Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieCompliance/FinanseLeadershipSzkolenia w fabrykach

nowosć

Kontrola projektów UE

Przygotowanie do kontroli - ratowanie projektu - procedury

19-20.11.2015
Warszawa

Korzyści:

Każdy rok w Unii Europejskiej, to wydatkowanie dziesiątków miliardów euro, które muszą być wydawane i księgowane zgodnie z prawem.

Szanowni Państwo

Ostateczni odbiorcy finansowania unijnego muszą trzymać się ściśle ustalonych reguł. Temu właśnie służą drobiazgowe kontrole projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Stając się beneficjentem takiej pomocy, musimy liczyć się, że nasze projekty wezmą pod wielką lupę liczne instytucje. Ich głównym zadaniem będzie wykluczenie, pojawiających się nieprawidłowości i uchybień. Przedstawiciele jednostek kontrolujących będą starali się ustalić prawidłowy przebieg realizacji projektu unijnego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy beneficjent był dobrze przygotowany
do czekających go kontroli. Chcemy zapewnić Państwu parasol bezpieczeństwa kontrolnego i zaprosić do udziału w szkoleniu. Zajęcia ułatwią Państwu zrozumienie skuteczności systemu kontrolnego, ale również pomogą we właściwym przygotowaniu się do czynności kontrolnych.

Podczas szkoleń odpowiemy na nurtujące firmy pytania, m.in.:

 • Jaki jest podział kompetencji w systemie wdrażania funduszy unijnych?
 • Jakie zadania kontrolne podejmują poszczególne instytucje?
 • Jakie ryzyko niesie ze sobą kontrola projektu unijnego?
 • Jakie rodzaje kontroli mogą czekać beneficjenta funduszy unijnych?
 • Jak skutecznie przygotować się do kontroli?
 • Jakie czynności pokontrolne stosowane są w ramach istniejących procedur?
 • Jakie nieprawidłowości i uchybienia są identyfikowane w czasie trwania kontroli?

Kluczowe zagadnienia w szkoleniu:

 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
 • Kontrola dokumentów księgowych
 • Kontrola prawa zamówień publicznych
 • Rodzaje kontroli projektów unijnych
 • Przygotowanie do kontroli
 • Czynności pokontrolne
 • Standardy kontroli

Program:

Dzień I - 19 listopada 2015 r.

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.00 – Rozpoczęcie zajęć

Podmioty uprawnione do kontroli projektów unijnych i ich zadania
Stając się beneficjentem funduszy UE może kontrolować nas wiele upoważnionych do tych czynności jednostek. Wiedza kto, kiedy i w jakim zakresie może kontrolować podmiot realizujący projekt unijny, pozwoli na szybką reakcję jednostki kontrolowanej.

 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej oraz instytucji pośredniczących
 • Zadania instytucji certyfikującej
 • Zadania instytucji audytowej oraz innych uprawnionych podmiotów

Rodzaje i charakterystyka ryzyka związanego z projektem unijnym
Każdy projekt obarczony jest ciężarem ryzyka błędu i nieprawidłowości, a wysoki poziom świadomości takiego stanu rzeczy, może skutkować prawidłowymi zachowaniami i odpowiednią interwencją przed procesem kontrolnym.

 • Ryzyka w projekcie unijnym
 • Ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników (kontrola osiągniętych wskaźników)
 • Mechanizmy kontrolne

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
Tak ważne jest aby każdy projekt został dobrze skontrolowany wewnętrznie aby podczas kontroli zewnętrznej nie znaleziono nieprawidłowości. Każdy podmiot realizujący projekt unijny powinien wiedzieć jakie etapy, dokumenty i obszary realizacji projektu będą narażone przede wszystkim na szczegółową weryfikację kontrolną.

 • Kontrola wykonania rzeczowego, kontrola realizacji merytorycznej projektu
 • Wskaźniki realizacji projektu
 • Ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników
 • Informacja na temat trudności i problemów
 • Kontrola wykonania finansowego projektu
 • Kontrola kwalifikowalności wydatków
 • Utrata kwalifikowalności wydatku w trakcie realizacji projektu
 • Kontrola wydatków na wytworzenie przez beneficjenta środków trwałych we własnym zakresie
 • Kwalifikowalność podatku VAT
 • Kwalifikowalność wydatków na miejsca pracy
 • Obszary problemowe i najczęściej popełniane błędy

16.30 Zakończenie pierwszego dnia zajęć

Dzień II - 20 listopada 2015 r.

8.30 - 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.00 – Rozpoczęcie zajęć

Zasady kontroli w siedzibie projektodawcy i na miejscu realizacji projektu
Najważniejsze to wiedzieć jak prawidłowo przygotować się do kontroli aby przebiegła szybko i w spokojnych warunkach.

 • Jak przygotować się do kontroli ?
 • Prawa i obowiązki beneficjenta w związku z kontrolą
 • Tryb przeprowadzania kontroli
 • Uprawnienia zespołu kontrolującego
 • Zakres kontroli i dokumenty podlegające kontroli
 • Jak często i jak długo powinno się kontrolować projekt aby zminimalizować możliwość
 • Przeoczenia nieprawidłowości, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu

Kontrola realizacji zamówień publicznych
Prawa Zamówień Publicznych to najbardziej newralgiczny punkt.

 • Dokumenty wymagane przez kontrolerów
 • Najczęściej diagnozowane nieprawidłowości i uchybienia
 • Omówienie przykładów

Czynności pokontrolne
Po kontroli czeka nas wiele pracy.

 • Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
 • Dokumentowanie nieprawidłowości, gromadzenie dowodów
 • Sformułowanie ustaleń, zaleceń oraz rekomendacji
 • Przygotowanie informacji pokontrolnej
 • Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej
 • Czynności sprawdzające
 • Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków
 • Raportowanie nieprawidłowości
 • Wykrywanie nieprawidłowości a procedura odzyskiwania środków
 • Nieprawidłowości i odzyskiwanie korekt finansowych w przypadku kontroli projektów przez UKS, UZP i inne organy kontrolne

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych
Uczmy się na cudzych błędach.

 • Nieprawidłowości, najczęstsze błędy i problemy identyfikowane
 • Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
 • Nieprawidłowości związane z nie zachowaniem trwałości projektu: oszukańcze bankructwo, nieuzasadniona korzyść , zaprzestanie działalności
 • Nieprawidłowości związane z nie zachowaniem trwałości projektu B+R
 • Obciążenia na projekcie
 • Nakładanie korekt na Państwowe Jednostki Budżetowe i procedury z tym związane

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zasady i komplikacje ciążące na jednostką realizującej projekt unijny.

 • Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Identyfikacja obszarów zagrożonych stwierdzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych16.30 Zakończenie pierwszednia zajęć

16.30 Zakończenie drugiego dnia zajęć

Metody:

Każdy blok tematyczny za sprawą praktycznych informacji, zbliżać będzie odbiorców szkolenia do prawidłowego realizowania projektów oraz unikania nieprawidłowości w czasie realizacji i po zakończeniu wszystkich rzeczowych czynności, ujętych w umowie o dofinansowanie. Materiały szkoleniowe, zostały przygotowane w taki sposób, aby stanowiły kompleksowy pakiet informacji dla uczestników szkolenia. Dodatkowym i bardzo wartościowym elementem szkolenia będzie warsztatowa praca uczestników, ułatwiająca analizę problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć kontrolowanemu beneficjentowi.

Szkolenie skierowane do: Kierowników i Specjalistów ds. audytów i kontroli, Kierowników i Specjalistów ds. funduszy UE, Kierowników i Specjalistów ds. rozwoju, Kierowników i Specjalistów ds. zarządzania, Kierowników i Specjalistów ds. rozliczeń finansowych, Kierowników i Specjalistów ds. księgowych, Kierowników i specjalistów ds. realizacji projektów strategicznych firm, Kierowników i Specjalistów ds. prawnych, Kierowników i Specjalistów ds. PZP, tych wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania dofinansowania UE i realizacji projektów ze wsparciem unijnym.

Cena:

zgłoszenie do 26.10.2015 - 1 270 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 27.10.2015 - 1 470 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone