Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja VIII

Rynki kapitałowe i inwestycyjne

24-25.03.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Compliance - szkolenie otwarte

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu compliance - Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer – CCO lvl2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie, zdobyte na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ten unikatowy program szkolenia dla firm, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl2  dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową, dlatego warto wziąć udział w tym szkoleniu dla firm. Compliance szkolenie i ten specjalistyczny certyfikat obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS

Korzyści z udziału w szkoleniu compliance:

 • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe
 • Program jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk
 • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych
 • O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci Compliance
 • Podczas szkolenia compliance spotkasz wiele osób z Działów Compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń

O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci Compliance.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska


Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22

Program:

DZIEN I

COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNCYH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) KRYZYSY I SKANDALE W INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE

 • ESMA – Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem
 • Regulacje krajowe
 • Subprime, Enron, LIBOR, FX, „kryzysopcyjny”

STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS I TZW. GUIDELINES

 • Rys historyczny,
 • Poziom 1,
 • Poziom 2,
 • Różnice pomiędzy RTS a ITS,
 • Poziom 3.

AKTY PRAWNE Z ZAKRESU I&MC
KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru
 • Regulatorzy europejscy
 • Regulatorzy amerykańscy

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
FIRMA INWESTYCYJNA A BANK Z ART. 70 UST. 2 USTAWY O OBROCIE
BANK POWIERNICZY
RODZAJE USŁUG MAKLERSKICH

 • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń,
 • Wykonywanie zleceń
 • Oferowanie
 • Zarządzanie portfelem
 • Doradztwo inwestycyjne

RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
BENCHMARKI

 • NWIBOR/WIBID
 • POLONIA
 • FX NBP

TESTY ZGODNOŚCI I KONTROLE
PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI  W MIFID

DZIEN II

SYSTEM NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
SYSTEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (POLSKA)

 • Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)
 • Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego oraz uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex
 • Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

WYTYCZNE I STANOWISKA REGULATORÓW (EUROPA)

 • ESMA-  Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements
 • ESMA Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID)

MIFID II / MADII/MAR/PRIIPS

 • Założenia
 • Status i stan implementacji
 • Główne zasady i definicje
 • Praktyczne aspekty wdrożenia
 • Zakres obowiązkowego raportowania spółek
 • Manipulacja w świetle dyrektyw
 • Trade surveillance dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń
 • Kary za naruszenia
 • Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)
 • Zachęty w MiFID II
 • Konflikt interesów w MiFID II
 • Rejestrowanie rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej
 • Funkcja compliance w MiFID II

Metody:

,,Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl2 Rynki kapitałowe i inwestycyjne” to kolejny krok w serii działań Stowarzyszenia Compliance Polska, w ramach cyklu szkoleń certyfikujących, które pozwolą na zapewnienie najwyższych standardów w środowisku Compliance. Jednym z naszych celów jest dostarczanie wiedzy i najwyższej jakości szkoleń dla członków Stowarzyszenia Compliance oraz osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl 2  dzieli się na dwa etapy: I etap szkolenie, II etap: egzamin. Aby wziąć udziału w tym szkoleniu nie jest wymagane ukończenie Certyfikowanego Compliance Oficera CCO lvl 1.

SZKOLENIE OTWARTE SKIEROWANE DO:

 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
 • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • Szefów działów ryzyka, prawników, doradców
 • Członków Zarządu
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Opinie uczestników poprzednich edycji  kursu Certyfikowany Compliance Oficer CCO lvl1:

„Bardzo miła atmosfera. Bardzo konkretne szkolenie z przyjaznym i czytelnym przesłaniem.” – Szymon Śmietana, Junior Relationship Manager, OpusTrust Sp. z o.o.
„ Interesujące, przeprowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione klarownie.” – Małgorzata Gołuzd, Kontroler Wewnętrzny, Trzuskawica S.A.
 „Zgodnie z oczekiwaniami. Wszystkie najważniejsze kwestie zostały poruszone, ciekawe casestudies” – Maciej Wlazło, Specjalista ds. Compliance,
GETBACK S.A.

„Informacyjnie bardzo dobrze, merytorycznie celująco” -ankieta anonimowa
"Merytorycznie na wysokim poziomie, dużo casów,  wyczerpujący zakres praktycznych informacji” -ankieta anonimowa

Eksperci:

Grzegorz Włodarczyk

 • Praktycznie,  jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).
 • Ukończył  studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  oraz  studia  podyplomowe  z  zakresu  audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 
 • Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II i UCITS V/ZAFI przy SCP. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch i innych. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój Compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

Cena:

zgłoszenie do 10.04.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.04.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 10.04.2018 r.        1 970 PLN netto
zgłoszenie od
11.04.2018 r.        2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

zgłoszenie do 
10.04.2018 r.      1 670  PLN netto
zgłoszenie od 
11.04.2018 r.      1 970  PLN netto

 

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

 


Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone