Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieLeadershipSzkolenia w fabrykach

nowosć

UMOWY WDROŻENIOWE IT

Warsztaty dla praktyków, z perspektywy zamawiającego

28-29.07.2017
Sopot, Sopot, Hotel Haffner****

Korzyści:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zwiększenie kompetencji w zakresie stosowania poszczególnych rodzajów bezpiecznych klauzul w umowach wdrożeniowych IT
 • Pogłębienie wiedzy i rozumienia złożoności poszczególnych zapisów
 • w kluczowych umowach wdrożeniowych IT
 • Analiza i przećwiczenie wybranych elementów zapisów
 • w umowach wdrożeniowych IT
 • Poznanie specyfiki umów wdrożeniowychoraz kruczków prawnych stosowanych w nich
 • Pogłębienie umiejętności szybkiej analizy i prawidłowej interpretacji zapisów umów wdrożeniowych
 • Zrozumienie i poszerzenie umiejętności rozpoznawania niedozwolonych zapisów w umowach
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej zabezpieczyć warunki umowy, realizację, rozliczenie kontraktów IT   
 • Poznanie metod rozwiązywania umów wdrożeniowych IT


Szkolenie skierowane do:

 • pracowników działów odpowiedzialnych za IT
 • (dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za IT,
 • Project Managerów, osób uczestniczących)
 • pracowników działów zakupów i kontrolingu odpowiedzialnych za obszar IT
 • pracowników działów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • i ochrony informacji
 • prawników wewnętrznych oraz zewnętrznych biorący udział
 • w przygotowaniu, negocjowaniu lub opiniowaniu umów IT
 • konsultantów uczestniczących w projektach IT 


Uwaga: uczestnicy warsztatów powinni mieć przynajmniej podstawowe doświadczenie dotyczące projektów IT.


Zapraszam do rezerwacji miejsc,


Anna Chmielewska

Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

 

Program:

DZIEŃ I  - 28 sierpnia 2017 r.


9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa

9.30 Rozpoczęcie zajęć


ZASADY OGÓLNE I CHARAKTER PRAWNY UMOWY

Oświadczenia stron, staranność wykonania usługi, wymagania dot. systemu

 • Klauzule oświadczeń stron (wiedza i doświadczenie, znajomość projektu i uwarunkowań jego realizacji, znajomość metodyk i standardów branżowych, wypłacalności Stron)
 • Klauzule określające poziom staranności dostawcy oraz klauzule interpretacyjne oraz ich wpływ na pozostałe zapisy umowne
 • Klauzule typowe dla umów rezultatu i umów starannego działania
 • Klauzule zgodności z prawem: prowadzenie prac, wyniki prac, wymagania dot. systemu


ZAKRES PRAC

Zakupy licencji, sprzętu, praw autorskich, prace projektowe, testy, pilotaż

 • Klauzule typowe dla prac: wdrożeniowych, zakup sprzętu, licencji/praw autorskich, utrzymanie, rozwój, gwarancja i rękojmia
 • Klauzule dotyczące prac analityczno projektowych: opracowanie analizy/HLD, projekt techniczny/funkcjonalny/LLD
 • Klauzule opisujące testy jako część wdrożenia lub część odbioru
 • Klauzule pilotażu, startu produkcyjnego i okresu stabilizacji
 • Klauzule dotyczące elementów SaaS/cloudcomputing


KLAUZULE ORGANIZACJI PRAC W PROJEKCIE

Kontrola zmian, problemy eskalacyjne, terminowość prac, dokumentacja i raportowanie

 • Klauzule metodyki projektowej – problemy ze stosowaniem i obszary wątpliwe
 • Klauzule kontroli zmian w projekcie – organy projektowe, zasady akceptacji, wymogi pisemności, problemy eskalacyjne
 • Klauzule kontroli terminowości prac i notyfikacji opóźnień i ich wpływ na ostateczną odpowiedzialność Wykonawcy
 • Klauzule komunikacji i kontaktów stron, organizacji PMO, dokumentowania i raportowania
 • Klauzule kontroli personelu i angażowania podwykonawców


KLAUZULE ODBIOROWE

Odbiór prac i pułapki tego etapu

 • Typowe problemy klauzul odbiorowych – balans pomiędzy precyzją a kompleksowością
 • Klauzule odbiorów częściowych, warunkowych, ilościowych i jakościowych
 • Klauzule odbiorów jednostronnych i ocena ich skuteczności
 • Pułapki w klauzulach odbiorowych a spory powdrożeniowe (niewykonanie umowy, gwarancja/rękojmia, kary umowne, zwrot zabezpieczenia wykonania umowy)


16.00 Zakończenie I dnia zajęć


DZIEŃ II  - 29 sierpnia 2017 r.


8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa

9.00 Rozpoczęcie zajęć


LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

Licencje, prawa własności, przenoszenie praw własności

 • Klauzule licencyjne i przejścia praw autorskich – jak zabezpieczyć zamawiającego bez nadmiernego podnoszenia ceny wdrożenia?
 • Typowe problemy klauzul licencyjnych we wdrożeniach (moment i okres udzielenia licencji, zakres uprawnień, pola eksploatacji, obszar wykonywania, wypowiedzenie)
 • Prawa autorskie do: oprogramowania, zmian oprogramowania, konfiguracji/kastomizacji, struktur baz danych, dokumentacji, interfejsów użytkownika, elementów integracyjnych, etc.
 • Standardowe pułapki i nietypowe sposoby radzenia sobie z nimi
 • Klauzule licencyjne/przeniesienia praw autorskich a odstąpienie/wypowiedzenia oraz problem upadłości/niewypłacalności


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kary umowne, standardy rynkowe, zalecane rozwiązania, siła wyższa, dochodzenie odpowiedzialności dostawcy usług IT

 • Klauzule odpowiedzialności ogólnej i ograniczenia/wyłączenia odpowiedzialności – różnice w podejściu europejskimi anglosaskim i ich praktyczne znaczenie
 • Klauzule kar umownych: między efektywnością a terrorem, mechanizmy motywujące i demotywujące
 • Klauzule typowe, a standardy rynkowe: gdzie warto odejść od mainstreamu?
 • Klauzule odpowiedzialności a siła wyższa/stan wyższej konieczności
 • Najważniejsze problemy związane z dochodzeniem odpowiedzialności od dostawcy IT


ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zwroty, zabezpieczenia, gwarancje

 • Klauzule zabezpieczenia wykonania umowy a zasady odpowiedzialności
 • Zalety i wady różnych sposobów zabezpieczeń (gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe, kaucje, polisy OC, etc.)
 • Klauzule alternatywnych zabezpieczeń
 • Klauzule częściowego zwrotu oraz uzupełnienia zabezpieczenia


ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY

Kończenie współpracy, odstąpienie, rozlicznie po zakończeniu, wypowiedzenie

 • Klauzule zakończenia współpracy: jaki mechanizm wybrać?
 • Klauzule odstąpienia: odstąpienie umowne, odstąpienie sankcyjne, odstąpienie z winy wykonawcy/zamawiającego
 • Klauzule rozliczeń po zakończeniu współpracy: zapłata wynagrodzenia, kwestie licencyjne, zwrot przekazanych materiałów i wyników prac, skutek wsteczny oraz na przyszłość
 • Terminy wypowiedzenia a efektywność zakończenia współpracy: dodatkowe wezwania, wyznaczanie terminów, skutek natychmiastowy


16.00 Zakończenie II dnia zajęć

Metody:

 

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej – zamiast prezentacji uczestnicy biorą udział w przygotowaniu zmian do umowy/dokumentu przygotowanego przez drugą stronę, zawierającego szereg pułapek i niespójności.W trakcie zajęć uczestnicy zarówno będą formułować poszczególne zapisy do umów, jak i na bieżąco będą uczestniczyć  w negocjowaniu poszczególnych zapisów.


SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

Marcin Serafin

 


   • Ekspert specjalizujący się w prawie kontraktów technologicznych oraz prawie telekomunikacyjnym. Partner w Kancelarii Maruta Wachta – zwycięzcy rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolita za rok 2016 w kategorii Technologie Media Telekomunikacja oraz  rekomendowanej kancelarii w kategorii Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie.
   • W ciągu ostatnich 10 lat zrealizował ponad 100 projektów technologicznych dla największych polskich i międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki. W latach 2013-2014 menedżer ds. strategicznych w Google, gdzie odpowiadał za działania regulacyjno-legislacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

 

Marcin Maruta

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, wspólnik Kancelarii Maruta Wachta. Najlepszy prawnik w kategorii Technologie Media Telekomunikacja w rankingu Rzeczpospolita za rok 2016. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i
 klientów sektora ICT. Nadzorował największe
kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartościkilkudziesięciu miliardów złotych. Rekomendowany w rankingu Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).Ceniony przez Klientów za probiznesowe podejście i nieszablonowe rozwiązania prawne.

Cena:

zgłoszenie do 01.07.2017 - 1670 PLN
zgłoszenie od 02.07.2017 - 2370 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, 
 • materiały szkoleniowe, certyfikat 
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym      295  PLN netto +  23% VAT
1-osobowym      540  PLN netto + 23% VAT

(wskaż w formularzu terminy noclegów) 

Ilość miejsc w promocji ograniczona.
*Uwaga w ofercie „2 za 1” rabaty się nie sumują, obowiązuje cena 2370 PLN netto, promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone