Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Związki Zawodowe

Zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi - nowelizacja 2019

20.05.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

,,Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi wymagają stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania. Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych, żonglowania nimi i umiejętności utrzymania  właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu spółek. Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziome wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach  wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych obowiązków oraz  przywilejów zgodnych z literą prawa, a także praktyk rynkowych. Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji”.

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający  zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii  firmy. Omówimy również:

 • Zakres rozszerzenia prawa koalicji na osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy i jakie wynikają stąd konsekwencje praktyczne.
 • Warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową.
 • Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej i jej wpływ na uprawnienia takiej organizacji.
 • Sądowa weryfikacja liczby zrzeszonych w związku osób wykonujących pracę zarobkową.
 • Zakres uprawnień informacyjnych zakładowej organizacji związkowej /w tym również w kontekście szczególnej ochrony niektórych kategorii informacji/.
 • Prawne i praktyczne aspekty negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, uzgadniania regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itd.  w przypadku pracodawcy u którego działa kilka zakładowych organizacji związkowych.
 • Transpozycja treści autonomicznych źródeł prawa pracy do umów o pracę

Zapraszam  do rezerwacji miejsc,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu, tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa, herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY
Jakie są kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi?

 • Prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych?
 • Najnowsze i planowane zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.
 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami.
 • Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych.
 • Jakie są kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników  oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.
 • Rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych. 

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE,  NADUŻYCIA
Obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia - interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych  i orzeczeń sądu

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii?
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych.
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest przywilejem, a co jest już nadużyciem  – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń.
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed  nadużyciami - przywileju nie można nadużywać .
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania,  działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji.
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak  zawierać i wypowiadać  układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie? 

OCHRONA STOSUNKU PRACY
Związki zawodowe a powszechna  i  szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP.
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP.
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie  stosunku  pracy z działaczem związkowym?
 • Jakie są okresy ochronne dla poszczególnych grup  działaczy  związkowych?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO     
                                             
Jakie są uprawnienia,  kompetencje związków zawodowych i  pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych?

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Żądania związków  - przedsporne prowadzenie rozmów.
 • Zasady prowadzenia ROKOWAŃ i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia MEDIACJI ze związkami  pod kątem protokołu rozbieżności.
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa.
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych.
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

ZWOLNIENIA GRUPOWE     
Jaka  jest rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych? 

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi.
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego.
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie  przeprowadzenia grupowego zwolnienia - obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych.

17.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: 

 • Członków zespołów negocjacyjnych.
 • Osób odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy.
 • Członków zarządu.
 • Członków rady nadzorczej.
 • Dyrektorów zarządzających, operacyjnych.
 • Dyrektorów departamentów działów.
 • Szefów działu kadr i HR.

Opinie uczestników szkolenia „Związki Zawodowe”:

"Bardzo dobrze merytorycznie, konkretnie poprowadzone i przygotowane. Bardzo dobre i namacalne przykłady"- Magdalena Kunowska, Menedżer Działu Personalnego, Dovista Polska Holding Sp. z o.o.
"Ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia, prowadzący super.” – Aleksandra Piechocka, ENEA Operator Sp. z o.o.
"Wysokie kompetencje i bardzo bogata wiedza ekspertów poparta licznymi przykładami" -
Karolina Mirecka, Specjalista ds. Personalnych, Metsa Tissue Poland Sp. z o.o.
"Świetne osoby prowadzące, bardzo dobrze przygotowane materiały, dobra organizacja"
-
Dorota Wasilewska, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Casinos Poland Sp. z  o.o.
"Dobrze poprowadzone szkolenie, bardzo dynamiczne, wykładowcy potrafili zainteresować problemami"
Szczepan Króliczak, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE 

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: 

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl
 

Eksperci:

dr hab. Krzysztof Walczak


 • Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników

 • Ekspert w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy
 • Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach
 • Autor i współautor wielu publikacji książkowych
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucjiadca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji

Cena:

zgłoszenie do 10.05.2019 - 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.05.2019 - 1 070 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw

* cena nie zawiera noclegu

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone