Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

CZYTANIE BILANSU, WSKAŹNIKÓW, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CASH FLOW, OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW

Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji i wskazywania obszarów rozwojowych?

26-27.02.2015
Kraków, Hotel Kossak****

Korzyści:

Szanowni Państwo!

"...Badania mówią, że 70% decyzji mających ogromny wpływ na finanse firmy, zostaje podjęta przez menedżerów, nie posiadających umiejętności interpretacji ważnych dokumentów finansowych..." Czytanie i interpretacja pozycji bilansu, rachunku kosztów, przepływów pieniężnych, wskaźników finansowych, to niezbędna umiejętność każdego menedżera. Pozwalają na swobodne i świadome podejmowanie decyzji i działań wpływających korzystnie na kondycję organizacji.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które w przystępny sposób przedstawi interpretację i sposób wiązania wyników finansowych, podczas którego dowiesz się:

 • Jak interpretować pozycje bilansu i jak wykorzystać tą wiedzę
 • do optymalizowania działań w firmie?
 • Jak analizować poszczególne pozycje kosztowe, gdzie firma ma potencjał rozwojowy wg liczb, a gdzie powinna uważniej zarządzać ryzykiem?
 • W jaki sposób ocenić płynność finansową i jakie działania wspierają lepszy przepływ gotówki?
 • Jak ocenić kondycję spółki na bazie kluczowych pozycji sprawozdań finansowych?
 • Jak zarządzanie z wykorzystaniem wiedzy o finansach może korzystnie wpłynąć na wynik końcowy?

Program:

KLUCZOWE POZYCJE I INTERPRETACJA BILANSU
Jak czytać i interpretować pozycje bilansowe pod kontem bieżącego zarządzania operacyjnego?

 • Kluczowe pozycie w bilansie i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich
 • Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
 • Kluczowe i nieoczywiste informacje menedżerskie płynące z pozycji bilansowych
 • Ocena płynności na podstawie bilansu

ANALIZA I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Jak ocenić standing finansowy firmy poprzez menedżerską analizę rachunku

 • Które pozycje rachunku brać pod uwagę w zależności od celu analizy?
 • Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Analiza sprawności zarządzania - interpretacja wskaźników struktury przychodów

WYCIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH WNIOSKÓW I OCENA PŁYNNOŚCI FINANASOWEJ – CASH FLOW
Rachunek przepływów pieniężnych a oceny standingu finansowego i kluczowych decyzji menedżerskich

 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
 • Ćwiczenie: Jak ocenić działalność firmy na bazie autentycznych sprawozdań finansowych
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Płynność finansowa w ujęciu dynamicznym – ocena i analiza

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ -
Jak skutecznie dokonać interpretacji wskaźników finansowych i właściwie wyciągać wnioski

 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki i jakie wskaźniki wziąć pod uwagę?
 • Jak porównać różne sposoby oceny płynności i różne wyniki? (bilans, cash-flow)
 • Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
 • Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami

OCENA I INTERPRETACJA POZYCJI ZWIĄZANYCH Z RENTOWNOŚCIĄ I ZYSKIEM
Analiza opłacalności podejmowanych decyzji menedżerskich

 • Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
 • Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
 • Osiąganie progu rentowności
 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

WPROWADZENIE DO OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Planowanie finansowe poprzez decyzje inwestycyjne

PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH
Interpretacja zbioru wskaźników i ich dobór w zależności od celu analizy

 • ustalenie celu analizy
 • dobór grupy wskaźników
 • różne metody i różne wyniki - dobór i interpretacja

Metody:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Adresaci szkolenia: 

Prezesi zarządu, członkowie zarządu, członkowie organów nadzorczych, właściciele i udziałowcy, analitycy kredytowi, inwestorzy, menedżerowie oraz te osoby, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm.

Opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Aleksandrę Tarasek : 

„Szkolenie w pełni odpowiada moim potrzebom. Jestem w pełni zadowolona z jego przebiegu oraz zakresu merytorycznego. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, szkolenie przebiega w przyjemnej atmosferze” - Martyna Kieliszek,
Grupa Lotos S.A.

„Profesjonalnie przygotowane szkolenie z bardzo ciekawymi materiałami” Agnieszka Milke, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA„Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w profesjonalny sposób, prowadząca umie przekazać wiedzę w ciekawy sposób” – Aleksandra Wysocka
„Ocena bardzo dobra. Duży plus za bogate słownictwo oraz wiele wzorów umów. Brawo za wybór prowadzącego szkolenie: kompetentny, profesjonalny, rzeczowy. Wiele zajęć praktycznych - super” Osoba anonimowa

Eksperci:

Aleksandra Tarasek

 • Trener i doradca w dziedzinie finansów. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.
 • Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A.,
 • Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.
 • Specjalizuje się w tematyce budowania grup kapitałowych i kształtowania relacji między instytucjami sektora finansowego na przykładzie bancassurance, zajmuje się kompleksową analizą kondycji finansowej pożyczkobiorców

Cena:

zgłoszenie do 17.02.2015 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 18.02.2015 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone