Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Jak dzięki znajomości przepisów i umiejętności dostosowania odpowiednich rozwiązań prawnych wspierać działania spółki?

25.09.2017
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacje gospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do: funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej, czynności prawnych, zawierania kontraktów, stanowi kluczowe obszary wiedzy, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki i przyspieszyć procesy w funkcjonowaniu spółki.
Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem nowelizacji.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw?
 • Jak zmieniły się przepisy KSH i KC?
 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce?
 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem?
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki?
 • Na czym polegają dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów?
 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?
 • Jakie są obowiązki informacyjne spółki?
 • Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW?
 • Jakie są formy i jakie skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych?
 • Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe?
 • W jaki sposób udzielać pełnomocnictw?
 • Jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń?

Program:

PROGRAM – 25 września 2017

9.00-9.30 - Rejestracja,  powitalna kawa i herbata
9.30    Rozpoczęcie zajęć

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

 • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
 • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • Czym jest nadzór indywidualny?
 • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?

NA CZYM POLEGAJĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU?

 • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
 • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI?

 • Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • Kto może reprezentować spółkę?
 • Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • Obowiązek ujawniania danych w KRS
 • Zasady składania dokumentów do sądu
 • Rodzaje i skutki wpisów
 • Zasady rządzące rejestrem
 • Uzyskiwanie danych z KRS

DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK

 • Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki
 • Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna
 • Skutki niedochowania formy 

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO

 • Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych
 • Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność
 • Prawidłowy opis umowy
 • Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie
 • Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa

ZABEZPIECZANIE UMÓW

 • Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe
 • i szczególne
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

16.30 Zakończenie zajęć

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników Biura Zarządu
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Osoby wspierające prawne działania organów spółek
 • Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

OPINIE UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH TEMATYCE KSH I KC:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.     
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" - Krystyna Felicka-Zych, PTC SA

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

Cena:

zgłoszenie do 11.09.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.09.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
 • cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone