Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF

Implementacja rekomendacji do procesów funkcjonujących w banku

20.01.2020
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wedle znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendację H KNF.
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

Gorąco polecam i  zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:

 • jak skutecznie dostosować system kontroli wewnętrznej do Rekomendacji H zarówno w banku komercyjnym, jak i spółdzielczym
 • jakie zadania należ przypisać zarządowi, radzie nadzorczej i jej komitetom oraz komórkom pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony
 • jak przekształcić dotychczasową kontrolę funkcjonalną w funkcję kontroli
 • jak przeprowadzać weryfikację bieżącą, a jak testowanie
 • jak sporządzać, aktualizować i zarządzać matrycą funkcji kontroli
 • jak zorganizować komórkę ds. zgodności
 • jak zapewniać zgodność w ramach funkcji kontroli, a jak poprzez zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • jak zorganizować komórkę audytu wewnętrznego
 • jak prowadzić badania audytowe wedle nowej Rekomendacji
 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION,
 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

Zapraszam do kontaktu,
Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22

Program:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU

 • Model trzech linii obrony
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Podmioty zależne
 • Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne
 • Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

Cele modułu - poznanie:

 • całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,
 • roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,
 • zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,
 • zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych
 • sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów
 • Mechanizmy kontrolne
 • Kluczowe mechanizmy kontrolne
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie)
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli
 • Raportowanie

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,
 • wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych
 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania
 • tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli

MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

 • Komórka ds. zgodności
 • Kierujący komórką ds. zgodności
 • Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
 • Outsourcing compliance
 • Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych
 • Compliance w innych rekomendacjach KNF

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności
 • zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli
 • identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności
 • organizacji compliance w grupie

MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY

 • Komórka audytu wewnętrznego
 • Kierujący komórką audytu wewnętrznego
 • Proces audytowy
 • Badanie audytowe
 • Działalność zapewniająca
 • Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
 • Współpraca z biegłym rewidentem
 • Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego
 • strategicznego i rocznego planowania audytów
 • planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych
 • określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy
 • dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony

ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Metody:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów wewnętrznych i inspektorów wewnętrznych
 • pracowników komórek 2 linii obrony, w tym departamentów: compliance, prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności,
 • pracowników jednostek biznesowych
 • członków zarządu
 • członków komitetu audytu i komitetu ryzyka,
 • wszystkich tych, którzy chcieliby budować system kontroli wewnętrznej w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie

Eksperci:

dr Łukasz Cichy


  • Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
  • W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń. 
  • Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
  • Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 02.01.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.01.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

 SZKOLENIE + EGZAMIN

 • zgłoszenie do 02.01.2020 r .     1 970 PLN netto
 • zgłoszenie od 03.01.2020 r.     2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

 • zgłoszenie do 02.01.2020 r.     1 670  PLN netto
 • zgłoszenie od 03.01.2020 r.     1 970  PLN netto

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone