Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów firmy?

29.01.2020
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Zapraszamy na szkolenie - Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji

Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji. W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana? Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna? Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji? Proponowane szkolenie 'Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów. Warto zdecydować się na tego typu kurs, a archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji już nigdy nie będą stanowiły trudności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW I BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTACJI:

 • Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?
 • W jaki sposób tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?
 • Znaczenie i funkcjonowanie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej?
 • Porządkowanie dokumentacji – jak oznaczać sprawy i konstruować rejestry?
 • Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Prowadzenie archiwum zakładowego – sposób tworzenia i funkcjonowania
 • Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania
 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych – kancelaria tajna
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz najczęściej spotykane naruszenia uprawnień
 • Niszczenie dokumentów – procedury postępowania
 • Udostępnianie dokumentów – kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji?
 • Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą, jaką obejmuje szkolenie ‘Archiwizacja Dokumentów i Bezpieczeństwo Dokumentacji’

Jeśli interesuje Państwa kurs ‘Archiwizacja dokumentów i Bezpieczeństwo Dokumentacji’, w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA -  POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG

 • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:
  • obiegu dokumentacji papierowej
  • obiegu dokumentacji elektronicznej
  • obieg dokumentów księgowych
 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie
 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych

USTAWA O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zgoda na niszczenie dokumentów
 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
 • Rola archiwisty

NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 • Czym są dane osobowe?
 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
 • Nowa rola i zadania ABI
 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ

 • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Udostępnianie informacji o dokumentów
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie 'Archiwizacja Dokumentów i Bezpieczeństwo Dokumentacji' prowadzone w formie wykładowej z elementami dyskusji oraz analizy przykładów, aktów prawnych. Jeśli interesuje Państwa archiwizacja dokumentów, szkolenie z Langas Group to najlepszy wybór.

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 08.01.2020 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.01.2020 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone