Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoZakupy

Umowy Zakupowe

Techniki kontraktowania - procedury - regulacje wewnętrzne - dokumentacja kontraktowa - warunki zakupowe - rozwiązywanie niekorzystnej umowy - klauzule zabezpieczające

15.01.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

„Co siódma umowa w zakresie zakupów dla firm nosi znamiona wysokiego ryzyka naruszenia praw i niebezpieczeństwa braku realizacji postanowień kontraktowych”

Szanowni Państwo
 
Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w  zakupach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy
 • Dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów
 • Poznasz krok po kroku metody tworzenia i zabezpieczania różnego rodzaju kontraktów zakupowych
 • Dowiesz się, jak minimalizować ryzyko umów zakupowych
 • Zwiększysz kontrolę nad realizowanymi umowami

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:

 • Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?
 • Jak przygotować zapytania ofertowe?
 • Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?
 • Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?
 • Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?
 • Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?
 • Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 • czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
 • okres obowiązywania oferty
 • przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
 • czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
 • milczenie - czy może być uznane za przyjęcie oferty?
 • przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących
 • przyjęcie oferty ze zmianami
 • domniemanie z art. 97 KC
 • negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia

NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH

 • uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania
 • specyficzne uregulowania w umowach
 • swoboda umów, a przepisy bezwzględnie obowiązujące
 • dokonywanie czynności prawnych
 • czy intencje stron mają znaczenie?
 • negocjacje z zastrzeżeniem poufności - ryzyko i odpowiedzialność
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • dokumentacja przedkontraktowa
 • negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

 • reprezentacja stron umowy zakupowej
 • sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG - pułapki i niebezpieczeństwa
 • uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
 • tworzenie treści pełnomocnictwa
 • nadawania uprawnień pełnomocnikom
 • odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
 • przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
 • organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów

ZAWIERANIUE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

 • określanie przedmiotu umowy
 • zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • określanie procedur i ich weryfikacja
 • wzory oświadczeń
 • formularze, zamówienia, czy umowy?
 • nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • jak liczyć terminy w umowach?
 • korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
 • formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • ogólne warunki umów
 • warsztaty - analiza wybranej umowy

REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE

 • wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych
 • określenie zastosowania regulaminu
 • co może zawierać zapis o wyłączeniu?
 • określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego
 • uregulowanie tworzenia planów zakupowych
 • wniosek zakupowy
 • określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego
 • określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WARSZTATY: RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH  ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

 • obligatoryjne elementy umów
 • praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów – podstawowe ryzyka i zagrożenia
 • umowy sprzedaży – zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy
 • umowy leasingu - warunki, zapisy, obowiązku stron.
 • umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać?  zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi
 • umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki – jak zabezpieczyć  jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność

ROZWIĄZANIE NIEKORZYSTNEJ UMOWY ZAKUPOWEJ

 • skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
 • wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze
 • wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze
 • korzystanie z podwykonawców, a dochodzenie roszczeń 

16.30 Zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie ma formę aktywnych warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w serii wykładów połączonych z dyskusjami. Liczne przykłady zapisów umownych, praktyk rynkowych, analizy przepisów prawnych służą pokazaniu najlepszych metod zabezpieczania wykonania umów zakupowych, które ochraniają interesy organizacji. Dużą zaletą zajęć jest forma przekazu, bardzo przejrzysta dla osób ściśle nie powiązanych z praktyką prawną.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Menedżerów i kierowników logistyki
 • Menedżerów i kierowników działów zakupów
 • Kierowników ds. dystrybucji logistyki
 • Specjalistów ds. transportu i spedycji
 • Prawników w firmach odpowiedzialnych za tworzenie umów zakupowych

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 03.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.01.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at the Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone