Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych

Jak stosować i wdrażać najlepsze praktyki organizacji pracy biura zarządu oraz prowadzenia dokumentów spółki?

04-05.12.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznasz dobre praktyki organizacyjne w zakresie pracy Biura Zarządu
 • Poznasz zasady interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych
 • Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki
 • Dowiesz się jak sprawnie, zgodnie z przepisami prawa zarządzać dokumentacją
 • Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy

Kluczowe aspekty obsługi biura zarządu:

 • Współpraca Biura Zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia
 • Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki
 • Aktualizacja danych spółki w KRS
 • Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp  do informacji w spółce
 • Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki
 • Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły
 • Przechowywanie dokumentów

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • Jak regulowana jest kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacji przez zarząd oraz relacji wewnątrz spółki?
 • Jakie są wymogi i jakie możliwości regulacji wewnętrznych w zakresie umowy/statutu spółki?
 • Jak prawidłowo prowadzić sprawy spółki w KRS?
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie procedur przekazywania i dostępu dokumentów?
 • Jak chroniona powinna być tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Jakie zapisy w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach usprawniają organizację wewnętrzną spółki?
 • Jak zgodnie z prawem: zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał, protokołować?
 • Jak prawidłowo stosować reguły przechowywania dokumentów? 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

 

Program:

DZIEŃ I

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP  DO INFORMACJI W SPÓŁCE

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
 • Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
 • Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
 • Zasady udostępniania dokumentów
 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
 • Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
 • Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki
 • Case study: umowy o zachowaniu poufności

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

 • Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
 • Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
 • Tryb i forma podejmowania uchwał
 • Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

 • Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
 • Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
 • Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
 • Sposoby zwołania posiedzeń
 • Odwołanie lub zmiana terminu obrad

SPORZĄDZANIE UCHWAŁ I PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

 • Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarządu lub radę nadzorczą?
 • Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
 • Uzgadnianie a wersja ostateczna
 • Podpisywanie protokołu
 • Określenie czynności zwykłego zarządu
 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

 • Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
 • Zasady prawne archiwizowania dokumentów
 • Forma przechowywania dokumentów spółki
 • Terminy przechowywania dokumentów

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie szkoleni

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

 • Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
 • Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
 • Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
 • Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Case study: instrukcja kancelaryjna
 • Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
 • Case study: regulaminy organizacyjne
 • Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

 • Wyłanianie członków organów spółki
 • Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
 • Case study: uchybienia na tle reprezentacji
 • Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
 • Rodzaje pełnomocnictw, treŚć pełnomocnictw, rejestry
 • Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
 • Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
 • Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo

KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

 • Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
 • Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
 • Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

 • Postępowanie aktualizujące w KRS
 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami

RODO W PRAKTYCE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
 • Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
 • Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
 • Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
 • Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki

UMOWY W SPÓŁKACH  - NAJCZEŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ZAPOMNIANY OBSZAR KONTROLI

 • Dobre praktyki w zarządzaniu sferą umów / kontraktów w spółkach
 • Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć  zarząd
 • Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu

16.00 Zakończenia szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa.

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  

 • Pracowników w biurach zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH BIUROM ZARZĄDU:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" -
Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" -
Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" -
Krystyna Felicka-Zych, PTC SA

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 14.11.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.11.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone