Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Produkcja/Logistyka

nowosć

Motywowanie pracowników i rozwiązywanie konfliktów przy wdrażaniu lean management

Jak skutecznie zarządzać motywacją w kulturze Lean i budować transparentny system motywacyjny?

19-20.02.2018
Wrocław, Novotel Wrocław Centrum****, ul. Powstańców Śląskich 7

Korzyści:

Cel / misja  warsztatów:

 • przekazanie najefektywniejszych praktyk zarządzania w zakresie technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą podczas wdrażania lean management
 • bezpośrednie wsparcie w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na przejrzystych i skutecznych systemach motywacyjnych
 • nabycie umiejętności dostrzegania konfliktu pomiędzy pracownikami w jego wczesnej fazie
 • kształcenie umiejętności związanych z docieraniem do rzeczywistych przyczyn konfliktu podczas wdrażania zmian związanych z implementacją lean management

Podczas szkolenia:

 • Nabędziesz umiejętność prowadzenia rozmowy motywującej
 • Dowiesz się jak komunikować zmiany organizacyjne podczas implementacji lean management w taki sposób, aby nie rodziły konfliktu w organizacji
 • Zdobędziesz wiedzę w obszarze motywowania indywidualnego i zespołowego
 • Dowiesz się jak wykorzystać narzędzia  skutecznej komunikacji w budowaniu efektywnego zespołu
 • Dowiesz się jakie aspekty psychologiczne zawierają różne systemy motywacyjne

Szkolenie poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami produkcyjnymi zarówno w kraju jak i za granicą. Szkolenie będzie prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.: prezentacji multimedialnych, materiałów pomocniczych oraz mini - wykładów. Przedstawionych będzie dużo przykładów i analiz przypadków z funkcjonowania firm produkcyjnych na gruncie polskim i zagranicznym.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Jan M. Janiszewski
Project Manager
tel.: 22 696 80 22
j.janiszewski@langas.pl


Program:

Dzień I - 19.03.2018

08.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia
17.00 Zakończenie szkolenia

I. Jak skutecznie zarządzać motywacją w kulturze lean?
Rola menadżera w skutecznym motywowaniu pracowników

 • Motywacja wbudowana w nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem - omówienie, case studies
 • Kij czy marchewka - jak skutecznie motywować pracowników?
 • Jak zidentyfikować potrzeby motywacyjne pracowników?
 • Jak funkcjonują tradycyjne sposoby motywowania pracowników?
 • Premia indywidualna, a premia zadaniowa - omówienie, case studies
 • Jakie są zalety systemu motywacyjnego opartego o premię indywidualną? - ćwiczenie

II. Zasady budowania transparentnego systemu motywacyjnego w kulturze lean
Skuteczne narzędzie wspierające efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

 • Jak motywować pracowników zgodnie z ich poziomem rozwoju? - model Blancharda
 • Jak motywować pracowników przez cele? - idea MBO
 • Skuteczne pytania w określaniu celu – ćwiczenia
 • Model SMART - wykorzystanie w pracy menadżera
 • Jakie są najważniejsze pułapki przy wytyczaniu celu
 • Jaką metodę kaskadowania celów najlepiej zastosować ?
 • Jak funkcjonują systemy kafeteryjne?

III. KAIZEN IT
System motywacyjny jako element programu ciągłego doskonalenia

 • Jak funkcjonuje Kaizen w organizacji?
 • Jakie korzyści osiągniemy wdrażając program sugestii pracowniczych
 • Ciągłe doskonalenie tkwi w pomysłach - cele i zadania premiowania

Dzień II - 20.03.2018

08.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
08.30 Rozpoczęcie szkolenia
15.00 Zakończenie szkolenia

IV. Dialog w zespole nastawionym na ciągłe doskonalenie i rozwiązywanie problemów
Dialog – mówisz i słuchasz

 • ABC skutecznego dialogu
 • Halo? Chcę usłyszeć dialog!
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej – dobry feedback na wagę złota
 • Aktywne słuchanie, usłyszeć by zrozumieć
 • Jak przezwyciężyć kluczowe błędy i bariery komunikacyjne

V. Zapobieganie konfliktom poprzez skuteczną komunikację
Jak skutecznie komunikować się w sytuacji konfliktowej

 • Dlaczego skuteczna komunikacja zapobiega konfliktom? – czyli nie ważne, co powie A, ważne co zrozumie B
 • Płaszczyzna rzeczowa i emocjonalna
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Ćwiczenie – Gra Link
 • Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)

VI. Efektywne rozwiązywanie konfliktów w zespole
Konflikt jako szansa w organizacji

 • Jak skutecznie podejść do konfliktu "podczas wdrażania lean"?
 • Jakie są najskuteczniejsze metody rozwiązywania konfliktów i jak je zastosować?
 • Jaka rolę odgrywają emocje w konflikcie?
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów – ćwiczenie w oparciu o Metodę 6 Kroków
 • Style rozwiązywania konfliktów – ćwiczenie

Metody:

Szkolenie adresowane jest dla osób:

 • Liderzy zespołów produkcyjnych
 • Szefowie zmiany
 • Mistrzowie/brygadziści
 • Team liderzy
 • Pracownicy działów HR w firmach produkcyjnych
 • Wszyscy zainteresowanie tematem zarządzania pracownikami podczas wdrażania Lean management

OPINIE UCZESTNIKÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT

"Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku" Grzegorz Stojanowski, Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
"Intensywne" Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska SA.
„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań” Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp. z o. o.
„Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING” Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny, APERAM (Arcelor Mittal).

Eksperci:

Małgorzata Głębocka - Szurko


  • Przedsiębiorca, Ekspert w zakresie transferu filozofii LEAN i KAIZEN i zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zarządzała międzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, Dani, Holandii, Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, połączenia). Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu.
  • Wdrażała systemy motywacyjne Kaizen dla pracowników produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu “Green-field”. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Management, projektów międzykulturowych.
  • Podczas jej pracy w Sonion Polska, firma była wielokrotnie wyróżniana, m.in. godłem „Inwestor w kapitał ludzki" (2002), dwukrotnie bursztynową statuetką „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi": za partnerstwo w zarządzaniu (2004) i innowacyjność (2005) oraz złotą statuetką za całokształt osiągnięć w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006).
  • Międzynarodowy Trener NLP, coach, doradca HR. Zaraża pasją inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

 

Cena:

zgłoszenie do 05.03.2018 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.03.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone