Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

PROWADZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO organizacja - funkcjonowanie - regulacje i zmiany w prawie - umowy z NFZ - kontrole

Jak sprawnie organizować, nadzorować i zarządzać podmiotem leczniczym?

03-04.06.2013
Warszawa

Korzyści:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • Jakie przepisy prawne obowiązują i regulują funkcjonowanie placówek leczniczych działających jako spółki kapitałowe?
 • Jakie są możliwe formy organizacyjno-prawne placówek?
 • W jaki sposób unormowane są obowiązki i uprawnienia kluczowych organów i władz podmiotu leczniczego?
 • Jak tworzyć regulaminy wewnętrzne dla placówki leczniczej?
 • Jaka jest odpowiedzialność kluczowej kadry zarządzającej placówką w świetle przepisów prawa?
 • Jakie kompetencje posiada właściciel względem placówki?
 • Jakich formalności należy dokonywać względem Krajowego Rejestru Sądowego?
 • Jak prawidłowo prowadzić dokumentacje w podmiotach leczniczych?
 • W jaki sposób nowe regulacje prawne wpływają na funkcjonowanie placówek?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzać proces kontraktowania z NFZ?
 • Jak przygotować się do kontroli NFZ i jak ona przebiega?
 • W jaki sposób unormowane są zasady udzielania refundacji i jak

Program:

DZIEŃ I 

Prowadząca: Romana Pietruk

PRAWNE ASPEKTY FUKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI
Jakie przepisy prawne obowiązują i regulują funkcjonowanie placówek?

 • Kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych
 • Umowa i statut podmiotu leczniczego – jak prawidłowo powinna być sformułowana?
 • Kodeks cywilny a funkcjonowanie placówki leczniczej
 • Ustawa o działalności leczniczej – zasady funkcjonowania oraz wykonywania działalności, nadzór

FORMA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO A REGULACJE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
Jakie są możliwe formy organizacyjno-prawne placówek według KSH?

 • Rodzaje spółek
 • Procedury
 • Kwestie związane z odpowiedzialnością, a formą organizacyjno-prawną
 • Kapitał zakładowy

ORGANY I ICH ROLA W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI
W jaki sposób unormowane są obowiązki i uprawnienia kluczowych organów i władz podmiotu?

 • Jak prawidłowo powinien funkcjonować zarząd? Jakie posiada uprawnienia? W jaki sposób jest wyłaniany?
 • Rola rady nadzorczej jako organu sprawującego stały nadzór nad funkcjonowaniem spółki
 • Walne Zgromadzenie / Zgromadzenia Wspólników – co należy do ich uprawnień? Jakie decyzje podejmuje i w jaki sposób?

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
Jak regulować wewnętrzne funkcjonowanie placówki?

 • Wejście w życie regulaminów organizacyjnych
 • Fakultatywne zapisy w regulaminach
 • Najistotniejsze zapisy w regulaminach wpływające na funkcjonowanie
 • Wprowadzanie zmian w regulaminach – procedury

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI BĘDĄCEJ PODMIOTEM LECZNICZYM
Jaka jest odpowiedzialność kluczowej kadry menedżerskiej w świetle przepisów prawa?

 • Unormowanie odpowiedzialności w KSH
 • Przepisy Kodeksu Pracy wobec zarządu oraz wobec pracowników
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
 • Zobowiązania wobec ZUS
 • Zobowiązania wobec wierzycieli spółki
 • Odpowiedzialność wobec udziałowców lub akcjonariuszy

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI WZGLĘDEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH PODMIOTAMI LECZNICZYMI
Jakie kompetencje posiada właściciel względem placówki?

 • Na czym polega prawo do kontroli w placówce?
 • Prawo do informacji – co można przekazywać i komu?
 • Uprawnienia szczególne – na czym mogą polegać i jak z nimi postępować?
 • Obowiązki zarządu i skutki prawne naruszenia (odpowiedzialność) względem właścicieli

ZGŁOSZENIE DANYCH DO KRS SPÓŁKI BĘDĄCEJ PODMIOTEM LECZNICZYM
Jakich formalności należy dokonywać względem Krajowego Rejestru Sądowego?

 • Obowiązki ustawowe i znaczenie akt rejestrowych
 • Składanie dokumentów, forma elektroniczna
 • Sankcje w przypadku uchybień względem KRS

DOKUMENTACJA PODMIOTÓW LECZNICZYCH
Jakie regulacje obowiązują względem prowadzenia dokumentacji w spółkach będących podmiotami leczniczymi?

 • Archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania
 • Księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia
 • Udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Informacja publiczna
 • Ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA, A DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW LECZNICZYCH
W jaki sposób nowe regulacje wpływają na funkcjonowanie placówek?

 • Najistotniejsze aspekty nowelizacji kodeksu spółek halowych, kodeksu cywilnego i ustawy o KRS w latach 2011-2013
 • Planowane zmiany przepisów w latach 2013 i 2014
   

DZIEŃ II 

Prowadząca: dr Anna Jacek

UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
Jak bezpiecznie przeprowadzać proces kontraktowania?

 • Zasady i regulacje w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 • Ogólne warunki umowy oraz jej kluczowe elementy
 • Cywilno prawny charakter umowy
 • Wzory umów
 • Obowiązki stron umowy
 • Procedury związane z prawidłową realizacją umów
 • Podwykonawstwo w umowach z NFZ
 • Rozliczenia i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 • Jak przygotowywać oferty w ramach konkursów na świadczenia zdrowotne?
 • Renegocjacje umów

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLIE PRZEZ NFZ
Jak przygotować się do kontroli i jak ona przebiega?

 • Regulacje w zakresie przeprowadzania kontroli
 • Przebieg i procedury kontroli
 • Prawa i obowiązki podczas postępowania kontrolnego
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli NFZ
 • Uprawnienia i obowiązki kontrolerów NFZ
 • Ujawnianie danych i informacji w związku z procesem kontroli przez NFZ
 • Odpowiedzialność oraz sankcje z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia

WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWY REFUNDACYJNEJ
W jaki sposób unormowane są zasady udzielania refundacji i jak prawidłowo postępować?

 • Kluczowe regulacje i nowelizacje ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Zasady finansowania
 • Poziomy odpłatności i grupy limitowe
 • Wniosek o refundację
 • Obowiązki osób uprawnionych do wystawiania recept
 • Regulamin przyznawania refundacji poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji. Uczestnicy wezmą udział w analizie i interpretacji zapisów prawnych oraz dokumentów. Zapoznają się z aktualnymi zmianami w prawie i kazusami.

Adresaci szkolenia:

 • Zarządzający podmiotami leczniczymi oraz dyrektorzy,
 • członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych,
 • pracownicy biur zarządów i działów administracyjno – prawnych, pracownicy obsługi rad nadzorczych podmiotów leczniczych działających jako spółki kapitałowej lub planujące zmianę formy prawnej

Opinie uczestników naszych projektów szkoleniowych w zakresie prawa:

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Przekazane informacje bardzo przydatne w praktycznych aspektach działania spółki. Dobra atmosfera, przyjazne warunki do prowadzenia dyskusji" - Kinga Zegardło-Krasuska, Koleje Mazowieckie
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i konkretnie. Pani Prowadząca bardzo kompetentna i serdeczna. Szkolenie jak zwykle spełniło moje oczekiwania" - Marta Klimczak, Asekuracja Sp. z o.o.
"Szkolenie bardzo interesujące, informacje przedstawiane w sposób bardzo czytelny i jasny" - Wioletta Kosma, PROFI Sp. z o.o.
"Bardzo ciekawe i merytoryczne. Polecam!" - Monika Zygmunt-Jakuć, TEB Edukacja Sp. z o.o.
"Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie i na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadząca szkolenie świetnie przygotowana i profesjonalna" - Agnieszka Ludwiniak, Starszy Specjalista, PZU

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 28.05.2013 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.05.2013 - 2 070 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady
 • poczęstunek podczas przerw
 • *cena nie zawiera kosztów noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone