Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Compliance/FinanseLeadership

nowosć

Interpretacja i analiza Sprawozdań Finansowych do celów zarządczych

Jak interpretować i wykorzystać dane zawarte w sprawozdaniu do skutecznego zarządzania?

11-12.06.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo!

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • Od czego zacząć analizę sprawozdania finansowego?
 • Jaki jest związek między strukturą aktywów i pasywów w kontekście oceny spółki?
 • Jak przeprowadzić analizę rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia przedsiębiorstwa?
 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
 • Jak ocenić kondycję własną spółki?
 • Jakie koszty są istotne w procesie podejmowania decyzji?
 • Jaki jest związek pomiędzy analizą marży a opłacalnością   podejmowanych decyzji?

Zapraszam do rezerwacji miejsc!
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl

Program:

Dzień I

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

NA JAKIE ELEMENTY POŁOŻYC SZCZEGÓLNY NACISK PODCZAS ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?
W jakiej kondycji jest spółka?

 • Gdzie szukać głównych wskazówek na temat spółki?
 • Od czego rozpocząć analizę sprawozdania finansowego?

JAK W  PROSTY SPOSÓB ZINTERPRETOWAĆ POZYCJE BILANSU I WYCIĄGNĄC WNIOSKI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Jak ocenić kondycję firmy na bazie kluczowych pozycji?

 • Analiza - struktura majątku spółki  i źródła finansowania
 • Co mówi o spółce struktura pasywów i struktura aktywów?
 • Związek między strukturą aktywów i pasywów a ocena spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PODSTAWOWY I OBLIGATORYJNY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Jakie informacje o efektywności działalności przedsiębiorstwa można uzyskać dzięki rachunkowi zysków i strat?

 • Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Analiza sprawności zarządzania

CASH FLOW –KLUCZOWA INFORMACJA O ZARZADZANIU GOTÓWKĄ
Jak kształtuje się sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej?

 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
 • Amortyzacja  i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne

ANALIZA  KONDYCJI SPÓŁKI POPRZEZ INTERPRETACJE WSKAŹNIKÓW
Jakie wnioski na temat działalności firmy można wyciągnąć na podstawie analizy wskaźnikowej?

 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki
 • Wskaźnik płynności finansowej, wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki sprawności zarządzania majątkiem     

16.00 Zakończenie szkolenia

Dzień II

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem
 • do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
 • Jaki jest koszt kapitału obcego i  własnego?
 • Należności  i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

RENTOWNOŚĆ I ZYSK
Na czym firma zarabia?

 • Jakie są rodzaje kosztów  w firmie?
 • Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
 • Osiąganie progu rentowności
 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • Kiedy firma zarabia pieniądze?

OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Planowanie finansowe poprzez decyzje inwestycyjne

 • Statystyczne metody opłacalności inwestycji
 • ARR i PP Księgowa stopa zwrotu i okres zwrotu inwestycji
 • Dynamiczne kryteria opłacalności inwestycji
 • NPV i IRR -  wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu
 • Wartość w czasie, a opłacalność
 • Wartość pieniądza w czasie i szacowanie współczynnika stopy dyskontowej

15.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki.  W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!


WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Członkowie organów nadzorczych
 • Właściciele i udziałowcy
 • Analitycy kredytowi
 • Inwestorzy
 • Menedżerowie oraz te osoby, które podejmują bieżące decyzje wpływające na poziom finansów i efektywność firmy

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl

Eksperci:

Aleksandra Tarasek • Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 • Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

 

Cena:

zgłoszenie do 26.06.2018 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 27.06.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe, zaświadczeni ukończenia szkolenia
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 1970 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone