Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

ZakupyCompliance/Finanse

nowosć

Compliance w zakupach

Bezpieczeństwo firmy w obszarze zakupów ze szczególnym uwzględnieniem jej zasobów informacyjnych

06.02.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Prowadzenie procesów zakupowych w sposób transparentny i zgodny z regulacjami to jedno z zasadniczych zadań stojących przed jednostką zakupową w każdej firmie. Głównie dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie wysokiego poziomu konkurencyjności postępowań, a tym samym pozyskiwanie najlepszych ofert. Proces zakupowy niesie poważne ryzyko zarówno finansowe jak i prawne, dlatego  bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego obszaru mają pojawiające się nowe regulacje tj. RODO , Split payment itp. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest podniesienie świadomości zagrożeń, nakreślenie sposobu zapobiegania oraz umożliwienie sprawnego zarządzania m.in. pionami bezpieczeństwa. Szczegółowo przybliżymy Państwu wyzwania stojące przed współczesnym działem zakupów i przedstawimy potencjalne rozwiązania, które powstały na bazie współpracy z wieloma firmami.

W programie m. in.

 • Compliance w procesie zakupowym i w procesie zarządzania relacjami z dostawcami
 • Identyfikacja i określenie zasobów informacyjnych
 • Zarządzanie informacjami w obszarze zakupowym działalności przedsiębiorstwa
 • Planowanie i budżetowanie z perspektywy procesów generujących informację zakupową
 • Modelowa baza informacji zakupowych
 • Określenie wartości poszczególnych zbiorów informacji dla funkcjonowania firmy
 • Analiza ryzyka i określenie poziomu zagrożeń
 • Środki bezpieczeństwa; skala i możliwości.
 • Przepisy regulujące poszczególne sfery działalności biznesowej, a postępowanie z zasobami informacyjnymi
 • Projektowane zmiany w przepisach („ustawa o jawności życia publicznego”) i ewentualne skutki dla biznesu.
 • Compliance w zakupach a dostawcy „niedoreprezentowani”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
a.tworzynska@langas.pl

 

Program:

09.30 - 10.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

COMPLIANCE W ZAKUPACH - WPROWADZENIE

 • „Compliance w zakupach” – zakres, znaczenie i przykłady
 • Obszary compliance w zakupach – bezpieczeństwo informacji, zarządzanie informacjami, zgodność z regulacjami, etyka w obszarze zakupów
 • Wartość zasobów informacyjnych firmy – czy aby właściwie oceniane przez kierownictwo i pracowników?

IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

 • Wyspecyfikowanie i nazwanie zasobów informacyjnych – wykazanie trudności w tym zakresie

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W OBSZARZE ZAKUPOWYM DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Rodzaje informacji zakupowych
 • Źródła ich pozyskiwania
 • Możliwie narzędzia do przetwarzania

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE Z  PERSPEKTYWY PROCESÓW GENERUJĄCYCH INFORMACJĄ  ZAKUPOWĄ

 • Optymalna sekwencja działań
 • Podział obowiązków, rodzaje pozyskiwanych danych, rodzaje budżetów i procesów ich tworzenia

MODELOWA BAZA INFORMACJI ZAKUPOWYCH

 • Zawartość i optymalny sposób funkcjonowania bazy informacji zakupowych
 • Baza informacji zakupowej jako źródło wiedzy o ryzykach dot. compliance w zakupach

OKREŚLENIE WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZBIORÓW INFORMACJI DLA FUNKCJONOWANIA FIRMY

 • Określenie wartości zbiorów informacji – warsztaty praktyczne
 • Zbiory informacji a ich wpływ na compliance
 • Zagrożenia dla firmy

ANALIZA RYZYKA I OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ
(ŹRODŁA ZAGROŻEŃ)

 • Przybliżenie metod szacowania ryzyka w ujęciu praktycznym
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do wypracowania właściwych decyzji zarządczych

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM PRACOWNIKÓW DO INFORMACJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU FIRMY

 • Wskazanie przypadków, kiedy pracownicy mają dostęp do zasobów firmy do których nie powinni mieć dostępu
 • Konsekwencje dla Compliance

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – SKALA I MOŻLIWOŚCI

 • Dostępne środki zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji – czy aby zawsze te najdroższe rozwiązania są najskuteczniejsze?
 • Środki bezpieczeństwa w praktyce codziennej

ROTACJA PERSONELU – UTRATA ZASOBÓW – ZAPISY KONTRAKTOWE

 • Jak mawiał pewien dyktator - kadry przede wszystkim- analiza wartości poszczególnych pracowników w odniesieniu do powierzanych im zasobów informacyjnych (dane poufne)
 • Zabezpieczenie kontraktowe zakazem konkurencji

PRZEPISY REGULUJĄCE POSZCZEGÓLNE SFERY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, A POSTĘPOWANIE Z ZASOBAMI INFORMACYJNYMI

 • Ryzyka wobec compliance
 • Mnogość regulacji związanych z funkcjonowaniem w biznesie
 • Zagrożenia związane z nieznajomością przepisów przez pracowników (w tym kadry kierowniczej)
 • Prowadzenie bieżącej analizy zmieniającego się otoczenia biznesowego
 • Poranna prasa jeszcze nikomu nie zaszkodziła - sankcje grożące za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH ( ,,USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO”) I EWENTUALNE SKUTKI DLA BIZNESU

 • Potencjalne wykluczenie z grona uczestników przetargów publicznych
 • Utrata dużych kontraktów
 • Kary za niewdrożenie RODO (zakaz przetwarzania danych osobowych)
 • Jasne określenie słabych punktów organizacji w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń - korupcja

W JAKI SPOSÓB ZASOBY INFORMACYJNE POZWALAJĄ NA BUDOWĘ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

 • Wykorzystywanie informacji do formułowania strategii zakupowych
 • Prowadzenie negocjacji i budowania transparentności w organizacji 

COMPLIANCE W PROCESIE ZAKUPOWYM I W PROCESIE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI

 • Podstawowe narzędzia instytucjonalne zapewnienie compliance  w zakupach
 • Newralgiczne kroki przetargu
 • Standardy w relacjach z dostawcami – przykłady rozwiązań z różnych firm

COMPLIANCE W ZAKUPACH A DOSTAWCY ,,NIEDOREPREZENTOWANI”

 • Założenia teoretyczne odnośnie „wspierania wybranych dostawców”
 • Przegląd wybranych rozwiązań praktycznych

W ZWIERCIADLE

 • Jakie informacje potrzebne są sprzedawcom?
 • Czy i jak możemy ich, jako zakupowcy udzielać?

16.00  zakończenie  zajęć

Metody:

Metodologia:
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kierowników Organizacji i Logistyki
 • Kierowników działów logistyki
 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Sprzedaży
 • Dyrektorów, Kierowników d.s. Kadr
 • Główni Księgowi i Kierownicy w obszarze Rachunkowości

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów średniego i wyższego szczebla.

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE
Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym
z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

Krzysztof Jastrzębski


   • Prawnik, ekspert z zakresu ochrony informacji z wieloletnim doświadczeniem w procesach budowy i nadzorowania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa zasobów informacyjnych.
   • Posiada 20 letnią praktykę w projektowaniu i wdrażaniu systemów ochrony zasobów informacyjnych w centralnych instytucjach sfery publicznej oraz firmach, w tym w placówkach służby zdrowia.
   • Kierował zespołami kontrolnymi badającymi rozwiązania przyjęte w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji. Wykonywał obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
   • Doświadczony audytor i szkoleniowiec. Analityk procesowy. Doradza firmom i instytucjom w sprawach z zakresu bezpieczeństwa, w tym ochrony zasobów informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z urzędami centralnymi zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
   • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbył liczne kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony informacji.

Wiktor Rak


   • Ekspert w zakresie procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjnych, Manager PROFITIA Management Consultants.
   • Posiada 9 letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych oraz instytucji publicznych.
   • Specjalizuje się w: strategiach zakupowych, zarządzaniu dostawcami i innowacjami w obszarze zakupów. Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywności w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Asesor CIPS, Posiada CIPS Diploma in Procurement and Supply.
   • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe oraz programu CEMS, uczestniczył w wymianach z Wirtschaftsuniversität Wien oraz University of Salford.

Cena:

zgłoszenie do 13.01.2019 - 1570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.01.2019 - 1870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone