Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Menedżerskie

nowosć

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Wewnętrzna polityka antymobbingowa w firmie Warsztaty + procedura antymobbingowa dla Twojej firmy

19.09.2016
WARSZAWA, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Cele szkolenia :

 • Przekazanie  najefektywniejszych praktyk w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Opracowanie polityki antymobbingowej w zakładzie pracy. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi stał się dla pracodawcy obowiązkiem ustawowym na podstawie art. 943 § 1 k.p.
 • Przekazanie najefektywniejszych praktyk w zakresie, tworzenie przez pracodawcę przyjaznych relacji w miejscu pracy obejmujących nie tylko pracowników etatowych, ale także osoby uczestniczące w rekrutacji i szkoleniach oraz wykonujące dla pracodawcy zadania w ramach umów-zleceń i umów o dzieło

Rozwój wiedzy:

 • Wiedza o współczesnym modelu komunikacji.
 • Dostosowanie komunikacji do pokolenia X,Y,Z
 • Usystematyzowanie wiedzy o kluczowych obszarach działania i zadaniach Szefa –  Przywódcy.
 • Wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów
 • Efektywne przywództwo i budowanie zespołów poprzez właściwą komunikację
 • Wiedza z zakresu mobbingu, dyskyminacji, molestowania  - profilaktyka dotycząca tych zjawisk : Stworzenie „WPA” - wewnętrznej polityki antymobbingowej: procedura skargowa i działania prewencyjne
 • Rozwój świadomości i budowanie postaw:
 • Świadomość swojej roli wobec organizacji i wobec podwładnych.
 • Poznanie swojego stylu komunikacji z pracownikami
 • Określenie kluczowych obszarów do rozwoju osobistego.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Jan M. Janiszewski
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
j.janiszewski@langas.pl

Program:

Dzień I - 11.07.2016

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zasady skutecznej komunikacji na linii przełożony-pracownik

 • Role przełożonego i pracownika w procesie komunikacji.
 • Linc - ćwiczenie
 • Kluczowe zakresy odpowiedzialności i wyznaczanie celów.
 • Zasady skutecznej  komunikacji – nie ważne co powie A, ważne co zrozumie B.
 • Feedback – ,Eeksperyment’’ ,ćwiczenie oparte na badaniach instytutu Galupa
 • Aktywne słuchanie – ćwiczenia praktyczne.
 • Wiel(Błędy) w komunikowaniu się.

Style komunikacji a poziomy rozwoju pracownika.

 • Etapy rozwoju pracownika a style komunikacji.
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową – zastosowanie poszczególnych stylów kierowania i komunikacji do pokolenia X, Y, Z.

Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu

 • Plotka - ćwiczenie
 • Metody rozwiązania konfliktów w zespole
 • Style rozwiązywania konfliktów – test
 • Rola emocji w konflikcie
 • Ćwiczenie – Rozwiąż konflikt w oparciu o Metodę 6 krok
 • Czy to już mobbing czy jeszcze konflikt? – różnice między konfliktem a mobbingiem w kontekście prawa

Mobbing – czyli kto i po co?

 • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – różnice.
 • Przejawy mobbingu.
 • Cechy mobbingu.
 • Osoba mobbingowana i mobber.
 • Typy i taktyki mobbingu.
 • Skutki mobbingu.
 • Strategie radzenia sobie z mobbingiem.
 • Profilaktyka zjawiska – działania organizacji.

Stworzenie „WPA” - wewnętrznej polityki antymobbingowej: procedura skargowa i działania prewencyjne

 16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w kraju jak i za granicą. Szkolenie będzie prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.: prezentacji multimedialnych, materiałów pomocniczych oraz mini - wykładów. Przedstawionych będzie dużo przykładów i analiz przypadków

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LANGAS GROUP:

"Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku" Grzegorz Stojanowski, Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
"Intensywne" Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska SA.
„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań” Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT Sp.      z o. o.
„Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o sposobach, narzędziach i rozwiązaniach z zakresu LEAN MANUFACTURING” Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny, APERAM (Arcelor Mittal).

Eksperci:

Małgorzata Głębocka - Szurko


  • Przedsiębiorca, Ekspert w zakresie transferu filozofii LEAN i KAIZEN i zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Zarządzała międzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, Dani, Holandii, Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, połączenia). Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu.
  • Wdrażała systemy motywacyjne Kaizen dla pracowników produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu “Green-field”. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowego Prawa Pracy, filozofii Lean Management, projektów międzykulturowych.
  • Podczas jej pracy w Sonion Polska, firma była wielokrotnie wyróżniana, m.in. godłem „Inwestor w kapitał ludzki" (2002), dwukrotnie bursztynową statuetką „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi": za partnerstwo w zarządzaniu (2004) i innowacyjność (2005) oraz złotą statuetką za całokształt osiągnięć w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006).
  • Międzynarodowy Trener NLP, coach, doradca HR. Zaraża pasją inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

 

Cena:

zgłoszenie do 07.09.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.09.2016 - 1170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone