Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo2 osoby w cenie 1

Posiedzenia Organów Spółki

Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?

22.03.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo

Najbardziej kluczowe i żywotne sprawy dla działalności spółki są przedmiotem posiedzeń organów spółki. Jaka jest praktyka polskich spółek? Jakie uchybienia wpływają negatywnie na funkcjonowanie spółki? Co można udoskonalić i usprawnić w organizacji posiedzeń? Jak zminimalizować ryzyko uchybień i przeciwdziałać krytycznym sytuacjom?

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  warsztat opierający się w 100% na dobrych praktykach organizacji posiedzeń organów spółki. Warsztat  ma na celu przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie prawa i dobrych praktyk organizacyjnych. Dzięki analizie przepisów, przykładów z funkcjonowania firm na rynku oraz ich interpretacji uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące postępowania, stosowania procedur oraz usprawnień w swojej pracy.

 • Otrzymasz instrukcję i zaawansowane kwestie  tworzenia  protokołu z posiedzeń.
 • Poznasz dobre praktyki organizacji posiedzeń spółki – elementy obowiązkowe i te ułatwiające funkcjonowanie organów.
 • Dowiesz się gdzie najczęściej popełniane są błędy w protokołach i uchwałach oraz jak się ich wystrzegać.
 • Poznasz kruczki prawne, których nieznajomość najczęściej powoduje uchybienia.
 • Poznasz kluczowe kwestie dotyczące zasad zwoływania posiedzeń

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Program – 22 marca 2017 r.

9.00- 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

OGÓLNE ZASADY POSIEDZEŃ ORGANÓW

 • Zapisy w statucie albo umowie a przepisy KSH
 • Regulamin a zwołanie posiedzeń organów
 • Jak liczymy głosy?
 • Kiedy niezbędne jest głosowanie tajne?
 • Jak zorganizować głosowanie tajne?
 • Czym jest uchwała?
 • Ogólne zasady prowadzenia protokołu
 • Logika prawnicza a zapisy w protokołach i uchwałach
 • Nagrywanie posiedzeń
 • Błędy w uchwałach i protokołach
 • Problem uchwały nieistniejącej
 • Warsztaty – praca na wybranych dokumentach

ORGANIZACJA POSIEDZEŃ SPÓŁKI

 • Kto jest uprawniony uczestniczyć w posiedzeniach zarządu?
 • Regulamin zarządu a posiedzenie zarządu
 • Zasady zwoływania posiedzeń zarządu
 • Kto ustala treść uchwał i porządek obrad?
 • Domniemanie kompetencji zarządu a treść uchwał
 • Uchwały zarządu a zgoda innych organów
 • Protokoły, uchwały, liczenie głosów, zaskarżanie uchwał

ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

 • Kto jest uprawniony uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej?
 • W jakich trybach rada nadzorcza może podejmować uchwały?
 • Regulamin rady nadzorczej a posiedzenie
 • Zasady zwoływania posiedzeń rady nadzorczej
 • Kompetencje rady nadzorczej a treść uchwał
 • Wyrażenie zgody albo opinii a skutek nieważności
 • Zaskarżanie uchwał

ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMAZENIA

 • Kogo uważamy za wspólnika a kogo za akcjonariusza?
 • Problematyka księgi udziałów / księgi akcyjnej a zwoływanie posiedzeń
 • Zwyczajne i nadzwyczajne ZW/WZ
 • Termin zwołania posiedzenia
 • Kto może zwołać posiedzenia i w jakiej formie?
 • Ustalenie porządku obrad
 • Forma pisemna a forma aktu notarialnego
 • Przebieg posiedzenia - głosowanie, liczenie głosów, forma, sprzeciwy
 • Wybór grupami
 • Pełnomocnictwa do głosowania – forma, treść
 • Prawo do informacji akcjonariusza
 • Przerwanie posiedzenie ZW/WZ
 • Zaskarżanie uchwał

16.30 Zakończenie szkolenia
 

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe elementy związane z organizacją posiedzeń organów spółki.  Ekspert poprzez wykłady, dyskusje, case studies oraz pracę na dokumentach będzie szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami kryteriów prawnych, regulaminów, protokołów i uchwał.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Pracowników biura zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • Specjalistów ds. organizacyjnych
 • Protokolantów
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie organizacji posiedzeń spółki

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH BIUROM ZARZĄDU:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które
w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.     
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" - Krystyna Felicka-Zych, PTC SA

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 08.03.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.03.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone