Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Umowy i kontrakty handlowe

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcję?

26-27.09.2019
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Cel / misja  warsztatów:

 • bezpośrednie wsparcie w zakresie konstruowania najbardziej korzystnych umów dla organizacji,
 • optymalizacja ryzyka i zabezpieczanie celów transakcji w procesie kupna zakupu,
 • wprowadzanie zaawansowanych klauzul umownych  zabezpieczających transakcje i ułatwiających dochodzenie praw,
 • poznanie najefektywniejszych na rynku praktyk kontraktowania

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie elementy powinna zawierać dobra umowa?
 • Jakich błędów się wystrzegać?
 • Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?
 • Kto może podpisać umowę w imieniu spółki?
 • Jakie są klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy?
 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • Jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa?
 • Kiedy zapisy w umowie są  niezgodne z prawem?
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
 • Jakie są dobre praktyki kontraktowania? 

Zapisz się na szkolenia a otrzymasz:

 • Przykłady prawidłowo skonstruowanych i korzystnych dla spółki klauzul?
 • Skuteczne przykłady rozwiązań kontraktowych dotyczących  gwarancji i reklamacji miedzy spółkami?
 • Wskazania i indywidualne zalecenia branżowe w zakresie kontraktowania do wykorzystania w swojej firmie
 • Praktyczne umiejętności niezbędne do tworzenia, akceptowania i analizy zaproponowanych kontraktów.

Zapraszamy Państwa na warsztaty konstruowania umów, wprowadzania zaawansowanych  klauzul, renegocjacji,  zabezpieczania transakcji i optymalizacji ryzyka związanego z podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym.   
Warsztat poprowadzi dwóch praktyków posiadających bogate doświadczenie w prowadzaniu wielomilionowych procesów kontaktowania.

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia


PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE  KONDYCJI  KONTRAHENTA

Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym?

 • Jakie przepisy reguluję kwestie umów między spółkami?
 • Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy
 • Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Jaka jest odpowiedzialność członkowie zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?
 • W jaki sposób napisać pełnomocnictwo aby było ważne? 
 • Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?
 • Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?
 • Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?
 • Umowa przedwstępna

JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umów
 • Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
 • Czynności prawne w kontraktowaniu
 • Jakie są stałe elementy umów?
 • Komparycja umowy – prawidłowy opis
 • Co pojawia się w dobrych umowach?
 • Słowniczek i preambuła umów
 • Język umów, formy zawierania umów
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Kto podpisuje umowy?
 • Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach

Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW

Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów?

 • Rodzaje umów oraz analiza ich zastosowania
 • Case study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp.
 • E-umowa:
 • forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
 • w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
 • elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności
 • Umowa ostateczna – cechy szczególne
 • Dokumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy

PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAZANYM KLAUZULOM  I NIEDOZWOLONYM PRAKTYKOM KONTRAKTOWANIA
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami?

 • Czym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych?
 • Kiedy zapis jest niezgodny z prawem?
 • W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule?
 • Do jakich przepisów odwoływać się?
 • Rejestr klauzul niedozwolonych
 • Niedozwolone praktyki windykatorów

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia


KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW

Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul  dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
 • Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
 • Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności
 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji

WYKONANIE/NIEWYKONANIE UMÓW
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?

 • Umowa skutecznie zawarta
 • Problemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowy
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Sposób wykonania umowy, czas wykonania
 • Osoby uczestniczące w wykonaniu umowy
 • Dowody wykonania zobowiązania
 • Wyjątki określone ustawowo

KLAUZULE DOTYCZĄCE  WPROWADZANIA  ZMIAN  DO  UMÓW  WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE  WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

 • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Klauzule dotyczące zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?

KLAUZULE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Jak skutecznie rozwiązać umowę?

 • Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
 • Klauzule dotyczące  rozwiązania umów i ich skutki prawne
 • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?
 • Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
 • Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Warsztaty są prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.: prezentacji multimedialnych, wzorów umów i stosowanych klauzul w zależności od celu przedsięwzięcia.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kierowników działów umów
 • Menedżerów i specjalistów ds. umów
 • Kierowników i specjalistów ds. prawnych
 • Dyrektorów ds. handlowych
 • Kierowników projektów
 • Kierowników i specjalistów ds. zakupów
 • Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH KONTRAKTOM HANDLOWYM:

„Polecam wszystkim osobom negocjującym kontrakty. Bardzo przydatne – nawet osobom z długim doświadczeniem w tym zakresie. Każdy moduł tego szkolenia – B.DOBRY” – Ewa Skitek, MEDANA PHARMA SA

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobry dobór ekspertów, rzetelne przygotowanie materiałów szkoleniowych” – Marta Marek, WAMAG SA   

„Profesjonalne, bardzo dobre szkolenie – wysoki poziom” – Edyta Krystyńska, Plastal Sp. z o.o. 

„Tematyka szkolenia ujęta w sposób interesujący i profesjonalny, zalety – case study. Prowadzący – szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna” – Małgorzata Rykowska – Kwiatkowska, UDT

Cena:

zgłoszenie do 05.09.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.09.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

 Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone