Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

Forum Prawnej Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

NOWOŚCI PRAWNE - MIĘDZYNARODOWE STANDARDY - BENCHMARK ROZWIĄZAŃ

06-07.06.2017
Warszawa, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****

Korzyści:

Szanowni Państwo!

Biuro obsługi organów spółki to nie tylko wewnętrzny organ wsparcia, ale jednocześnie ‘system wczesnego ostrzegania’ dla kluczowych menedżerów. Rola osób wspierających zarządy i rady nadzorcze w pełnieniu obowiązków korporacyjnych jest zatem trudna do przecenienia. Mnogość zadań, rozpiętość rozwiązań organizacyjnych i formalnych, dynamicznie zmieniające się przepisy prawne obrazują szerokie spektrum oczekiwanych kompetencji. Skala odpowiedzialności za sprawne i zgodne z literą prawa funkcjonowanie spółki stawia przed biurem zarządu i rady nadzorczej coraz to nowe wymagania, czyniąc je strategicznym działem w strukturze organizacyjnej.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w  Forum Prawnej Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej, corocznego spotkania osób, chcących poszerzyć swą wiedzę w zakresie najnowszych i praktycznych rozwiązań doskonalących oraz wzmacniających prawidłowe działanie przedsiębiorstwa.
 
Dlaczego organizujemy Forum Prawnej Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej?

 • Tworzymy i promujemy platformę wymiany doświadczeń
 • Wspieramy w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach swoich kompetencji
 • Pokazujemy możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących pracę biur zarządu i rady nadzorczej
 • Inspirujemy  do  poszukiwania nowych rozwiązań
 • Identyfikujemy światowe trendy i dostosowujemy je do warunków rynkowych

Zapraszamy do rezerwacji miejsc:

tel. (22) 696 80 20.
Kierownik Projektu
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I – 6 czerwca 2017 r.

09.30-10.00 powitalna kawa, rejestracja

10.00 – 11.00  MIĘDZY PRAWEM A PRAKTYKĄ FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK

CZYLI O PRZESTRZENI OBLIGATORYJNEJ I SWOBODY, KTÓRA BYWA ZWODNICZ

 • Luki w statutach/ statusach i regulaminach organów spółek
 • Głośne sprawy, orzecznictwo, apelacje

ADW. Piotr Fojtik, ekspert prawa spółek, Kancelaria Prawna Piotr Fojtik i Łukasz Miętkowski

11.00-11.15 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń

11.15 – 12.00 POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE KONTRAKTÓW MENEDŻERSKICH, PRZEJRZYSTYCH ZASAD WYNAGRADZANIA I ZATRUDNIANIA

 • Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania menedżerów
 • Jakie są zalecenia Komisji Europejskiej?
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie przygotowywania kontraktów menedżerskich?
 • Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
 • Jakie są zasady wynagradzania?
 • Jawność wynagrodzeń
 • Zrównoważony dostęp kobiet i mężczyzn w kadrze zarządzającej

MEC. Monika Drab – Grotowska, radca prawny, praktyk prawa gospodarczego i procesów restrukturyzacji,  partner w Kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p.

12.00 – 13.00 PANEL DYSKUSYJNY:

"IDEALNY" KONTRAKT MENEDZERSKI: JAK EFEKTYWNIE WYNAGRADZAĆ MENEDŻERÓW, TAKŻE W SPOŁKACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I ICH GRUP KAPITAŁOWYCH

Moderator: ADW. Piotr Fojtik, ekspert prawa spółek, Kancelaria Prawna Piotr Fojtik i Łukasz Miętkowski

Uczestnicy panelu:
DR Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego
MEC. Monika Drab – Grotowska, radca prawny, praktyk prawa gospodarczego i procesów restrukturyzacji, partner w Kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p.
Urszula Walasek – Walczak, Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych, TAURON Polska Energia S.A.
Joanna Stolarek, Lider Zespołu Podatku PIT oraz Praktyki Compliance,
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.
Tomasz Walkiewicz, Dyrektor Działu Prawnegow BondSpot SA, radca prawny w Dziale Prawnym GPW w Warszawie SA, członek zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

13.00 – 14.00 Lunch

14.00– 14.45 DEPARTAMENT PRAWNY  - REALNE WSPARCIE ORGANÓW SPÓŁKI

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ZARZĄDOWI ORAZ RADZIE NADZORCZEJ?

 • Wsparcie Zarządu (m.in. obszar legislacji, umów, kluczowych decyzji)
 • Wsparcie Rady nadzorczej (m.in. opiniowanie kluczowych dokumentów)
 • Wsparcie Walnego zgromadzenia (m.in. wsparcie w zakresie zmian w statucie)

DR Piotr Bielarczyk, Dyrektor Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego

14.45 – 15.30 WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY SPÓŁKAMI  

JAK LEGALNIE PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ?

 • Czy podmiot dominujący może wiedzieć wszystko? – czyli żądania właściciela
 • Dostęp do bieżących wiadomości o spółce akcyjnej, spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej
 • Formalne ograniczenia prawa do informacji w holdingu – czy można je przełamać?

Mecenas Karol Szymański, Of Counsel kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

15.30 – 16.30 NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

RODO-ZAUR i nowe wymogi prawne w działalności firmy przetwarzającej dane osobowe

 • Nowe wymogi w zakresie danych osobowych
 • Kiedy liberalizacja, kiedy zwiększenie ochrony?
 • Jak efektywnie wykorzystać okres do 25 maja 2018 r.
 • Nowe sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów

Marcin Serafin, Partner, MARUTA WACHTA SP.J.

16.30 ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI
Coctail Reception


DZIEŃ II – 7 czerwca 2017 r.


09.30-10.00 powitalna kawa, rejestracja

09.30- 10.30 RADA NADZORCZA Z PERSPEKTYWY PRAKTYKA

 • Law in action czego nie znajdziesz w książkach a co jest bardzo ważne
 • Nowości prawne, w tym zmiany KSH, przepisach o rachunkowości oraz Dobrych Praktykach
 • Szczególne wyzwania stojące przed radami nadzorczymi spółek publicznych

DR Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW

10.30-10.45 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń

10.45 – 11.45 PANEL DYSKUSYJNY:

RADY NADZORCZE: NOWE WYMAGANIA I WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAKTYCZNE SPOJRZENIE

Moderator: Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW

Uczestnicy panelu:

Ewa Szlachetka, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds, Sutherland

Jan Letkiewicz, Partner Zarządzający, Grant Thornton

11.45-12.00 przerwa na kawę oraz wymianę doświadczeń

12.00 – 13.00 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

ZAŁOŻENIA USTAWY

 • Kapitał zakładowy od 1 zł, udziały 1 grosz
 • Czym prosta spółka akcyjna będzie różniła się od sp.zo.o. oraz S.A.?
 • Proste i tanie założenie, funkcjonowanie i likwidacja
 • Łatwość obrotu udziałami spółki, uprzywilejowane udziały
 • Czy możliwe będzie przekształcenie ze sp.zo.o. lub S.A. w prostą spółkę akcyjną?

Romana Pietruk, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.45 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE

NOWE WYMAGANIA I WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAKTYCZNE SPOJRZENIE

 • Podstawy odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specyficzna pozycja organów spółek publicznych
 • Naruszenie zasad ładu korporacyjnego

MEC. Maciej Kożuchowski - Wspólnik w Kancelarii GESSEL

14.45– 15.30 NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ WYGAŚNIĘCIA MANDATÓW CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

ZASADY POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

 • Dlaczego prawidłowa obsada organu jest tak ważna?
 • Sposoby powoływania członków zarządu
 • Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu  - określenie szczegółowych zasad i trybu

WYGAŚNIĘCIE MANDATÓW CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - ORZECZNICTWO

CASE STUDY: konsekwencje błędnego określenia momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu oraz sposób ochrony

ADW. Piotr Letolc , adwokat kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.
Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, w szczególności prawie spółek oraz fuzjach i przejęciach

15.30 – 16.15 ZABEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BŁĘDY W FAKTURACH

 • Puste faktury a błędne faktury
 • Sankcje karne i karno – skarbowe za błędne, nierzetelne i puste faktury
 • Odpowiedzialność członków zarządu za wystawianie i posługiwanie się pustymi, błędnymi i nierzetelnymi fakturami
 • Procedury wewnętrzne jako skuteczna metoda ochrony przed uchybieniami grożącymi sankcją

Radosław Kowalski, prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradcy podatkowego.

ZAKOŃCZENIE II DNIA KONFERENCJI

Metody:

NASZE WYDARZENIE ADRESUJEMY DO:

 • Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Dyrektorów Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Dyrektorów Biur Organizacji i Nadzoru Właścicielskiego
 • Dyrektorów i kierowników działów Compliance
 • Radców prawnych w spółkach
 • kspertów i specjalistów ds. obsługi organów spółki
 • Osób, dla których orientacja w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za działalność spółki kapitałowej jest konieczna w procesie podejmowania decyzji, a także rozumienia ich skutków dla firmy

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH ORGANIZACJI I OBSŁUDZE ORGANÓW SPÓŁKI, NADZORU, ŁADU KORPORACYJNEGO:

„Pierwszy raz od dłuższego czasu byłam na wydarzeniu: interesującym, dynamicznym, praktycznym, po prostu innym niż pozostałe, organizowane przez inne podmioty” Karolina Łukasiewicz, PKP PLK S.A.

„Wysoki poziom (jak zwykle) merytoryczny i organizacyjny. Ciekawie prowadzone wystąpienia. Dobrze przygotowane prezentacje i case study. Dyskusje panelowe pomocne w rozwiązywaniu problemów występujących w spółkach" Krystyna Feliksik, Energopomiar Sp. z o.o.

„Bardzo przydatne forum, oparte również na kazusach, których rozwiązanie dostarcza specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi organów spółki" Piotr Chełstowski, PGNiG SA

„Rewelacją jest możliwość zgłaszania problemów przez uczestników-forma dyskusyjna forum"
Arkadiusz Pypłacz,
Rafineria Trzebinia SA

„Świetnie skoncentrowane na praktycznych aspektach obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej”
Grzegorz Klemens,
Południowy Koncern Energetyczny

„Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu” Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

„Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów”
Andrzej Pruncal, TAURON – Polska Energia S.A.

Cena:

zgłoszenie do 20.05.2017 - 1 370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.05.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw, koktajl networkingowy
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone