Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i Prawo

Relacje Inwestorskie

Narzędzia IR, zarządzanie informacjami, raportowanie obowiązki informacyjne, najnowsze regulacje

22-23.10.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo.

Przejrzystość, rzetelność i spójność to jedne z wymogów wobec działań mających na celu budowanie relacji inwestorskich. Z jednej strony rozwój możliwości komunikowania się z inwestorami sprzyja docieraniu do szerszej grupy odbiorców, a z drugiej mnoży utrudnienia i błędy informacyjne. W jaki sposób kontrolować ład informacyjny i zadbać o przejrzystość informacji i dobrą komunikację z inwestorami?

Zapraszamy do udziału w warsztatach w zakresie praktycznych i formalnych aspektów tworzenia i zarządzania informacją dla inwestorów. Praktycy obsługujący spółki giełdowe podzielą się najbardziej aktualną wiedzą i doświadczeniami. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z budowaniem informacji, prowadzeniem serwisu IR, , obowiązkami informacyjnymi, czy wypełnianiem wymogów KNF.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I
 

9.30- 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00
Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Paweł Małkiński

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI, RAPORTY, INFORMACJE POUFNE, NADZÓR KNF

Przesłanki, zakres oraz skutki nowelizacji przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych

 • Zakres zmian wprowadzanych Rozporządzeniem MAR, omówienie nowego reżimu prawnego
 • Zakres dostosowania polskich przepisów prawa do regulacji europejskich
 • Nowe rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych
 • Podsumowanie najnowszych trendów w wykładni przepisów przez KNF i ESMA
 • Nowe kompetencje KNF, jako organu nadzoru

Informacja poufna – identyfikacja i raportowanie wg MAR

 • Przesłanki identyfikacji informacji poufnej – co się zmieniło w aspekcie zakresu oraz momentu ujawniania danych?
 • Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej – omówienie rekomendowanych oraz nieprawidłowych praktyk rynkowych
 • Rynkowe przykłady informacji poufnej vs. antyprzykłady– casestudies
 • Znaczenie przyjęcia właściwej polityki informacyjnej
 • Rola Indywidualnych Standardów Raportowania – błędy i pułapki przy ich tworzeniu, porady praktyczne
 • Przykłady wybranych Indywidualnych Standardów Raportowania oraz polityk informacyjnych,
 • Wymogi KNF w procesie identyfikacji oraz publikacji informacji poufnych

Zarządzanie informacją poufną w spółce: obieg, ochrona i publikacja

 • Identyfikacja i obowiązki tzw. „insiderów”
 • Nowe zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej
 • Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej – komu, kiedy i na jakich zasadach wolno przekazywać informacje? Uprawnione ujawnianie informacji poufnych przed ich publikacją – możliwości i ograniczenia
 • Okresy zamknięte po 3 lipca 2016 r. Kiedy pomimo okresu zamkniętemu wolno dokonywać transakcji?
 • Lista dostępu a listy „insiderów” – na co w praktyce zwrócić szczególna uwagę, zasady prowadzenia sekcji stałej i zmiennej, najczęstsze błędy w zamieszczaniu danych
 • Jak i czy w ogóle opóźniać informację poufną pod MAR. Zasady, tryb, ryzyka, wzór wyjaśnienia (powiadomienia o opóźnieniu) oraz wymagana dokumentacja

Transakcje tzw. „managementu”

 • Kogo obowiązuje notyfikacja – najczęstsze wątpliwości w identyfikacji osób pełniących funkcje zarządcze i osób/podmiotów blisko z nimi związanych, casestudies
 • Transakcje podlegające notyfikacji – nietypowe przypadki
 • Tryb informowania KNF oraz Spółki, omówienie wzoru formularza
 • Przykłady wzorów powiadomień oraz wzory list
 • Sankcje za błędy w notyfikacji

Panel dyskusyjny

 16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II
 

9.30- 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00
Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Artur Rzepka

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI DLA INWESTORÓW, SERWIS IR, NARZĘDZIA IR

Relacje inwestorskie w strategii spółki publicznej

 • Aktywne relacje inwestorskie
 • Odbiorcy działań IR
 • Różnice w podejściu do IR inwestor instytucjonalny vs. inwestor indywidualny
 •  Najczęstsze błędy i stereotypy
 • Mierniki skuteczności w kontekście celów relacji inwestorskich

Narzędzia relacji inwestorskich                       

 • Narzędzia IR, a obowiązki informacyjne
 • Skuteczne narzędzia IR
 • Czytelność i wizualizacja informacji dla inwestorów
 • Narzędzia „tradycyjne”
 • Narzędzia „nowoczesne”
 • Korygowanie informacji błędnych lub nieprawdziwych z wykorzystaniem narzędzi IR
 • Konkursy i rankingi Relacji Inwestorskich

Prowadzenie serwisu relacji inwestorskich

 • Dla kogo jest strona internetowa IR?
 • Internetowa strona korporacyjna - zawartość informacji o spółce
 • Zawartość obowiązkowa, dokumenty korporacyjne
 • Pożądane informacje na stronie internetowej emitenta
 • Opcjonalne elementy strony www
 • Złota Strona Emitenta

  Prezentacja inwestorska

 • Odbiorca prezentacji
 • Zawartość prezentacji
 • Wykorzystanie prezentacji 

Media w Relacjach Inwestorskich

 • Działania medialne
 • Wystąpienia medialne
 • Materiały prasowe

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (DPSN)

 • DPSN w praktyce spółek publicznych

 16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej z dyskusjami grupowymi. Uczestnicy wraz z prowadzącymi będą analizować dobre praktyki w tworzeniu relacji inwestorskich w oparciu o najnowsze regulacje. Praktyczne przykłady rozwiązań w zakresie IR oraz obowiązków informacyjnych pozwoli na szersze ujęcie zależności, jakie występują w spółkach giełdowych.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • Menedżerów i przedstawicieli spółek notowanych na GPW
 • Kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich
 • Kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych
 • Dyrektorów finansowych

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: a.chmielewska@langas.pl

Eksperci:

Paweł Małkiński


  • Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR PARTNER)
   Redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl
  • Wieloletni członek Rady Nadzorczej Polcolorit S.A., obecnie również w roli doradcy Rad Nadzorczych w obszarze zgodności oraz funkcjonowania Komitetów Audytu. Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania,  innych regulacji wewnętrznych wdrażających MAR, ustalania polityk informacyjnych, raportowania kryzysowego oraz w kontaktach z organem nadzoru. Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego.
  • Wcześniej wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
    

 

Artur Rzepka

 


   • Ekspert w zakresie relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych. Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w Redwood PR oraz Członek Rady Nadzorczej, notowanej na NewConnect Abak S.A.
   • Współzałożyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). W latach 2011-2013 był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym SII, wcześniej członkiem Rady Programowej SII oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SII. Pracował jako IR Manager w Impel SA i Dyrektor Operacyjny Grupy MCI (był odpowiedzialny m.in za Obowiązki Informacyjne MCI Management SA i MCI Capital TFI SA).
   • W przeszłości nauczyciel akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ma na koncie szereg felietonów, komentarzy i wypowiedzi w takich mediach jak: Forber.pl, Parkiet, TVN CNBC, GPW Media, Harvard Business Review Polska. Juror konkursów w zakresie IR (np. Złota Strona Emitenta, Najlepszy raport roczny). Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.
     

 

Cena:

zgłoszenie do 01.10.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 02.10.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone