Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem międzynarodowych reguł handlu

INCOTERMS 2020 - Jakie nastąpią zmiany?

29.11.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym najistotniejszych praktycznych zagadnień międzynarodowego prawa kontraktowego, optymalizacji uregulowań stosunków z kontrahentami zagranicznymi, jak też najczęściej popełnianych błędów w umowach.

Kluczowe zagadnienia:

 • INCOTERMS 2020 - jakie nastąpią zamiany - czy i jak powinniśmy się przygotować?
 • W jaki sposób zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu, dopasowując odpowiednie reguły INCOTERMS do transakcji z konkretnym kontrahentem?
 • Co wybrać, aby zmniejszyć ryzyko i koszty obrotu ?
 • Czy warto stosować w kontraktach reguły INCOTERMS?
 • Zasady stosowania INCOTERMS
 • Obowiązki sprzedającego i kupującego
 • Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS

By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy:

 • liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy
 • ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu
 • ciekawe i inspirujące przykłady
 • praktyczne rozwiązania problemów
 • możliwość przedstawienia własnego przypadku  i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod  numerem  telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

NOWA WERSJA NADCHODZI  - INCOTERMS  2020 – JAKIE NASTĄPIĄ ZMIANY, CZY I JAK POWINNIŚMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

 • Kontrowersyjne propozycje zmian Incoterms 2020 - zlikwidowanie formuł EXW i DDP.
 • Czy zniknie EXW? (Zlikwidowanie EXW oznacza, że sprzedający zawsze będzie zobowiązany co najmniej do dokonania odprawy celnej eksportowej i przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego (a nie jedynie do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego jak w przypadku EXW).
 • Czy zniknie DDP? (Reguła Incoterms 2010 DDP wywołuje pewne niejasności, ponieważ przewiduje pokrycie przez eksportera wszystkich kosztów związanych z procedurą celną importową, niezależnie od miejsca dostarczenia towaru. W zbiorze Incoterms 2020 mają pojawić się dwie formuły oparte na znikającej DDP.)
 • Czy FOB i CIF czy coś się zmieni? Jak nowe Reguły wychodzą naprzeciw transportowi kontenerowemu
 • FAS też znika …..
 • FCA może zostać podzielona na jedną odnoszącą się do transportu morskiego i drugą odnoszącą się do transportu lądowego.
 • Niespodzianka nowa Reguła  - CNI (Cost and Insurance), która miałaby wypełnić lukę między FCA a CFR/CIF.
 • Inne planowane zmiany : jak bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między Incoterms a międzynarodową umową handlową.

Umowa sprzedaży / dostawy w obrocie krajowym

Umowa sprzedaży / dostawy w obrocie międzynarodowym:

 • INCOTERMS jako część składowa umowy sprzedaży
 • Podstawowe elementy umowy sprzedaży
 • prawo stosowane w międzynarodowych umowach handlowych;
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z dnia 11 kwietnia 1980 r.) i jej stosowanie w umowach międzynarodowych – czy wiesz że wchodzi z automatu?
 • Obowiązki stron umowy, klauzule w umowach międzynarodowych zabezpieczające strony;
 • Okoliczności zwalniające strony z zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy.
 • Ryzyka w handlu międzynarodowym – jak prawidłowo zabezpieczyć dostawę, płatność zaliczkową?
 • Koszty w handlu zagranicznym – jak je zabezpieczyć?
 • Wykonanie obowiązku dostawy przez sprzedającego i jej przejęcia przez kupującego,– przejście ryzyka wykonania dostawy ze sprzedającego na kupującego.

Export i import towarów – prawidłowy dobór warunków dostawy najkorzystniejszy dla stron
Czym są Międzynarodowe Reguły Handlu Incoterms – kiedy je stosować, a kiedy lepiej nie?
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
Podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.
Zasady posługiwania się regułami Incoterms przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrz – i zewnątrz unijnym

ANALIZA I OMÓWIENIE 11 REGUŁ INCOTERMS 2010 ORAZ ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH REGUŁACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW, KOSZTÓW I RYZYKA MIĘDZY STRONAMI KONTRAKTU:

 • wszystkie rodzaje transportu:
 • EXW EX WORKS,
 • FCA FREE CARRIER,
 • CPT CARRIAGE PAID TO,
 • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
 • DAT DELIVERED AT TERMINAL,
 • DAP DELIVERED AT PLACE,
 • DDP DELIVERED DUTY PAID.
 • tylko transport morski i wodny śródlądowy:
 • FAS FREE ALONGSIDE SHIP,
 • FOB FREE ON BOARD,
 • CFR COST AND FREIGHT,
 • CIF COST INSURANCE FREIGHT,
 • krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy)

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY STOSOWANIU WARUNKÓW DOSTAW INCOTERMS:

 • nadużywanie EXW,
 • nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
 • szukanie w warunkach dostaw tego, czego tam nie ma np. warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy itp.

ANALIZA BŁĘDÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POPEŁNIONE PRZY STOSOWANIU REGUŁ INCOTERMS® 2010:

 • brak informacji o wersji Incoterms,
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy,
 • EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego,
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym,
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

ASPEKTY PRAKTYCZNE OBROTU TOWAROWEGO W KONTEKŚCIE POSŁUGIWANIA SIĘ REGUŁAMI HANDLOWYMI INCOTERMS 2010

 • Najczęściej wykorzystywane reguły Incoterms 2000 i wnioski dotyczące stosowania reguł handlowych ze zbioru Incoterms®
 • Możliwości elastycznego kształtowania obowiązków stron umowy handlowej poprzez dodanie, bądź ujęcie jakiegoś obowiązku w negocjowanej regule Incoterms®
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru reguły handlowej z Incoterms®2010 w zależności od specyfiki transakcji:
  • transakcja eksportowa, importowa, handel tranzytowy
  • transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • transakcje sprzedaży towarów z terytorium kraju i na terytorium kraju
  • transakcje trójstronne i łańcuchowe

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Zapytaj nas o szkolenie dedykowane Tylko Twoim pracownikom. Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Monika Drab - Grotowska


  • Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
   Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
  • Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Cena:

zgłoszenie do 07.11.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.11.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw,

*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone