Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Certyfikowany Compliance Oficer program CCO - poziom 1 - XIX edycja

"Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych"

26.02.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Certyfikowany Compliance Officer CCO 1

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem - szkolenia dla firm są idealnym sposobem na ich rozwinięcie. Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi łączyć znajomość prawa, biznesu oraz etyki. Jest to także osoba, która musi mieć ukształtowany kręgosłup moralny – konieczny przy konfliktach interesów, które czasami mają miejsce w reprezentowanych firmach.

W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla firm na Certyfikowanego Compliance Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, pod nadzorem rady programowej, w skład której wchodzą szefowie działów compliance największych instytucji finansowych. Szkolenie otwarte dbędzie się ono pod auspicjami Stowarzyszenia Compliance Polska.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowiska compliance, członków Stowarzyszenia Compliance Polska oraz wszystkich zainteresowanych tematem kontroli ryzyka, przygotowaliśmy ten unikatowy program szkolenia dla firm. Jesteśmy przekonani, że udział w nim dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie się w świecie compliance. Zdobyty po zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową oraz pozwoli osiągać sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Szkolenie otwarte - zdobądź prestiżowy certyfikat CCO1 akredytowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA FIRM:

 • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Państwa plany zawodowe.
 • Program szkolenia dla firm jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to, czego potrzebuje praktyk.
 • Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
 • O randze programu świadczy certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu przed komisją, w której skład wchodzą eksperci compliance.
 • Szkolenia otwarte umożliwią Państwu spotkanie wielu osób z działów compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń

W Radzie Programowej Certyfikowany Compliance Oficer CCO1 zasiadają szefowie Działów Compliance największych instytucji finansowych. To oni wyznaczają trendy na rynku Compliance. Spotkasz ich także na egzaminie certyfikującym.

,, Zasiadający w Radzie Programowej Szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku co do kompetencji i standardów pracy Compliance Oficerów”

Program:

I ETAP: SZKOLENIE

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

 • Compliance w organizacji
 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności.

Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

 • Polityki
 • Procedury wewnętrzne

Program działu Compliance

 • Mapowanie świata Compliance
 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Mapowanie struktury firmy
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Doradzanie i edukacja
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

 • ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB

System prawny Unii Europejskiej

 • Dyrektywy,
 • Rozporządzenia
 • Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów 

II ETAP: EGZAMIN

Egzamin trwa 180 minut. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Oficer CCO1 potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Certyfikat wystawiany jest przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na udziału w egzaminie, otrzymują Dyplom ukończenia szkolenia.

 ,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”

,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”

MATERIAŁY I EGZAMIN:

Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metody:

CERTYFIKACJA

Po ukończeniu programu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1, każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia szkolenia. Jeśli chcą Państwo uzyskać certyfikat świadczący o podniesieniu kwalifikacji, zapraszamy do udziału w egzaminie. Po zdanym egzaminie otrzymają Państwo dokument potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szkolenie składa się z dwóch etapów. I etap to zajęcia zgodne z zakresem merytorycznym zaakceptowanym przez Radę Programową. II etap to egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i podnoszący kwalifikacje zawodowe. Zajęcia oraz egzamin będą przeprowadzane w centrum Warszawy.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • Szefów działów ryzyka, prawników, doradców
 • Członków Zarządu
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Opinie uczestników poprzednich edycji:

„Bardzo miła atmosfera. Bardzo konkretne szkolenie z przyjaznym i czytelnym przesłaniem.” – Szymon Śmietana, Junior Relationship Manager, OpusTrust Sp. z o.o.
„ Interesujące, przeprowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione klarownie.” – Małgorzata Gołuzd, Kontroler Wewnętrzny, Trzuskawica S.A.
„Zgodnie z oczekiwaniami. Wszystkie najważniejsze kwestie zostały poruszone, ciekawe case studies” – Maciej Wlazło, Specjalista ds. Compliance, GETBACK S.A.
„Jak na tak ograniczony czas wartość merytoryczna bardzo wysoka. Dodatkowo materiały  szkoleniowe przygotowane bardzo rzeczowo.” – Paulina Piórkowska, Compliance Officer, Kancelaria Navi Lex Sp. z o.o.
„Szkolenie bardzo przydatne w zakresie określenia działań jakie muszą być podejmowane w firmie w celu zachowania zgodności Compliance. Bardzo ciekawa i przydatna część dot. zmian w przepisach prawa dot. Compliance” – Agnieszka Wolińska, Ekspert Sprzedaży,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Eksperci:

Paweł Kuskowski


  • Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
  • Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.
  • Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.
  • Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.
  • Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoina), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.
  • Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML. Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

 

Dariusz Szlas

 • Prawnik i certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance Dariusz Szlas ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kontynuując swoją edukację ukończył liczne profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie prawne CMS, Clifford Chance, Allen & Overy i Gessel, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro Informacji Kredytowej m. in. w zakresie: nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; klauzuli obejścia prawa i zmian w prawie podatkowym; zasad podejmowania decyzji pomiędzy obligatariuszami; umów powierniczych w praktyce bankowej; prawie ochrony konkurencji; nowelizacji ustawy o obligacjach; zasad ochrony danych osobowych; techniczno-prawnych aspektów budowy produktu ubezpieczeniowego; systemów wymiany informacji; ustawy o usługach płatniczych; compliance w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym; ochrony konsumentów rynku finansowego w Polsce; ubezpieczeń oraz Bancassurance.
 • Specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich.  W ramach pracy zawodowej współpracował z firmami deweloperskimi, ubezpieczycielami, kancelariami prawnymi oraz bankami.
 • Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako prawnik lub ekspert compliance m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku BPH S.A. oraz STU Ergo Hestia S.A. Współpracował także z kancelariami adwokackimi i radcowskimi przy zagadnieniach związanych z oceną ryzyka braku zgodności. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.
 • Miał okazję prowadzić liczne sesje szkoleniowe zarówno wewnętrzne (w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, wymogów prawnych i regulatorskich dla materiałów marketingowych, jak i umiejętności miękkich takich jak asertywność czy konstruktywna informacja zwrotna), jak i zewnętrzne (Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece dla Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami; Rekomendacja U wydana przez KNF – jako prelegent w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance, Certyfikowany Oficer Compliance CCO1).

Cena:

zgłoszenie do 31.01.2018 - 1570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.02.2018 - 1870 PLN

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone