Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Zarządzanie procesami administracyjnymi w spółce dla Działów Administracji

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie działów administracji

29-30.11.2017
Warszawa, Leonardo Royal****, ul. Grzybowska 45

Korzyści:

Cel / misja  szkolenia:

Przekazanie najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie pracy działów administracji w zakresie:

 • nadzorowania procesów zakupowych i współpracy z dostawcami,
 • optymalizacji kosztów administracyjnych organizacji,
 • sprawnego zarządzania procesami dokumentacyjnymi

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak nadzorować przepływ kluczowych dokumentów w firmie?
 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany w regulacjach wewnętrznych?
 • Jak zarządzać procesem współpracy z dostawcami?
 • Jak tworzyć politykę zakupową działu administracji?
 • Jakich taktyk używać we współpracy  z dostawcami monopolistami?
 • Jakie zapisy wprowadzać do umów z podwykonawcami, aby zabezpieczyć wykonanie usług?
 • W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?
 • W jaki sposób powinno odbyć się badanie stanu prawnego nieruchomości?
 • Jakie akty prawne i w jakim stopniu regulują własność, dzierżawę, najem czy inne formy użytkowania nieruchomości przez przedsiębiorcę?
   
  Zapraszam do rezerwacji miejsc,

  Anna Chmielewska
  Kierownik Projektu
  a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

POLITYKA ZAKUPOWA, KATEGORYZACJA ZAKUPÓW, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

ekspert: dr Marek Kasperek

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

POLITYKA ZAKUPOWA DZIAŁU ADMINISTRACJI
Jak tworzyć politykę zakupową w dziale?

 • Sporządzenie planu zakupów
 • Dostawca monopolista – polityka postępowania
 • Składanie zamówień z perspektywy działu administracji
 • Sporządzanie ofert i wysyłanie ich do potencjalnych dostawców
 • Zmowa dostawców
 • Wstępna selekcja ofert
 • ĆWICZENIA: analiza polityki zakupowej 

DZIAŁANIA LOGISTYCZNE I OPTYMALIZACYJNE DZIAŁU ADMINISTRACJI W ZARZĄDZANIU PROCESEM ZAKUPÓW
Jak zarządzać i prowadzić logistykę zakupów w dziale administracji?

 • Logistyka w działaniu zespołu administracji jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
 • Outsourcing usług w funkcjonowaniu działu administracji
 • Dobór i angażowanie wyspecjalizowanych firm zewnętrznych (obniżanie kosztów zarządzania kontraktem, optymalizacja kosztów obsługi)
 • Kategoryzacja zakupów – wyznaczenie ważności zakupów

DZIAŁ ADMINISTRACJI W KONTAKTACH  Z DOSTAWCAMI
W jaki sposób budować i prowadzić współpracę z dostawcami?

 • Sposoby ustalania cen przez dostawców
 • Zakupy środków trwałych i kryterium Total Cost of Ownership
 • Pojęcie i identyfikacja kosztów zakupów
 • Prognozowanie zachowań dostawców
 • Ocena i kryteria wyboru dostawców
 • Wybór sposobu współpracy z dostawcą w zależności od priorytetu zakupu
 • ĆWICZENIA: wybór dostawcy

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ZAKUPÓW I REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI
W jaki sposób optymalizować wydatki związane z zakupami do firmy?

 • Konflikty kosztowe, kalkulacja kosztów zakupów
 • Identyfikacja i obniżka kosztów zakupów
 • Trwała optymalizacja kosztów zakupów i jej wdrożenie
 • ĆWICZENIA: kosztorysowanie zakupów

16.30 Zakończenie I dnia zajęć      


DZIEŃ II


ZABEZPIECZANIE UMÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI, BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, FORMY UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI, REGULAMINY, OBIEG I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

ekspert: mec. Anna Adamczyk

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

ZABEZPIECZANIE UMOWY ZAKUPU/DOSTAWY OD STRONY JEJ ROZLICZENIA I WYKONANIA DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI
W jaki sposób efektywnie zabezpieczać roszczenia przy zawieraniu umów oraz jak wytyczać warunki finansowe?

 • Rodzaje zabezpieczeń w umowach zakupu i dostawy
 • Miejsce wykonania i terminy w umowach zakupu/dostawy
 • Kontrola realizacji umów dostawy
 • Określenie zdarzenia powodującego wymagalność płatności
 • Limity okresu płatności
 • Płatność a przejście ryzyka
 • Zadatek i zaliczka
 • Przyspieszenie płatności
 • Zmiana ceny po zawarciu umowy
 • Szkoda i określanie jej wysokości
 • Limity i zastosowanie odsetek
 • Kary umowne
 • Zwolnienie z odpowiedzialności uzasadnione okolicznościami
 • Weksel, gwarancja
 • Wybór prawa i sądu właściwego dla umowy
 • Klauzule niedozwolone
 • CASE STUDY: warunki umowy, a jej realizacja i wykonanie – błędy i rozwiązania prawne

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizy prawnej nieruchomości?

 • Dokumenty podlegające weryfikacji w trakcie badania stanu prawnego
 • Księgi wieczyste: postępowanie wieczysto księgowe, komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości?, zawartość ksiąg wieczystych i dane w nich zawarte – najważniejsze informacje, newralgiczne elementy, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Kataster nieruchomości – dane o gruntach, budynkach i budowlach, podatek od nieruchomości
 • Rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście w/w decyzji

NAJEM, DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Formy użytkowania nieruchomości

 • Specyfika formalno – prawna
 • Regulacje prawne i praktyka rynkowa
 • Rodzaje umów i dokumentów
 • Zabezpieczanie form użytkowania nieruchomości 

TWORZENIE REGULAMINÓW, ROZPORZĄDZEŃ, POLECEŃ, OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE
Jak doskonalić kwestie związane z regulacjami wewnętrznymi?

 • Jak konstruować i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych firmy?
 • Jakie regulacje wewnętrzne wdrażać, aby wzmocnić bezpieczeństwo: informacji, dokumentów, tajemnicy firmy?
 • W jakich sprawach i w jakiej formie wydawane są polecenia?
 • Egzekwowanie rozporządzeń firmowych
 • Wprowadzanie zmian do rozporządzeń wewnętrznych
 • Zasady postępowania z dokumentacją w firmie, obieg wewnętrzny i zewnętrzny
 • CASE STUDY: zapisy w regulacjach wewnętrznych

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW – SWOBODA UDOSTĘPNIANIA ORAZ OGRANICZENIA
W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?

 • W ramach danej jednostki organizacyjnej (pomiędzy poszczególnymi działami)
 • Na zewnątrz jednostki organizacyjnej zgodnie z jej wolą
 • Na zewnątrz jednostki organizacyjnej wskutek przymusu prawnego
 • Przepisy prawa wskazujące, kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji
 • CASE STUDY: przekroczenie uprawnień w zakresie udostępniania dokumentacji

16.00 Zakończenie zajęć 

Metody:

Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dyskusjami grupowymi, ćwiczeniami, analizą dokumentów i zapisów kluczowych w funkcjonowaniu działów administracji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Administracyjnych
 • Specjalistów i pracowników działów administracji i organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za koordynowanie biura administracji

OPINIE UCZESTNIKÓW INNYCH EDYCJI SZKOLENIA:

„Szkolenie ze względu na przygotowanie i profesjonalizm osób prowadzących na bardzo wysokim poziomie, chętnie się słucha” – Barbara Szulc, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
„Profesjonalnie, bardzo przystępnie” – Magdalena Anczewska, AVON
„Profesjonalne – jasno i rzeczowo prowadzone wykłady. Wiele cennych informacji i sugestii do wykorzystania” – Barbara Janczak, Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.
„Interesujący program szkolenia. Bardzo merytoryczne” – Dominika Ciara, DSSE Sp. z o.o.
„Szkolenie bardzo konkretne, bardzo przydatne!” – opinia anonimowa
"Szkolenie interesujące, kompetentni wykładowcy" Mariusz Frelichowski, Specjalista ds. Analiz i Realizacji Projektów, Spółka Wodna Kapuściska

Eksperci:

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

dr Marek Kasperek • Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
 • Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
 • Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 14.11.2017 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.11.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone