.02.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.03.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

UWAGA :
liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń


Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw, koktajl networkingowy

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone