Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Leadership

Radny gminy, powiatu i województwa

Prawa, obowiązki, tworzenie zmian prawnych, uchwały i zabezpieczenia interesów mieszkańców

25.09.2016
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Wykonywanie funkcji radnego wiąże się zarówno z wieloma  przysługującymi mu prawami, jak również z ogromem obowiązków. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego będziecie mogli Państwo zdobyć  i usystematyzować wiedzę dotycząca statusu prawnego radnego.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in.:

 • jakie są praw i obowiązki radnych zarówno o charakterze ustrojowym jak i materialno finansowym
 • jakie przepisy chronią radnego
 • jak rozliczać diety i zwracać koszty podróży
 • na czym polega zasada jawności w jednostkach samorządu terytorialnego
 • jakie są mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej
 • jak prawidłowo i efektywnie wykonywań mandat

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

PROGRAM – 25 października 2016

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

W kręgu podstawowych pojęć i zasad – jednostki samorządu terytorialnego

 • Podstawy prawne działania j.s.t.
 • Zasada jawności w j.s.t.
 • Organy j.s.t. – zagadnienia ustrojowe
 • Kolegialny organ stanowiący i kontrolny

Mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej

 • Młodzieżowa rada gminy
 • Gminna rada seniorów i rada seniorów jednostki pomocniczej
 • Konsultacje społeczne
 • Budżet partycypacyjny
 • Inicjatywa lokalna i uchwałodawcza
 • Referendum lokalne – ogólne założenia

Prawa i obowiązki radnego o charakterze ustrojowym

 • Mandat radnego
 • Wybór radnego
 • Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
 • Wybory uzupełniające
 • Wybory przedterminowe
 • Dyżury radnych
 • Działania organizacyjno prawne
 • Złożenie skargi przez radnego w imieniu mieszkańca
 • Udział w pracach rady/sejmiku
 • Udział radnego w pracach komisji organów stanowiących

Prawa i obowiązki radnego o charakterze materialno-finansowym

 • Diety oraz zwrot kosztów podróży
 • Ochrona stosunku pracy radnego jednostki samorządu terytorialnego
 • Status funkcjonariusza publicznego
 • Oświadczenia majątkowe i lustracyjne radnych
 • Zakaz zatrudniania radnego i wykonywania określonych funkcji przez radnego
 • Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, otrzymywania darowizn oraz powoływania się na swój mandat
 • Zakaz głosowania - interes prawny radnego
 • Zasada incompatibilitas
 • Zakazy dotyczące działalności gospodarczej

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe elementy związane z prawami i obowiązkami radnego. Ekspert poprzez wykłady, dyskusje oraz case studies będzie szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami statusu prawnego radnego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Przewodniczących Rad
 • Radnych
 • Pracowników Biura Rady
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków radnego

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Cena:

zgłoszenie do 10.09.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.09.2016 - 1270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone