Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

Ochrona Danych Osobowych od A do Z - nowe przepisy

Praktyczne aspekty RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

28.02.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w zajęciach wielostronnie  ujmujących kluczowe elementy związane z nowym unijnym rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych, wchodzących w życie już 25 maja 2018 roku.
 
Jak należy dostosować firmę do nowych wymogów w zakresie danych osobowych? Jak efektywnie wykorzystać okres do 25 maja 2018 r.? Jakie są nowe sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Cel / misja  warsztatów:

 • bezpośrednie wsparcie w realizacji strategii zarządzania danymi w organizacji,
 • przekazanie  najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie budowy i prowadzenia efektywnego i bezpiecznego systemu ochrony baz i danych osobowych,
 • umożliwienie Administratorom Bezpieczeństwa Informacji tworzenia systemu dostosowanego do specyfiki firmy, zgodnego z najnowszymi przepisami, wspierającego organizację w realizacji jej celów.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

09.00 - 09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Obecny stan prawny, czyli dlaczego RODO musiało się pojawić?

 • Czym jest RODO?
 • Obecnie obowiązujące akty prawne mające znaczenie dla ochrony danych (Dyrektywa 95/46/WE, ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy)
 • Największe problemy, które pojawiły się przy okazji stosowania dotychczasowych przepisów
 • Działania podejmowane w celu uchwalenia RODO
 • Najważniejsze  zmian, które wprowadza Rozporządzenie

 RODO – jeden akt prawny, ale czy jedyny, który bierzemy pod uwagę

 • Motywy i wytyczne GR
 • Ustawy krajowe dostosowujące RODO
 • Wytyczne organów nadzorczych
 • Kodeksy branżowe
 • Międzynarodowe normy bezpieczeństwa
 • Orzecznictwo
 • Doktryna

Zakres stosowania RODO i jego znaczenie 

 • Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny
 • Dlaczego zakres stosowania jest jedną z kluczowych kwestii?

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Omówienie podstawowych zasad ochrony danych
 • Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i sensytywne, administrator, procesor (podmiot przetwarzający), Inspektor Ochrony Danych, organ nadzorczy, przetwarzanie danych, udostępnienie a powierzenie
 • Zasady przetwarzania w UODO i RODO

Kiedy możesz przetwarzać dane, czyli czy zawsze należy pytać o zgodę?

 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych
 • Nowe wymogi dotyczące zgody
 • Zgoda dziecka
 • Przykładowe klauzule zgody

Nowe prawa osób, których dane dotyczą, czyli z jakimi obowiązkami będzie musiał zmierzyć się administrator

 • Prawo do uzyskania kopii danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Nowe oblicze obowiązku informacyjnego

 • Jak było na gruncie UODO, jak jest ja gruncie RODO?
 • Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Ocena skutków dla ochrony danych – nowy obowiązek o wielkim znaczeniu

 • Co RODO i wytyczne GR mówią o ocenie skutków?
 • Na czym polega ocena skutków dla ochrony danych?
 • Podstawowe elementy oceny
 • Kiedy należy przeprowadzić konsultacje z organem nadzorczym
 • Dlaczego ten obowiązek jest taki ważny?

Dlaczego poziom ryzyka ma znaczenie?

 • Poziomy ryzyka w RODO
 • Problemy związane z oceną ryzyka
 • Znaczenie oceny ryzyka
 • Przykłady analizy ryzyka

Wpływ RODO na organizację

 • Jakie znaczenie ma RODO dla organizacji – marketing, HR, kadry, obsługa klienta, IT, dział prawny i inne
 • Jak należy przygotowywać projekty, które zakładają przetwarzanie danych?
 • O czym powinni wiedzieć pracownicy? - czyli upoważnienia, zasady i szkolenia

Zasady privacy by design i privacy by default

 • Co oznaczają te zasady?
 • Jak wygląda ich stosowanie w organizacji – przykłady

Powierzenie przetwarzania danych

 • Kiedy trzeba powierzyć dane?
 • Umowy powierzenia na gruncie RODO
 • Nowe prawa i obowiązki administratora i procesora
 • O czym należy pamiętać konstruując umowy? – audyty, naruszenia, odpowiedzialność podpowierzenie

Bezpieczeństwo przetwarzania wg RODO

 • Co RODO mówi o zabezpieczeniu przetwarzania danych?
 • Kiedy dane są bezpieczne?
 • Czy środki bezpieczeństwa wdrożone obecnie są wystarczające?

Zgłaszanie naruszeń

 • Koncepcja notyfikacji naruszeń w UE
 • Obowiązki wobec organu nadzorczego
 • Powiadamianie osoby, której dane dotyczą

Czy Inspektor Ochrony Danych to nowy ABI?

 • IOD i ABi – podobieństwa i różnice
 • Czy zawsze trzeba powołać inspektora ochrony danych

Transfer danych osobowych

 • Kiedy mówimy o przekazywaniu danych do państw trzecich?
 • Jakie są zasady transferowania?
 • O czym trzeba pamiętać transferując dane?

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

 • Prawo do odszkodowania
 • Administracyjne kary pieniężne – wysokość kar i warunki nakładania

Podsumowanie szkolenia i dyskusja

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

DOSTĘPNE TAKŻE JAKO SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Szkolenie adresowane jest dla osób:

 • pełniących nadzór nad systemem ochrony danych osobowych,
 • nowo mianowanych ABI  i osób zajmujących się na co dzień bazami danych,
 • sób zajmujących się wykorzystywaniem baz danych w celach komercyjnych.

Eksperci:

Marcin Serafin

 


   • Ekspert specjalizujący się w prawie kontraktów technologicznych oraz prawie telekomunikacyjnym. Partner w Kancelarii Maruta Wachta – zwycięzcy rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolita za rok 2016 w kategorii Technologie Media Telekomunikacja oraz  rekomendowanej kancelarii w kategorii Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie.
   • W ciągu ostatnich 10 lat zrealizował ponad 100 projektów technologicznych dla największych polskich i międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki. W latach 2013-2014 menedżer ds. strategicznych w Google, gdzie odpowiadał za działania regulacyjno-legislacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

 

Katarzyna Wieland

 


   • Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz kursu prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre of Cambridge University. W dotychczasowej praktyce zajmowała się realizacją projektów audytowych zarówno podmiotów publicznych jak również prywatnych, a także udzielaniem stałego lub doraźnego wsparcia prawnego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Natalia Kalinowska

 


   • Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Laureatka konkursu Diamentowy Grant za projekt "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". W dotychczasowej praktyce brała udział w projektach wdrażających RODO, opiniowała i przygotowywała dokumentację ochrony danych osobowych oraz zajmowała się doradztwem bieżącym. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Paulina Wirska


  • Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych prowadząc postępowania administracyjne o wysokim stopniu skomplikowania, a także w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Departamencie Prawnym Ministerstwa Cyfryzacji oraz w zespole expertów ds. ochrony danych osobowych (Omni Modo) obsługując podmioty z branży produkcyjnej, sprzedażowej, kosmetycznej oraz doradztwa personalnego. Autor artykułów branżowych.
  • Trener na szkoleniach z ochrony danych osobowych, również w zakresie reformy RODO/GDPR.
  • Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


    

Cena:

zgłoszenie do 12.02.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 13.02.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerwy
   *cena nie zawiera noclegu

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone