Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Leadership

nowosć

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2016

Kompendium w zakresie praktycznego wdrożenia zmian

25.03.2016
Warszawa, Pure Sky Club

Korzyści:

Szanowni Państwo

W  kwietniu 2016 r. mija termin wdrażania zmian do procedur działających w ramach ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zmiana przepisów związana jest z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa postanowień z unijnych dyrektyw. Nowelizacja ta spowoduje daleko idące zmiany w zakresie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w zajęciach wielostronnie  ujmujących najbardziej drażliwe elementy związane z wprowadzony zmianami w ustawie dotyczącej Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie, dzięki formie warsztatowej w kameralnej grupie, pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz zastosowanie ich w praktyce.

 Podczas  szkolenia:

 • poznasz szczegółowe zmiany  w zakresie nowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • dowiesz się jak praktycznie wprowadzić zmiany do funkcjonujących procedur,
 • otrzymasz kompendium wiedzy dotyczące dostosowania procedur w firmie do dyrektyw unijnych.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

PROGRAM  - 25 kwietnia 2016 r.

9.00-9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

Wyłączenia – zmodernizowany katalog/zamówienia dla własnych jednostek

 • usługi badawcze i rozwojowe
 • usługi audiowizualne
 • działalność kulturalna

Nowe pojęcia ustawowe

 • wznowienie zamówienia
 • zespół projektowy
 • pomocnicze działania zakupowe
 • plan zamówień publicznych

Wartość zamówienia

 • nakazane dzielenie zamówienia
 • zakazane dzielenie zamówienia

Komunikacja z wykonawcami

 • pisemność
 • profil nabywcy

Ogłoszenia – nowe zasady

Znowelizowane kryteria oceny ofert

 • cena – czy maksymalna na poziomie 40% jest właściwa
 • kosztowe kryteria pozacenowe
 • jakość
 • kryteria społeczne i środowiskowe
 • ocena doświadczenia pracowników jako kryterium przedmiotowe

Nowe zasady wykluczenia postępowania

 • nowe terminy wykluczenia
 • wpływanie wykonawcy na zamawiającego
 • zmowa przetargowa – domniemanie wyklucza
 • wprowadzenie zamawiającego w błąd
 • naruszenie obowiązków zawodowych jako podstawa wykluczenia
 • self-cleaning
 • zamawiający decyduje kiedy wyklucza

Odrzucenie ofert-nowe przesłanki  Nowe warunki udziału w postępowaniu

 • warunki ekonomiczne - przychód, aktywa
 • sprzeczne interesy wykonawcy czy sprzeczne interesy zamawiających
 • odmienna ocena konsorcjum
 • kryteria selekcji w trybach dwustopniowych
 • obowiązkowa ocena podwykonawców

Zmienione zasady składania i oceny dokumentów

 • ocena merytoryczna bez formalnej
 • nowe zasady żądania dokumentów

Nowe i zmodernizowane tryby udzielania zamówień publicznych

 • przetarg nieograniczony /odwrócenie etapów oceny, terminy
 • partnerstwo innowacyjne
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • wolna ręka

Zmiana umowy – poszerzone przesłanki aneksowania umów

 • zmiany przewidziane - zasady wprowadzania przewidzianych zmian umów
 • dodatkowe - zamówienie dodatkowe wprowadzane aneksem a nie w trybie wolnej ręki
 • istotne – nieistotne - regulacja zmian nieistotnych (dopuszczalnych) oraz istotnych (zasadniczo niedopuszczalnych)
 • ogłoszenia - obowiązek publikacji ogłoszeń o niektórych aneksach

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane
z prawem zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy w 2016 r. Ekspert poprzez wykłady oraz dyskusje  szczegółowo pogłębi tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI

 • Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych. Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ.
 • Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej. Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta”
  (wyd. C. H. Beck 2003-2013), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”. Wykładowca/trener
  w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej.
 • Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

Cena:

zgłoszenie do 11.03.2016 - 790 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.03.2016 - 990 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
 • materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiad, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone