Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Menedżerskie

nowosć

I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

Pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach.

23-24.10.2015
Biała Podlaska, Wojewódzki Szpital Specjalistycznny

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne stale wzrasta, jest to spowodowane przede wszystkim zmianami demograficznymi. Należy zatem poszukiwać możliwości dyskusji i współpracy w tym zakresie na płaszczyźnie międzynarodowej.

W dniach 23-24 października 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbędzie się I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.

Jest to pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach.

Będzie to doskonała okazja do spotkania z wybitnymi postaciami medycyny, menedżerami ochrony zdrowia, przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicielami firm branżowych zarówno z Polski jak i Białorusi.

Pomimo różnic w systemach ochrony zdrowia tych krajów, które będziemy mogli poznać, warto zwrócić uwagę na możliwość współpracy i wymiany doświadczeń.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej już w 2011 roku rozpoczął współpracę ze szpitalem z Republiki Białoruskiej poprzez realizację Projektu „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007-2013. Szczyt zdrowia jest doskonałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy, a jednocześnie szansą i motywacją do dalszych działań. To Debata o stanie obecnym i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.

Do udziału w dyskusjach i obradach Szczytu Zdrowia zaproszono osoby należące do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii medycznych.

Mamy nadzieję, że prestiż oraz ranga Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia zachęcą Państwa do udziału w tym absolutnie nowatorskim spotkaniu.

Pozostajemy także otwarci na Państwa sugestie dotyczące tematyki poszczególnych sesji Szczytu Zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz Oleński
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

Program:

RAMOWY PROGRAM SZCZYTU ZDROWIA

SESJA PLENARNA
TYTUŁ: SŁABE I MOCNE STRONY OCHRONY ZDROWIA POLSKI I BIAŁORUSI - PORÓWNANIE SYSTEMÓW
 

DYSKUSJA PANELOWA
TEMAT: DEMOGRAFIA - POLITYKA SENIORALNA

 • Starzenie się społeczeństwa - prognozy demograficzne.
 • Opieka nad seniorami - na kim spoczywa jej realizacja.
 • Współczesny senior - nie tylko zapewnienie opieki, ale co jeszcze...?

DYSKUSJA PANELOWA
TEMAT: ZDROWIE I POLITYKA - KIERUNEK ZMIAN NA NAJBLIŻSZĄ DEKADĘ

 • Lecznictwo szpitalne - rola, miejsce w systemie ochrony zdrowia.
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) - punkt przyjęcia do szpitala, czy miejsce ratowania życia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych - ich znaczenie dla jednostek ochrony zdrowia.
 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polsce i na Białorusi.

DYSKUSJA PANELOWA
TEMAT: WSCHODNI ROZWÓJ BIZNESU W OCHRONIE ZDROWIA

 • Trendy rozwoju aparatury w wybranych obszarach medycznych: blok operacyjny, diagnostyka obrazowa,, procedury małoinwazyjne, zdalne monitorowanie pacjenta.
 • Obecny stan i prognoza potrzeb sprzętowych w szpitalach polskich i białoruskich.
 • Przegląd możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie zdrowia po obu stronach granicy.
 • Partnerstwo publiczno-prawne w ochronie zdrowia.
 • Outsourcing - uwarunkowania prawne, rodzaje usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla jednostek ochrony zdrowia.

SESJA TEMATYCZNA
TEMAT: NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020

 • Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014 - 2020.
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie - praktyczne wskazówki.
 • Źródła finansowania wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym i transgranicznym.

DYSKUSJA PANELOWA
TEMAT: EPIDEMIA URAZÓW - PROBLEM XXI WIEKU

 • Epidemiologia urazowości - co pokazują statystyki.
 • Pomoc dla ofiar urazów - dostosowanie i organizacja lecznictwa szpitalnego.
 • Rehabilitacja ofiar wypadków i urazów.

DYSKUSJA PANELOWA
TEMAT: BADANIA I ROZWÓJ W MEDYCYNIE - CHOROBY ZAKAŹNE

 • Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP).
 • Badania kliniczne w Polsce i na Białorusi.
 • Partnerstwo na rzecz zwalczania chorób zakaźnych.

Cena:

zgłoszenie do 21.10.2015 - 350 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 22.10.2015 - 350 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas przerw

*cena nie zawiera noclegu

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone