Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieSzkolenia w fabrykach

Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Jak zapewnić organizacji rozwój i zwiększenie wartości rynkowej dzięki nowym projektom inwestycyjnym?

24-25.07.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Jednym z podstawowych zadań kadry menedżerskiej jest planowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i ocena ich opłacalności, czyli opracowanie i rzetelna analiza realnej wizji sukcesu. Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji świadczy o zdolność menedżerów do zapewnienia rozwoju i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego planu inwestycji oraz metod oceny opłacalności projektu, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.
 

 • Jak prowadzić analizę strategiczną projektu?
 • Jak prowadzić analizę finansową planu inwestycji, interpretacja danych?
 • Jak praktycznie stosować rachunek zysków w projekcie inwestycyjnym?
 • W jaki sposób prowadzić analizę rozbieżności wyników papierowych i wyników gotówkowy?
 • Jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej?
 • Jaki jest przewidywany wynik rachunku zysków i strat inwestycji?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać do oceny wiarygodności prognozy?
 • Jak testować plan inwestycji, prowadząc analizę wrażliwości i oceny opłacalności projektu?
 • Jakie są statyczne i dynamiczne metody oceny projektów?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami statycznymi?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi?
 • Jak prognozować przepływy gotówki związane z inwestycją?
 • Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych?
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Jak zarządzać ryzykiem w projekcie inwestycyjnym?
 • Jaka jest dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych?
 • Jakie są możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem określonych metod oceny projektów inwestycyjnych?

Program:

Dzień I

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE, PLANOWANIE, STRUKTURA EFEKTYWNEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ NAD BUDOWĄ SPOSOBU OCENY PROJEKTU?
Budowa i istota projektu inwestycyjnego

 • Planowanie, budżetowanie, kontrola efektywności działań
 • Efektywność działań
 • Prezentacja, cele i zakres działania
 • Analiza strategiczna projektu inwestycyjnego
 • Składowe konstrukcji analizy opłacalności i ryzyka inwestycji

JAK STWORZYĆ STRUKTURĘ, JAKIE ELEMENTY UWZGLĘDNIĆ W BUDOWIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO?
Tworzenie planu analizy projektu

 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów
 • Arkusz bilansowy
 • Rachunek przepływów środków pieniężnych

ANALIZA WSKAŹNIKOWA, INTERPRETACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W OCENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Czym mówią poszczególne wskaźniki i jak je zastosować w ocenie inwestycji?

 • Istota analizy wskaźnikowej
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności zarządzania

ANALIZA ELEMENTÓW OCENY INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z CZASEM
Określenie horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego

 • Plan inwestycyjny
 • Pan odpisów amortyzacyjnych
 • Identyfikacja produktów lub grup asortymentowych produktów w planie sprzedaży
 • Wybór opcji prognozy w cenach bieżących i stałych
 • Określenie finansowych i ekonomicznych założeń do prognozy

KLUCZOWE POZYCJE I WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI
Weryfikacja form prognozy finansowej

 • Prognoza bilansu
 • Przewidywany wynik rachunku zysków i strat
 • Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Poziom rentowności zysków
 • Ciągłość wskaźników finansowych
 • Analiza scenariuszy

WYBÓR PROGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I OCZEKIWAŃ
Planowanie finansowe projektu inwestycyjnego

 • Prognoza przychodów ze sprzedaży
 • Planowanie kosztów bezpośrednich
 • Planowanie kosztu personelu
 • Planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
 • Planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • Planowanie zmian sald i aktywów i pasywów
 • Planowanie zmian pozostałych sald bilansowych
 • Harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych

16.00 Zakończenie szkolenia

Dzień II

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I OCENA OPŁACALNOŚCI

PROWADZENIE OCENY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO RÓŻNYMI METODAMI
Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów

 • Ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Okres zwrotu inwestycji prosty i zdyskontowany
 • Ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi
 • Zmiany wartości w czasie
 • Analiza metodą zaktualizowanej wartości netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Case study: ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Jak dobrać odpowiednie finansowanie dla projektu i ocenić jego efektywność?

 • Analiza źródeł finansowania
 • Metody szacowania kosztu kapitału
 • Średni ważony koszt kapitału – istota i zasady zastosowania

PRZEPŁYWY GOTÓWKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ
Kluczowy czynnik płynności w projekcie

 • Prognozowanie przepływów gotówki związanych z inwestycją
 • Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Budowa przepływów operacyjnych
 • Czynnik czasu w analizie inwestycji
 • Analiza wrażliwości w rachunku inwestycyjnym

SPORNE KWESTIE OCENY OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Jedna metoda – klika prawidłowych wyników
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe

JAKIE SĄ SPOSOBY OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO?
Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym

 • Metody oceny ryzyka inwestycyjnego
 • Rodzaje i źródła ryzyka w projekcie
 • Najskuteczniejsze metody ograniczenia ryzyka inwestycyjnego

PODSUMOWANIE I DOKUMENTACJA OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

15.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Podczas szkolenia stosowane są mini-wykłady, analizy przypadków, dyskusje, ćwiczenia, które mają zarówno rozbudować wiedzę w danych obszarach, jak i poprawić umiejętności praktycznego zastosowania

ADRESATAMI SZKOLENIA SĄ:

 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej
 • Dyrektorzy, kierownicy odpowiedzialni za rozwój i ekspansję
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za realizację inwestycji
 • Kierownicy projektów
 • Pracownicy działów inwestycyjnych, finansowych
 • Osoby odpowiedzialne z rozwój i wdrażanie nowych projektów

Opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Aleksandrę Tarasek

„Jedno z najlepszych szkoleń na jakim byłam. Pełen profesjonalizm prowadzącej, ciekawy program, bardzo dobra organizacja” – Justyna Czerwińska, P.P. "Porty Lotnicze"
„Szkolenie w pełni odpowiada moim potrzebom. Jestem w pełni zadowolona z jego przebiegu oraz zakresu merytorycznego. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, szkolenie przebiega w przyjemnej atmosferze” - Martyna Kieliszek,
Grupa Lotos S.A.

„Profesjonalnie przygotowane szkolenie z bardzo ciekawymi materiałami” Agnieszka Milke,
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

„Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w profesjonalny sposób, prowadząca umie przekazać wiedzę w ciekawy sposób” – Aleksandra Wysocka

„Ocena bardzo dobra. Duży plus za bogate słownictwo oraz wiele wzorów umów. Brawo za wybór prowadzącego szkolenie: kompetentny, profesjonalny, rzeczowy. Wiele zajęć praktycznych - super” Osoba anonimowa

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki.
Zapraszam do kontaktu: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Aleksandra Tarasek • Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 • Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

 

Cena:

zgłoszenie do 02.07.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.07.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegu

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 1770 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone