Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i PrawoLeadership

nowosć

ORGANIZACJA WALNYCH ZGROMADZEŃ I ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

Zwoływanie, organizacja, prowadzenie, praktyka działania

18.10.2016
Warszawa

Korzyści:

Szanowni Państwo

Najbardziej kluczowe dla spółki czynności, decydujące m.in. o majątku przedsiębiorstwa, udzielaniu absolutoriów członkom organów spółki, czy zatwierdzaniu sprawozdań finansowych są przedmiotem obrad Walnych Zgromadzeń/ Zgromadzeń Wspólników. Jaka jest praktyka polskich spółek? Co można udoskonalić i usprawnić? Jak zminimalizować ryzyko uchybień  i przeciwdziałać krytycznym sytuacjom podczas debat nad uchwałami?

Zapraszamy na jednodniowe spotkanie, podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • Jakie są dobre praktyki Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników?
 • Jakie są kompetencje Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników?
 • W jaki sposób tworzyć projekty uchwał na zgromadzenia?
 • Jakie są sankcje w przypadku uchybień podczas prowadzenia zgromadzeń?
 • Jak protokołować zgromadzenia?

Z poważaniem,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA

 • Kto może brać udział w walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników?
 • Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu
 • Regulacje prawne w zakresie kompetencji zgromadzenia
 • Dobre Praktyki a praktyka walnych zgromadzeń/zgromadzenia wspólników
 • Postanowienia statutów w zakresie kompetencji walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
 • Zaskarżanie uchwał, uchwały nieistniejące - zarys

ZWOŁYWANIE ZGROMADZEŃ

 • Sposoby zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników
 • Treść zawiadomienia o zgromadzeniu
 • Skutki wadliwości w zwołaniu
 • Porządek obrad i jego znaczenie: czy można podjąć uchwałę nie przewidzianą w porządku obrad?
 • Czy można odbyć zgromadzenie bez zwoływania?
 • Szczególne tryby zwoływania zgromadzeń

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DO WALNYCH ZGROMADZEŃ/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

 • Sprawy, które wymagają uchwał zgromadzenia
 • Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne – różnice kompetencyjne
 • W jaki sposób tworzy się projekty uchwał?
 • Uchwały „pozytywne” i „negatywne”

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA/ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 • Kiedy akcjonariusz/wspólnik ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu?
 • Lista uprawnionych do uczestnictwa i jej znaczenie
 • Lista obecności

PROWADZENIE I PRZEBIEG ZGROMADZEŃ

 • Kto ma prawo prowadzić zgromadzenie?
 • Jakie są kompetencje przewodniczącego?
 • Dopuszczalność wprowadzania zmian w porządku obrad
 • Zasady głosowania: głosowanie jawne i tajne, większość potrzebna do podjęcia uchwały, kworum etc.
 • Porozumienia co do wykonywania prawa głosu – shareholders’ agrement i ich znaczenie
 • Co grozi przy nieuchwaleniu uchwały wymaganej w danej sprawie?

PROTOKOŁY Z WALNYCH ZGROMADZEŃ/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

 • Jak protokołować zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia?
 • Forma i treść obligatoryjna protokołu
 • Co protokołować ponad treść obligatoryjną?
 • Czy i jak protokołować „negatywną” uchwałę?
 • Znaczenie protokołu
 • Uzgadnianie projektu protokołu, przyjęcie wersji ostatecznej, podpisywanie
 • Archiwizowanie protokołów
 • Kto odpowiada za protokoły?

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

 • Regulamin – konieczność czy przydatność?
 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
 • Regulamin a statut/umowa spółki
 • Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?

Metody:

Szkolenie skierowane do:

 • Władz spółek; Właścicieli
 • Członków Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Osób odpowiedzialnych za przygotowanie Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników

Metodologia:

Wykłady; analizy kazusów, analizy aktualnych zmian , analiza przepisów prawnych, dyskusje

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH BIUROM ZARZĄDU:

"Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
"Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które
w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy" - Magdalena Słowik, Lotos Parafiny Sp. z o.o.      
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja" - Marta Marek, WAMAG SA
"Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy" - Krystyna Felicka-Zych, PTC SA  

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zaprazamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Romana Pietruk


  • Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. 
  • Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

 

więcej

Cena:

zgłoszenie do 03.10.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.10.2016 - 1270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • obiady, poczęstunek podczas przerw
  *cena nie zawiera noclegu
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone