Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

Letnia Szkoła Office Menedżera

Certyfikowane warsztaty kluczowych kompetencji office menedżera

03-05.07.2019
Sopot, Hotel Haffner ****, ul. Haffnera 59

Korzyści:

Szanowni Państwo

Z badań wynika, że stanowisko Office Managera wymaga największej gotowości do wielozadaniowości, która nadaje rytm  i charakter pracy w biurze. Odciąża to jednak  kluczowe stanowiska managerskie oraz  przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej firmy. Współczesny Office Manager to osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura i gwarantuje pracownikom bezproblemowe wykonywanie obowiązków zapewniając im odpowiednie warunki pracy.

Zapraszamy do udziału w certyfikowanej Letniej Szkole Office Menedżera –  zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do osób zajmujących się kompleksową obsługą biura i procesów biurowych. Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy  i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje.

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia:

 • Jak opracować własną ścieżkę rozwoju zawodowego?
 • Wykorzystanie metody 5s w pracy administracji
 • Przygotowanie firmy i pracowników do przeprowadzki
 • Jak budować relacje z dostawcami i podwykonawcami?
 • Zarządzanie powierzchnią biurową oraz współpraca z administratorem budynku
 • Organizacja spotkań firmowych i biznesowych
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
 • Zasady archiwizowania dokumentacji
 • Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Tworzenie procedur na zlecenie przełożonych - przygotowanie dokumentu krok po kroku
 • Ochrona danych osobowych w biurze
 • 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Coveya
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie zespołem w czasach „braku autorytetów”
 • Motywowanie do zmian

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 20

Program:

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: Renata Zwierzyk

9.30
Rejestracja uczestników
10.00
Rozpoczęcie szkolenia

PROFESJONALIZM W PRACY OFFICE MANAGERA

 • Kompetencje Office Managera - nowe oczekiwania pracodawców
 • Zakres obowiązków i cele realizowane przez Office Managera
 • Możliwe drogi rozwoju i awansu
 • Jak opracować własną ścieżkę rozwoju zawodowego?

EFEKTYWNOŚĆ W PRACY OFFICE MANAGERA

 • Inwentaryzacja, porządkowanie i katalogowanie dokumentów
 • Wykorzystanie metody 5s w pracy administracji
 • Zarządzanie biurem  - jak stworzyć Złote Zasady korzystania z biura?
 • Rozwiązywanie codziennych problemów w administracji metodą „burzy mózgów”
 • Rozwiązywanie konfliktów – praktyczne przykłady w zastosowaniu wybranych taktyk

DOSTAWCY I PROCESY ZAKUPOWE W ORGANIZACJI

 • Rodzaje dostawców
 • Optymalizacja kosztów
 • Jak budować relacje z dostawcami i podwykonawcami?
 • Zapytanie ofertowe i kryteria wyboru ofert
 • Negocjacje warunków handlowych

ZMIANA SIEDZIBY FIRMY – PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTU

 • Wstępne założenia do projektu
 • Etapy i harmonogram projektu
 • Zespół projektowy - kto powinien wchodzić w jego skład?
 • Czy korzystać z usług firm doradczych przy projekcie?
 • Budżet projektu – co wchodzi w jego skład?
 • Kryteria wyboru nowej lokalizacji i analiza ofert developerów
 • Umowa najmu powierzchni biurowej – na co zwracać uwagę?
 • Przygotowanie firmy i pracowników do przeprowadzki

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU

 • Zakres współpracy z administratorem nieruchomości
 • Regulamin nieruchomości – jakie informacje zawiera?
 • Najem powierzchni – co wchodzi w skład kosztów?
 • Nowe technologie w biurowcach i w biurze

ORGANIZACJA WYDARZEŃ FIRMOWYCH, SPOTKAŃ BIZNESOWYCH I SZKOLEŃ

 • Organizacja spotkań firmowych i biznesowych – od czego zacząć?
 • Współpraca z firmami eventowymi
 • Jak przygotować brief eventu?
 • Współpraca z hotelami i negocjacje warunków
 • Logistyka przy organizacji spotkań firmowych
 • Aplikacje i strony www wspierające organizację eventów
 • Ewaluacja eventu – czy warto sprawdzać opinie uczestników po evencie?

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II - 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

08.30
Rejestracja uczestników
09.00
Rozpoczęcie szkolenia

OBIEG WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

 • Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
 • Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
 • Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
 • Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
 • Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki

DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

 • Określanie przedmiotu umowy
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
 • Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • Wzory oświadczeń
 • Jak liczyć terminy w umowach?
 • Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
 • Sprawdzenie kontrahenta
 • Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
 • CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI

 • Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; opisywanie materiałów archiwalnych
 • Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie? Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych, okres przechowywania dokumentacji spółki
 • Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
 • Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Kancelaria tajna
 • Zabezpieczenia organizacyjne, odpowiedzialność prawna i sankcje

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE NA NOWYCH ZASADACH

 • Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie
 • Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?
 • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 • Zabezpieczenia organizacyjne, odpowiedzialność prawna i sankcje

16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek


08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

 • Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
 • Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
 • Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
 • W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

 • Model komunikacji
 • Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
 • Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
 • Wzorce percepcji odbiorców
 • Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady

AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

 • Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
 • Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
 • 4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
 • Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
 • Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

 • Natura stresu – pozytywny i negatywny
 • Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
 • Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy

GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

 • Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
 • Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
 • Jakie funkcje spełnia biuro?

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

 • Prowadzenie kalendarza szefa
 • Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
 • Rodzaje informacji zwrotnej
 • Typologia szefów
 • Osobowość pracownika

KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I  BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Zbigniew Kowalski

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA  – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

 • Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
 • Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
 • Z kim chcą dziś pracować ludzie?
 • Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
 • Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
 • Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?

Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

 • Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
 • Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
 • Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
 • Balansowanie między sprzecznościami
 • Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?

Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

 • Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
 • Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
 • Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
 • Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
 • Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?

Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

 • Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
 • Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
 • Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
 • Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?

Zakończenie szkolenia

Metody:

Metodologia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, organizacji  i zarządzania.

Opinie uczestników projektów skierowanych do specjalistów w Biurach Zarządu i Rady Nadzorczych

„Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, bardzo dobry dobór profesjonalnej kadry, która potrafiła odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Elastyczne podejście do tematów uwarunkowane potrzebami uczestników” - Lidia Brakoniecka, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA

„Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Wielki "+" dla organizatorów” - Ewelina Korczyk, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

„Perfekcyjna organizacja; bardzo dobra atmosfera w sferze zdobywanie wiedzy oraz kontaktów z uczestnikami i ekspertami” - Elżbieta Piątek, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

"Wiedza merytoryczna poparta przykładami" - Izabela Mańkowska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 „Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu” -Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

„Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów” - Andrzej Pruncal, TAURON – Polska Energia S.A.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Office managerów,
 • Kierowników biur,
 • Kierowników i specjalistów ds. administracji,
 • Kierowników sekretariatów,
 • Osób odpowiedzialnych za koordynacje pracy biura.

Eksperci:

mec. Anna Adamczyk


  • Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
  • Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

 

Arkadiusz Żurek • Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
 • Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

 

Renata Zwierzyk


   • Odpowiada za administrowanie biurami CBRE w Polsce oraz pełni funkcję Zastępcy Szefa odpowiedzialnego za utrzymanie ciągłości działania Spółki.
   • Swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu administracją zdobywała w różnych branżach, min. w branży finansowej, bankowej, motoryzacyjnej, informatycznej oraz  konsultingowej.
   • Specjalizuje się w implementacji strategii podnoszących efektywność procesów administracyjnych oraz optymalizujących koszty funkcjonowania biura. Posiada duże doświadczenie w projektach wdrażających zarządzanie zmianą w firmie.
   • Ukończyła Szkołę Główna Handlową w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych i Zarządzania w Warszawie.

Zbigniew Kowalski


 • Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 90 000 osób.
 • Interaktywne i praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Zapraszany jako komentator i ekspert oraz cytowany przez czołowe media.
 • Jako konsultant prowadzi audyty i projekty poprawiające efektywność zespołów, firm i organizacji z różnych branż.
 • Posiada akredytację konsultanta i trenera takich instytucji czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Wspólnie z dziennikarzami i prezenterami TV oraz znanymi aktorami przygotowuje przedstawicieli różnych zawodów do wystąpień publicznych oraz kontaktu z mediami.
 • Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, mówcą TEDx. Współautor bestsellerowej książki „Mount Everest Biznesu” oraz 10 innych książek i poradników.

Cena:

zgłoszenie do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera

 • uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2570 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT
(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone