Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Grupy Kapitałowe

Najefektywniejsze praktyki działania spółek w holdingu

28.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i   zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie. Szkolenie, które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania w grupie, przepływu dokumentacji,  informacji zarządczej, wzajemnych relacji i komunikacji w grupie, odpowiedzialności cywilnej i  karnej w grupie kapitałowej oraz działań operacyjnych. To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.

Kluczowe zagadnienia

 • Poznaj rozwiązania rynkowe dotyczące „problematycznych” kwestii funkcjonowania w grupie nie ujęte w przepisach prawnych
 • Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki spółek zależnych i spółki matki
 • Poznaj uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach  z o.o. i akcyjnych
 • Poznaj praktyki rynkowe w zakresie raportowania w grupie, przyjmowania strategii działania i wymiany informacji
 • Poznaj stosowane w praktyce procedury dotyczące narzędzi wspomagających nadzór właścicielski w spółkach zależnych
 • Dowiedz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym  z funkcjonowaniem spółek w grupie
 • Dowiedz się, jakie są praktyki formalnego i nieformalnego zarządzania w grupie

Praktyczne rozwiązania w ramach funkcjonowania w Grupie Kapitałowej

 • Jak podnosić efektywność organizacyjną spółek w grupie, jak  regulować stosunki, obowiązki i odpowiedzialności między spółkami dominującymi i zależnymi?
 • Jak wdrażać, aktualizować i regulować zasady działania w grupie, jakie są odpowiedzialności i uprawnienia spółek w grupie?
 • Jak nadzorować obieg dokumentacji w holdingu oraz jak tworzyć dobre porozumienia między spółkami, czyli skuteczne zapisy w umowach holdingowych?
 • Jak zarządzać i tworzyć przejrzystą politykę informacyjną holdingu?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel. 22 696 80 22

Program:

09.00 – 9.30  rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia


RELACJE, HIERARCHIA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Uprawnienia – odpowiedzialność- hierarchia  - funkcje

 • Reprezentacja w grupie kapitałowej  - zależności  i autonomia
 • Uprawnienia wspólników w spółkach z o.o. i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych
 • Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi – sporne kwestie
 • Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych
 • Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu?
 • Wydawanie wiążących poleceń w grupie kapitałowej
 • Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej


KOMUNIKACJA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ  - ZAKRES DOSTĘPU A PRAKTYKA DZIAŁANIA – INFORMACJE POUFNE W GRUPIE

Przepływ informacji w grupie kapitałowej

 • Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
 • Wykorzystywanie informacji w celach sprzecznych z interesem danej spółki
 • Odmowa udzielenia informacji
 • Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępu do informacji
 • Osobiste uprawnienia akcjonariuszy
 • Informacje poufne w spółce, a dostęp spółki dominującej


ZAPISY W UMOWIE HOLDINGOWEJ – WARUNKI UMOWY – RYZYKA

Jak konstruować i korzystać z umowy holdingowej?

 • Przekazanie zarządzania spółką spółce dominującej
 • Uchwały w sprawie stworzenia umowy holdingowej
 • Ustalanie warunków umownych – kiedy umowa spełnia warunki umowy holdingowej?
 • Wprowadzanie wspólnych regulacji w zakresie realizowania np. polityki  zakupowej, zarządzania zasobami
 • Przekazywanie zysków w ramach umowy holdingowej
 • Zgłoszenie umowy holdingowej
 • Ryzyko naruszenia uprawnień
 • Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
 • Postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność spółki dominującej


RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA  W GRUPIE  -  EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE

W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

 • Jak stworzyć sprawny, prosty i klarowny system raportowania w grupie zgodnie z przepisami prawa, wspierający rozwój grupy?
 • Jakie są zasady raportowania w grupie?
 • Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
 • Jakich raportów może wymagać  zarząd/właściciele/inwestorzy / akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
 • Raport spółka córka – spółka matka
 • Jakich informacji nie można przekazywać spółkom w grupie? –działanie na szkodę spółki
 • Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej - czyli co można ujawnić?


EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU  W  GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE

Kontrola i  nadzór w grupie kapitałowej między spółkami

 • Na  podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
 • Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
 • Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
 • Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej  ze strony spółki nadzorującej?
 • Jak zorganizować  zapisy w statucie spółki matki i córki aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Niepisane „prawa”, funkcjonujące na rynku, wbrew prawu
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Szczególna sytuacja spółek publicznych
 • Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Metodologia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Członków zarządu, członków rad nadzorczych
 • Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Dyrektorów ds. relacji inwestorskich
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20  lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 07.11.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.11.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone