Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i Prawo

Prawo dla działu HR

Najtrudniejsze i najistotniejsze kwestie prawne zabezpieczające interesy pracowników i firmy

21.10.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo,

To nie będzie zwyczajne szkolenie. To będzie wyjątkowy workshop dla HR. W kameralnej grupie, w wyśmienitych warunkach, na konkretnych przykładach zostaną omówione tematy najtrudniejsze, a czasami kontrowersyjne. Przejdziemy przez najważniejsze dla HR dziedziny prawa – prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe, a nawet prawo karne. Wychodząc ze szkolenia „głowa będzie kwadratowa”, ale gwarantuję, że życie zawodowe będzie się dzieliło na okres przed i po tym szkoleniu. Przekażę 15-letnie know how, nauczę jak zabezpieczać zarówno interesy swoje jako dyrektorów/specjalistów/pracowników, jak i interesy firmy - pracodawcy. Odpowiem na WSZYSTKIE pytania Uczestników!

W programie m.in.

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR?
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • RODO dla HR – praktyczny przewodnik -  co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać? Wzory dokumentów.
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej.
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu?
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.00 - 9.30 - Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć


„BIBLIA” OBROTU GOSPODARCZEGO – CO DZIAŁ HR POWINIEN WIEDZIEĆ O PRAWIE CYWILNYM?

 • Do jakiej wysokości, za co i dlaczego odpowiada dyrektor/ specjalista/pracownik HR (dalej jako „HR”)?
 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w HR – warsztat na umowach: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło.
 • Zasada swobody umów – czy „wszystko” co strony chcą może być wpisane do umowy?
 • Regulujemy udzielanie pełnomocnictw w spółce – przykład instrukcji do pełnomocnictw, wzory pełnomocnictw.
 • Dyrektor/pracownik HR pełnomocnikiem spółki – prestiż czy odpowiedzialność (jaka)?
 • Nigdy już nie zawrzemy umowy z karami umownymi dla spółki  i pełnym odszkodowaniem bo …?
 • Umowy przedwstępne o pracę czy listy intencyjne?
 • Umowy o zachowaniu poufności a tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Uczymy się weryfikować/regulować w umowach ich zakończenie: wypowiedzenie, rozwiązanie w tzw. trybie natychmiastowym, odstąpienie.
 • Case study z prawa cywilnego.

PRAWO PRACY DLA DZIAŁU HR

 • Prezentacja ostatnich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy
 • RODO dla HR – praktyczny przewodnik - co można, co jest ryzykowne a czego się wystrzegać. Wzory dokumentów.
 • Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników
 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - Jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać (case study)
 • Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Jak można oszczędzić na dobraniu odpowiedniej umowy o pracę? Jak można oszczędzić na wybraniu odpowiedniego systemu czasu pracy? (case study)
 • Regulaminy wszelakie.

Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika

 • Jak prowadzić monitoring komputerów?
 • Jak kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
 • Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu? (case study)

Obowiązki pracownika

 • Dyspozycja i podporządkowanie - Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe... Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu... Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych... Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków... i inne zagadnienia (case study)
 • Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej - Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji...(case study)
 • Należyta staranność pracownika - Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników...(case study)

Odpowiedzialność pracownika

 • Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study)
 • Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study)
 • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study)
 • Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?
 • Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study)

Rozstanie z pracownikiem

 • Jak poprawnie i efektywnie rozwiązać umowę o pracę?
 • Zmniejszamy zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study)
 • Formułujemy przyczynę wypowiedzenia - Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika... Gdy pracownik często choruje... Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań... (case study)
 • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie...
 • Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia... Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia... i inne sytuacje. (case study)
 • Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą - Gdy pracownik nie odbiera korespondencji... (case study)

Po rozwiązaniu umowy o pracę

 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej ... (case study)
 • Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów... (case study)
 • Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą instytucja zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę... (case study)
 • Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa... (case study)

Czas pracy (case study)

 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych - przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, ale bez wyraźnego polecenia...
 • Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych (150 godzin w roku kalendarzowym)...
 • Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym...
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy... Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy ... 
 • Podróże służbowe. m. in.: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu... Gdy podróżują w nocy... Gdy podróżują samolotem..

Urlopy (case study)

 • Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?
 • Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy...

Pracodawca przed Sądem Pracy (case study)

 • Zabezpieczamy materiał dowodowy.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 • Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.
 • Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.
 • Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
 • Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.
 • Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 • Terminy, koszty, przebieg postępowania. 

PRAWO HANDLOWE DLA HR

 • Dyrektor HR członkiem Zarządu od powołania do odwołania/zakończenia kadencji.
 • Prezes Zarządu przełożonym działu HR – jak pomóc zabezpieczyć interesy Zarządu i spółki?
 • Dyrektor HR prokurentem spółki.
 • Zakazy konkurencji od a do z – ustawowe dotyczące Zarządu i umowne dotyczące pracowników. Wzory dokumentów.
 • Czy są sytuacje kiedy członek Zarządu nie ponosi odpowiedzialności?
 • Gdy HR uczestniczy w przygotowaniu projektów uchwał na posiedzenia Zarządu…

Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne.

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz rozwiązywaniem licznych case study. Dodatkową zaletą szkolenia będą bardzo dobrze przygotowane materiały autorskie zawierające około 200 slajdów z przykładami i interpretacjami.

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 30.09.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.10.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone