Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/Finanse

nowosć

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Monitorowanie przepływów pieniężnych-Zarządzanie ryzykiem nadużyć-Blokady rachunku-Raportowanie transakcji-Rejestr transakcji

13-14.10.2018
Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy, które mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w innych przestępstwach finansowych.

Zakres zadań i obowiązków instytucji, oparty na analizie i zarządzaniu ryzykiem, określony został w nowej ustawie z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta  implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz rekomendacje grupy FATF.

Zgodnie z powyższą ustawą Instytucje będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz gromadzenia i raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy jak również w przypadku innych przestępstw finansowych.

Kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Rozporządzenie obowiązuje od 26 czerwca 2017 r.).

Mając na uwadze konieczność zapewnienia implementacji przez instytucje obowiązane nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przedstawiamy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
 • zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
 • sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
 • symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
 • kontrola przepływów pieniężnych,
 • zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
 • proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
 • systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych" pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Zapraszam do udziału,
Agnieszka Tworzyńska

Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Program:

DZIEŃ I

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

 • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
 • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
 • Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów,
 • Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,
 • Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami Ustawy.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

 • Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
 • Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
 • Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych,
 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies,
 • Typologia identyfikacji przestępstw bazowych karuzeli VAT-owskich.

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

DZIEŃ II

8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca:  Paula Kopka

 • Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
  - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
  - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
 • Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
  - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
  - monitorowanie tytułów transakcji
  - weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
 • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
 • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
 • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

 • Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych,
 • Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study.
 • Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Metody:

 Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną renomowanym w kraju certyfikatem wydawanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową
 • Program szkolenia został przygotowany przez najlepszych praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Otrzymają Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy
  - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  - compliance
  - prawnych
  - nadzoru i kontroli
  - bezpieczeństwa
  - oceny ryzyka,
  - analiz i audytu wewnętrznego
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

 • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
 • case study,
 • ćwiczeń w grupach,
 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Eksperci:

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Cena:

zgłoszenie do 29.11.-0001 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.11.-0001 - 2 170 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA REGULARNA

 • zgłoszenie do 30.10.2018 r  1970 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 31.10.2018 r  2170 PLN + 23% VAT    

CENA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

 • Zgłoszenie do 30.10.2018 r  1670 PLN + 23% VAT    
 • Zgłoszenie od 31.10.2018 r  1970 PLN + 23% VAT   

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

MsMermaid - Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone