Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Leadership

nowosć

Prawne aspekty projektów racjonalizatorskich i wynalazczości

Uregulowania prawne - narzędzia zabezpieczające interesy firmy - dobre praktyki

19-20.05.2016
Kraków, Hotel Holiday Inn Kraków*****, ul. Wielopole 4

Korzyści:

Szanowni Państwo,

Efektywne wdrażanie innowacji oraz usprawnień jest kluczową wartością każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe uregulowanie wytworów intelektualnej działalności pracowników w znacznym stopniu przyczynia się do przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcia oszczędności w procesie wytwarzania bądź podwyższenia jakości oferowanych usług. Zapraszamy do udziału w zajęciach wielostronnie i praktycznie ujmujących najbardziej drażliwe elementy związane z racjonalizacją i wynalazczością w praktyce przedsiębiorstw.

Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:

 • kompleksową wiedzę w zakresie uregulowań prawnych obejmujących problematykę wytworów intelektualnej działalności pracowników,
 • praktyczne umiejętności z zakresu stosowania narzędzi prawnych zabezpieczających własność interesów Twojej firmy,
 • instrukcje jak zgodnie z prawem wdrożyć ulepszenia w przedsiębiorstwie,
 • wskazówki jak ustrzec się przed ponoszeniem odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przepisów,
 • komplet dobrych praktyk w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • instrukcje jak krok po kroku zarejestrować wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy oraz  wskazania jak uzyskać patent,
 • praktyczne umiejętności konstruowania umów w zakresie własności intelektualnej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

09.00 - 09.30 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl


OCHRONA INNOWACJI – PRAWO PATENTOWE I OCHRONA MARKI

Prawo własności przemysłowej – podział i wprowadzenie

 • Przedmioty prawa własności przemysłowej
 • Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie:  kilka słów o ochronie kumulatywnej

Prawo patentowe

 • Co to jest patent? Co może być chronione patentem?
 • Jakie warunki musi spełniać wynalazek, aby mógł zostać opatentowany?
 • Dlaczego metoda biznesowa nie może zostać opatentowana?
 • Patent – czy to się opłaca? Ile kosztuje patent? I  jak zarabiać na patencie?
 • Patent krok po kroku, czyli jak wygląda procedura uzyskania patentu w Polsce i na świecie?

Wzór użytkowy - młodszy brat patentu?

 • Wzór użytkowy - co powinien wiedzieć o nim każdy przedsiębiorca??
 • Jakie warunki musi spełniać rozwiązanie, aby mogło być zarejestrowane jako wzór użytkowy??
 • Dlaczego wzór użytkowy nazywany jest „młodszym bratem patentu”?
 • Kiedy wybrać patent, a kiedy wzór użytkowy?
 • Wzór użytkowy krok po kroku, czyli jak wygląda procedura rejestracji wzoru użytkowego?
 • Ile kosztuje wzór użytkowy?
 • Case study: Przykłady wzorów użytkowych, które odniosły sukces rynkowy?

Prawo znaków towarowych

 • Znak towarowy – co powinien wiedzieć o nim każdy przedsiębiorca?
 • Kiedy przychodzi dobry moment na rejestrację znaku towarowego?
 • Systemy rejestracji znaku towarowego – który wybrać?
 • Znak towarowy – jakie są zalety rejestracji?
 • Niestandardowe znaki towarowe – wystrój sklepu czy zapach skoszonej trawy
 • Rejestracja znaku towarowego krok po kroku, czyli jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?
 • Informacyjne użycie znaku towarowego – co warto o nim wiedzieć? Kiedy można używać cudzego znaku towarowego????
 • Case study: Dlaczego warto zainwestować w znak towarowy? Przykłady znaków towarowych, które odniosły sukces rynkowy   

OCHRONA INNOWACJI – JAK CHRONIĆ KNOW-HOW FIRMY? DLACZEGO WARTO ŚWIADOMIE ZARZĄDZAĆ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 • Prawo wzorów przemysłowych
 • Wzór przemysłowy – co powinien wiedzieć o nim każdy przedsiębiorca?
 • Co może być chronione jako wzór przemysłowy?
 • Rejestracja wzoru przemysłowego krok po kroku
 • Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o wzorze wspólnotowym? ?
 • Case study: Przykłady wzorów przemysłowych, które odniosły sukces rynkowy

Pozostałe sposoby ochrony własności intelektualnej

 • Domena internetowa – jak ją chronić?
 • Know-how w firmie – czym jest i jak je chronić?
 • Case study: Przykłady firm, które umiejętnie korzystają ze swojego know-how

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co powinien wiedzieć o niej każdy przedsiębiorca?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa– czym jest i jak z niej prawidłowo korzystać?
 • Nieuczciwa konkurencja w działalności gospodarczej on-line
 • Nieuczciwe naśladownictwo – jak się przed nim bronić?
 • Firma na rynku – jak daleko można się inspirować działaniami konkurencji?

Ochrona własności intelektualnej a wartość rynkowa marki

 • Najcenniejsze firmy na świecie, czyli jak dużą rolę w wycenie marki odgrywa własność intelektualna?
 • Metody wyceny własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
 • Które firmy najskuteczniej zarządzają swoją własnością intelektualną? Ranking najsilniejszych marek na świecie
 • Popularne strategie zarządzania własnością intelektualną w firmie – którą wybrać dla siebie?
 • Dlaczego warto świadomie zarządzać własnością intelektualną?

SESJA PYTAŃ I DYSKUSJA

16.00- zakończenie I dnia szkolenia 


DZIEŃ II

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: adw. Piotr Fojtik

Wprowadzenie do zagadnienia związanego z problematyką związana z ochroną praw na dobrach niematerialnych

 • Źródła prawa – krajowe oraz wspólnotowe regulacje prawne
 • Zagadnienie związane z jednolitą ochroną patentową UE
 • Rola orzecznictwa sądów polskich oraz ETS w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych
 • Wstęp do zagadnienia – zakres ochrony

Rodzaje dóbr objętych ochroną prawną na gruncie majątkowych praw na dobrach niematerialnych

 • Utwór jako przedmiot podlegający ochronie prawnej
 • Co to jest wynalazek? Od kiedy  można uznać dany utwór za wynalazek? Od kiedy przysługuje ochrona prawna?
 • Inne utwory mogące być przedmiotem ochrony: topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.
 • Kiedy można mówić o projekcie racjonalizatorskim? Czy każdy „dobry pomysł” podlega ochronie prawnej?

Kto i kiedy może być uznany za twórcę?

 • Status prawny twórcy
 • Twórczość w przedsiębiorstwie – kiedy pracownikowi przysługują prawa do utworu wykonanego w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych?
 • Wzajemne roszczenia przedsiębiorstwa i pracownika

Rodzaje praw na dobrach niematerialnych –

 • kiedy i w jakim zakresie przysługuje ochrona prawna?
 • Rodzaje i zakres praw osobistych
 • Prawa majątkowe i zakres roszczeń z nimi związanych
 • Zakres czasowy wykonywania praw wynikających z ochrony na prawach niematerialnych

Obrót prawami na dobrach niematerialnych

 • Przejście praw na dobrach niematerialnych
 • Zasady bezpiecznego obrotu prawami na dobrach niematerialnych
 • Systemowe zagadnienie dotyczące przejścia praw
 • Jak korzystać z dóbr niematerialnych prawnie chronionych?
 • Umowy licencyjne

Zasoby informacyjne dotyczące dóbr niematerialnych podlegających ochronie prawnej

 • Znaki towarowe: eSearch plus, TMclass. ROMARIN, Madrid System Goods & services Manager Global Brand Database
 • Wzory przemysłowe: RCD – ONLINE, Hague-Express.
 • Wynalazki (i wzory użytkowe): European Patent Register, European Publication Server, Espacenet, PATENTSCOPE (WIPO), DepatisNET (Niemcy), USPTO (USA).

16.00- zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z racjonalizacją i wynalazczością w przedsiębiorstwach. Eksperci poprzez wykłady, dyskusje oraz case studies będą szczegółowo pogłębiać  tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Członków zarządów
 • Menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami
 • Kierowników działów prawnych i organizacyjnych
 • Menedżerów działów umów i kontraktów
 • Dyrektorów handlowych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się komercjalizacją i wprowadzeniem nowych technologii na rynek
 • Wszystkich zainteresowanych problemami racjonalizacjii wynalazczości

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ EKSPERTA:

"Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku" Grzegorz Stojanowski, Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
"Intensywne" Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska SA.
„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań” Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp.      z o. o.
„Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING” Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny, APERAM (Arcelor Mittal).

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

Magdalena Miernik


  IP Lawyer - Prawnik zajmujący się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradza wielu firmom z branży kreatywnej i technologicznej.
  Jej klientami są agencje kreatywne, studia graficzne oraz firmy z branży technologicznej chcące chronić i komercjalizować swoją własność intelektualną.
  Założycielka firmy prawniczej Lookreatywni.pl świadczącej wsparcie prawno-biznesowe dla branży kreatywnej. Członkini YPIN – Young Polish International Network. Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.
  Od 2013 r. czynnie wspiera szkoleniowo i doradczo środowisko startupowe i MŚP. Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

 

Cena:

zgłoszenie do 05.05.2016 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.05.2016 - 1 670 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu

 

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone