Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieZakupy

Negocjacje z dostawcami

Pamiętaj, abyś chwalił produkt, który kupujesz.

22-23.10.2017
Warszawa, hotel Hilton****

Korzyści:

W jaki sposób wykorzystać narzędzia negocjacyjne w prowadzeniu procesu zakupu? Jak poprawnie argumentować, świadomie prowadzić cały proces negocjacji i kontrolować jego przebieg? Jak wykorzystywać triki negocjacyjne i jednocześnie bronić się przed manipulacją?

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu z długoletnimi praktykami w zakresie negocjacji z dostawcami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdefiniujesz i przeanalizujesz własny styl komunikacji w prowadzeniu negocjacji zakupowych
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą skutecznych zachowań i technik negocjacyjnych
 • Dowiesz się, jak rozpoznawać stosowane techniki negocjacyjne wobec Ciebie
 • Poszerzysz swoje umiejętności związane z radzeniem sobie z zagrywkami drugiej strony
 • Ugruntujesz swoją wiedzę i poszerzysz perspektywę postrzegania negocjacji zakupowych jak interdyscyplinarnej dziedziny
 • Zwiększysz swoją świadomość poprzez analizę krok po kroku naturalnie występujących zachowań i komunikacji w negocjacjach zakupowych

Zapraszam do rezerwacji miejsc!

Kierownicy projektu:

Agnieszka Tworzyńska              Anna Chmielewska
a.tworzynska@langas.pl           a.chmielewska@langas.pl

Program:

Dzień I - 22 listopada 2017 r.

ARKADIUSZ ŻUREK – Ekspert, coach i  mentor,  zawodowy negocjator, mówca motywacyjny.

8.30 – 9.00 Rejestracja, poranna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH ZAKUPOWYCH JAKO ABSOLUTNY WARUNEK SUKCESU

 • Test Kennedy’ego – różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
 • Gra „Dylemat więźnia”  - negocjacje: walka czy współpraca?
  Co wybrać?
 • Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca
 • Budowanie współpracy w negocjacjach – metoda Keneddy’ego- jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnyc

ŚWIADOME PROWADZENIE PROCESU NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH, CZYLI ZDECYDUJ SIĘ KIM CHCESZ BYĆ
Wprowadzenie modelu negocjacji według Willema Mastenbroek’a:

 • Wymiar interesu – dążenie do osiągania ambitnych celów, dbałość o własne interesy
 • Wymiar siły - przeżywanie swojej siły a strategia negocjacji. Sposoby budowania siły w negocjacjach.
 • Wymiar klimatu - nastawienia i emocje w prowadzeniu negocjacji – radzenie sobie ze swoimi emocjami i emocjami drugiej strony
 • Wymiar elastyczności – poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji

PROWADZENIE NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Gra „Zimowe Szaleństwo”– dążenie do osiągania ambitnych celów, dbałość o własne interesy.

 • Rola dolnej i górnej granicy – rozpoznawanie i ustalanie przedziałów negocjacyjnych
 • Dookreślanie swojego celu negocjacyjnego – co chcę osiągnąć?
 • Analiza możliwego obszaru porozumienia – o co będzie zabiegać druga strona?
 • Z jakiego pułapu zaczynać negocjacje? Jak wprowadzać własne propozycje? – kluczowe znaczenie ambitnego otwarcia
 • Na co można się zgodzić, a na co nie?
 • Sztuka ustępowania: jak zaplanować strategię ustępstw?
  mądre dawanie satysfakcji w negocjacjach

SPOSOBY BUDOWANIA SIŁY W NEGOCJACJACH

 • Przygotowanie jako sposób na zwiększenie siły i pewności siebie w negocjacjach
 • Jakie mam alternatywy?
 • Jakie alternatywy ma druga strona?
 • Jakie korzyści może mieć partner z przyjęcia moich propozycji?
 • Inicjatywa i aktywność jako element budowania pozycji w negocjacjach
 • Sposoby budowania argumentacji

ELASTYCZNOŚĆ W NEGOCJACJACH
Gra „Dinozaury” – docieranie do interesów - poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji

 • Stanowiska a interesy
 • Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu)
 • Jak być elastycznym, a nie uległym?
 • Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? - poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji
 • Jak radzić sobie z impasami?
 • Budowanie porozumienia negocjacyjnego
 • Zmiana podejścia do negocjacji; uwrażliwienie na potrzeby drugiej strony, przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego stanowiska

15.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II - 23 listopada 2017 r.

KRZYSZTOF SARNECKI – zawodowy negocjator wynajmowany przez największe firmy na całym świecie, do negocjowania strategicznych kontraktów, zakupów i sprzedaży spółek, doradca strategiczny mentor, coach.

9.00 – 9.30 Rejestracja, poranna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

STRATEGIA NEGOCJACYJNA W ZAKUPACH – DWA PRZYPADKI – KTÓRY WYBRAĆ?
Strategia walki i deprecjacji wartości reprezentowanych przez kontrpartnera

 • Analiza celów w perspektywach czasowych
 • Opłacalność operacyjna – analiza skuteczność

Strategia Zakupów Transformacyjnych czyli: kupować tanio czy kupować dobrze?

 • Mechanizm transakcji transformacyjnych
 • Analiza celów w perspektywach czasowych
 • Konkurencyjność a proces zakupowy 

NEGOCJACJE
Stereotypy negocjacyjne – prawda czy fałsz?

 • Wygrywanie w negocjacjach – coś, co nie istnieje
 • Argumentacja w negocjacjach – fundamentalna sprzeczność
 • Obrona i atak – wielkie NIE w negocjacjach
 • Kwestie merytoryczne w negocjacjach–ich drugorzędność
 • Ufać czy nie ufać?– negocjator zawsze okazuje ufność
 • Technik i tricki  - „coś bardzo nienegocjacyjnego”
 • Co to znaczy „silna pozycja w negocjacjach zakupowych”? – pułapka stereotypu

FUNDAMENTALNE ZAGADNIENIA NEGOCJACJI ZAWODOWYCH

 • Pojęcie wygranej w negocjacjach
 • Mechanizm „ wygrana – wygrana”
 • ZOPA i problem zdobywania stałej wartości
 • Cele krótko- i długodystansowe – pojęcie „negocjacji transformacyjnych”
 • Metodyka – modele negocjacji asertywnych
 • Model „Złota jedenastka”
 • 4 zasady na NIE
 • 6 zasad na TAK
 • Zasada „0” – klucz do skuteczności

Style i osobowości negocjacyjne

 • Style: miękki, twardy i mieszany
 • Style: kobra, lew, pies, ślimak

Przygotowanie procesu negocjacyjnego – kluczowe pojęcia

 • Rola szablonu przygotowania
 • Analiza profilu psychologicznego „drugiej strony”
 • Określenie celów swoich i drugiej strony oraz ich hierarchii ważności
 • Określenie potrzeb (bezpośrednich i pośrednich) i „tego, co ważne” dla obu stron
 • Określenie BATNY obu stron i „punktów odejścia”

Przygotowanie procesu negocjacyjnego

 • Wyznaczenie „obszaru negocjacyjnego” – pojęcie „ZOPA”
 • Wybór strategii, stylu i technik negocjacyjnych - dynamika procesu negocjacyjnego
 • Wybór własnego wizerunku jako kontr-partnera w negocjacjach
 • Określenie słabych i mocnych stron – swoich i kontr-partnera
 • Przewidzenie reakcji i zachowań drugiej strony i przygotowanie swoich reakcji
 • Przygotowanie możliwych pytań dla obu stron – pojęcie scenariuszy negocjacyjnych
 • Przygotowanie odpowiedzi dla obu stron – pojęcie algorytmów negocjacyjnych

Warsztaty: Wykorzystanie MACIERZY NEGOCJACYJNEJ jako praktycznego i skutecznego narzędzia przygotowania do negocjacji

GŁÓWNE MECHANIZMY NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH – TEMATY WDRAŻANE W FORMIE WARSZTATÓW

Komunikacja Nieantagonizująca™ - podstawa skuteczności w negocjacjach  zakupowych

 • Pokora i empatia – rola emocji w komunikacji
 • Zachowania asertywne a zachowania agresywne i uległe
 • Mechanizm „uciekania ze zła w dobro”
 • Zasada konsekwencji
 • Prawo „do trzech razy sztuka” w negocjacjach – komunikacja jako kanwa osiągania celu

Mechanizm Akceptacji™ - Prawo Pareto w negocjacjach

 • Pojęcie mózgu „automatycznego”/
  „pierwotnego”  i  „kontrolowanego” / „kłamliwego”
 • Mechanizm AIKIDO w komunikacji

„Naturalna ucieczka ze zła w dobro” – wykorzystanie DYSONANSU POZNAWCZEGO  w negocjacjach, czyli jak każda energia kontrpartnera może działać na korzyść

Trudne sytuacje negocjacyjne w zakupach - tematy wdrażane w formie warsztatów

 • Konflikt, jako szansa
 • Brak ZOPA w negocjacjach zakupowych
 • Reakcje na różnorodne nierelacyjne zachowania kontr-partnera
 • Jak negocjować z pozycji zdecydowanie „słabszego?
 • Jak negocjować z osobą z „silnym brakiem zaufania”?

 15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia w 50 procentach to interaktywna dyskusja przypadków oraz warsztaty negocjacyjne, w czasie których uczestnicy trenują poznawaną wiedzę i narzędzia – negocjując. Prowadzący na bieżąco reagują na przykłady i pytania uczestników – dokonując analizy i przeprowadzając uczestników przez możliwe rozwiązania i reakcje w formie ćwiczeń praktycznych.

Warsztaty kierujemy do:

 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
 • Przedstawicieli handlowych
 • Kierowników Zaopatrzenia
 • Kupców, Specjalistów ds. Zakupów
 • Kierowników ds. sprzedaży
 • Konsultantów ds. Zakupów

Eksperci:

Krzysztof Sarnecki

 


   • Zawodowy negocjator wynajmowany przez największe firmy na całym świecie, do negocjowania strategicznych kontraktów, zakupów i sprzedaży spółek, doradca strategiczny mentor, coach.
   • Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Inspirator i konsultant zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm.
   • Przedsiębiorca z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Charyzmatyczny prezenter i zawodowy mówca.  Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży.
   • Absolwent University of Illinois, TheUIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).

 

Cena:

zgłoszenie do 31.08.2017 - 2 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.09.2017 - 2 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone