Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadershipSzkolenia w fabrykach

Certyfikowany Dyrektor Administracyjny

Zarządzanie i kontrola zakupów oraz budżetu, kluczowe umowy oraz regulacje bezpieczeństwa, wewnętrzna dokumentacja, odpowiedzialność

05-06.07.2016
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Cel / misja  szkolenia:

Przekazanie najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie pracy działów administracji w zakresie:

 • nadzorowania procesów zakupowych i współpracy z dostawcami,
 • optymalizacji kosztów administracyjnych organizacji,
 • Sprawne zarzadzaniem procesami dokumentacyjnymi i budżetowaniem kosztów.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak nadzorować przepływ kluczowych dokumentów w firmie?
 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany w regulacjach wewnętrznych?
 • Jak zażądać procesem współpracy z dostawcami?
 • Jak tworzyć politykę zakupową działu administracji?
 • Jakich taktyk używać we współpracy  z dostawcami monopolistami?
 • Jakie zapisy wprowadzać do umów z podwykonawcami aby zabezpieczyć wykonanie usług?
 • W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?
 • Jak w prosty sposób budżetować i optymalizować wydatki związane z obsługa administracyjną?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
a.chmielewska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – REGULAMINY, OBIEG I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW, OCHRONA INTERESÓW I ZABEZPIECZANIE UMÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI
ekspert: mec. Piotr Fojtik

TWORZENIE REGULAMINÓW, ROZPORZĄDZEŃ, POLECEŃ, OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE

Jak doskonalić kwestie związane z regulacjami wewnętrznymi?

 • Jak konstruować i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych firmy?
 • Jakie regulacje wewnętrzne wdrażać, aby wzmocnić bezpieczeństwo: informacji, dokumentów, tajemnicy firmy?
 • W jakich sprawach i w jakiej formie wydawane są polecenia? 
 • Egzekwowanie rozporządzeń firmowych 
 • Wprowadzanie zmian do rozporządzeń wewnętrznych
 • Zasady postępowanie z dokumentacją w firmie, obieg wewnętrzny i zewnętrzny
 • CASE STUDY: zapisy w regulacjach wewnętrznych

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW – SWOBODA UDOSTĘPNIANIA ORAZ OGRANICZENIA
W jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dokumentów firmowych?

 • W ramach danej jednostki organizacyjnej (pomiędzy poszczególnymi działami)
 • Na zewnątrz jednostki organizacyjnej zgodnie z jej wolą
 • Na zewnątrz jednostki organizacyjnej wskutek przymusu prawnego
 • Przepisy prawa wskazujące, kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji
 • CASE STUDY: przekroczenie uprawnień w zakresie udostępniania dokumentacji

OCHRONA INTERESÓW ORGANIZACJI NA ETAPIE NEGOCJACJI UMOWY ZAKUPU/DOSTAWY
W jaki sposób chronić umowy z dostawcami usług/produktów?

 • Konstrukcja treści zapytania ofertowego
 • Treść oferty a, odpowiedź na ofertę
 • Obowiązki sprzedającego i kupującego
 • CASE STUDY: analiza procesu i procedury ofertowania

RODZAJ UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Jakie typy umów stosować i jakie zapisy wykorzystywać, a jakich unikać?

 • Ryzyko związane z konstrukcją umów
 • Standardy umów w procesie zakupu, a formalizacja zasad współpracy z dostawcą
 • Umowa na dostawę jednorazową, umowy ramowe, umowy na wyłączność
 • Umowy partnerskie, ogólne warunki dostawy i zakupu
 • Gestia transportowa i ubezpieczeniowa
 • CASE STUDY: analiza typów umów

ZABEZPIECZANIE UMOWY ZAKUPU/DOSTAWY OD STRONY JEJ ROZLICZENIA I WYKONANIA
W jaki sposób zadbać o sprawą i zgodną z zamówieniem realizację umów z podwykonawcami?

 • Rodzaje zabezpieczeń w umowach zakupu i dostawy
 • Miejsce wykonania i terminy w umowach zakupu/dostawy
 • Kontrola realizacji umów dostawy
 • CASE STUDY: warunki umowy, a jej realizacja i wykonanie – błędy i rozwiązania prawne

DZIEŃ II - POLITYKA ZAKUPOWA, KATEGORYZACJA ZAKUPÓW, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH
ekspert:  dr Marek Kasperek
 

POLITYKA ZAKUPOWA DZIAŁU ADMINISTRACJI
Jak tworzyć politykę zakupową w dziale?

 • Sporządzenie planu zakupów
 • Dostawca monopolista – polityka postępowania
 • Składanie zamówień z perspektywy działu administracji
 • Sporządzanie ofert i wysyłanie ich do potencjalnych dostawców 
 • Zmowa dostawców
 • Wstępna selekcja ofert
 • ĆWICZENIA: analiza polityki zakupowej

DZIAŁANIA LOGISTYCZNE I OPTYMALIZACYJNE DZIAŁU ADMINISTRACJI W ZARZĄDZANIU PROCESEM ZAKUPÓW
Jak zarządzać i prowadzić logistykę zakupów w dziale administracji?

 • Logistyka w działaniu zespołu administracji jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
 • Outsourcing usług w funkcjonowaniu działu administracji
 • Dobór i angażowanie wyspecjalizowanych firm zewnętrznych (obniżanie kosztów zarządzania kontraktem, optymalizacja kosztów obsługi) 
 • Kategoryzacja zakupów – wyznaczenie ważności zakupów

DZIAŁ ADMINISTRACJI W KONTAKTACH Z DOSTAWCAMI
W jaki sposób budować i prowadzić współpracę z dostawcami?

 • Sposoby ustalania cen przez dostawców
 • Zakupy środków trwałych i kryterium Total Cost of Ownership
 • Pojęcie i identyfikacja kosztów zakupów
 • Prognozowanie zachowań dostawców
 • Ocena i kryteria wyboru dostawców
 • Wybór sposobu współpracy z dostawcą w zależności od priorytetu zakupu
 • ĆWICZENIA: wybór dostawcy

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ZAKUPÓW I REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPÓW DZIAŁU ADMINISTRACJI
W jaki sposób optymalizować wydatki związane z zakupami do firmy?

 • Konflikty kosztowe, kalkulacja kosztów zakupów
 • Identyfikacja i obniżka kosztów zakupów
 • Trwała optymalizacja kosztów zakupów i jej wdrożenie
 • ĆWICZENIA: kosztorysowanie zakupów

Metody:

Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dyskusjami grupowymi, ćwiczeniami, analizą dokumentów i zapisów kluczowych w funkcjonowaniu działów administracji.

Szkolenie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników Administracyjnych
 • Specjalistów i pracowników działów administracji i organizacji
 • Osób odpowiedzialnych za koordynowanie biura administracji

Eksperci:

dr Marek Kasperek • Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
 • Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
 • Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Cena:

zgłoszenie do 21.06.2016 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 22.06.2016 - 1 870 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów

Jeśli korzystasz z OFERTY JUBILEUSZOWEJ wpisz na formularzu zgłoszeniowym hasło „2 za 1”  

*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują,  obowiązuje cena  1870 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone